پشتیبانی٨٠ پزشک، روزنامه نگار و فعال مدنی از آزادی حسن شیخ آقایی و ادامه کار وب سایت کردی روانگه


 بازداشت حسن شیخ آقایی روزنامه نگار و مدیرمسوول سایت روانگه و توقف اجباری فعالیت سایت در حالی وارد دومین ماه خود می شود که ضرورت انتخاباتی گرم و پرشور در ماههای آتی بیش از پیش حضور صداهای قانونگرا و ملی اندیش و همگرا در صحنه را یادآور میسازد.

در این فصل برگریزان طبیعت، سال همدلی و همزبانی در این خطه در صورتی به شکوفه می نشیند که بگذاریم در این باغ صد گل بشکفد. روزنامه نگاران بازداشتی در پایتخت و شیخ آقایی در کردستان هرکدام می توانند نوایی خوش آهنگ در ارکستر همدلی و همزبانی باشند.

تاسف اما برای جای خالی روانگه و مدیر مسوول آن است. رسانه ای ملی اندیش که همیشه به رصد حرکات وحدت شکن و تفرقه انداز در منطقه می پرداخت. چرا که اعتدال، میانه روی، احترام به قانون و وفاداری به موازین حرفه ای، مشی کلی رسانه ای بود که در مدت کوتاهی توانست مخاطبینی پر شمار بیابد.

با این وصف تعجب و استغراب خوانندگان و دوستداران روانگه را از این برخورد غیر قابل انتظار درک نموده و با تاکید بر مکشوف نبودن علت این برخورد قهری حتی برای خود دست اندرکاران سایت، امیدواریم که دلیل آن تنها سوء تفاهمی تاسف بار بوده و مدیر مسوول آن به زودی آزاد و فعالیت روانگه هم از سر گرفته شود.

به شهادت خوانندگان و نیز آرشیو مطالب سایت که خوشبختانه هم اکنون در دسترس است، خطوط کلی حرکت روانگه بر اساس آنچه چندی پیش به عنوان بیانیه شورای سردبیریمنتشر شد، در موارد ذیل خلاصه می شود:

١- تلاش برای تولید گفتمان و محتوا در راستای متوازن کردن توسعه منطقه و پرهیز از نگاههای محلی و بخشی نگر، که ضمن آنکه نقیض توسعه متوازن و فراگیر است، مخل وحدت ملی و وفاق اجتماعی هم است.

٢- نقد عملکرد مسوولان شهرستانی و استانی در چارچوبی حرفه ای به منظور ارتقای عملکرد ادارات و دستگاههای اجرایی و ترویج فرهنگ پاسخگویی در میان مسوولان

٣- مبارزه با پدیده شوم و ویرانگر زمین خواری و کوه خواری و رانت خواری که بویژه در سالیان اخیر مورد تاکید جدی و مداوم مسولان ارشد نظام بوده است. تازه در این محور مهم و اساسی، روانگه با درنظرگرفتن ملاحظات گوناگون عرفی و شرعی، خیلی محدود و دست به عصا رفتار نموده است.

۴- ارایه خوانشهای انتقادی، تحلیلی و بیطرفانه در مورد تحولات و رویدادهای مناطق کردنشین. این فتح باب مبارک در صورت تداوم می توانست، نقشی مهم و گفتمان ساز در مواجهه علمی با مسایل حساس دارای بارعاطفی درپی داشته باشد.

۵- ارایه تحلیل و رهنمود درباره ضرورت برخورد نرم افزاری با برآمدن یک نحله نوظهور قوم گرایی افراطی که نوایی ناخوشایند در استان متنوع، رنگارنگ و زیبایمان دارد و آهنگ بیگانه گرای آن مغایر و ناآشنا با سنتهای غنی و پربار سیاسی و فرهنگی این سرزمین است.

صدالبته علیرغم موارد بالا، ما امضا کنندگان منکر بروز برخی لغزشها و اشتباهات در کار متراکم و سنگین و روزانه یک رسانه پرکار نیستیم. بر عکس گلایه مان این است که به فرض وجود مورد یا مواردی از این دست، چرا مسوولان ذیربط به وظیفه قانونی خود در زمینه انذار و ارشاد عمل ننموده اند؟ آیا اصل بر هدایت و پیشگیری نیست؟

به زعم ما روانگه و مدیر مسوول آن شایسته مهر و عطوفتند نه مستوجب قهر و عقوبت! بدین جهت ما در آستانه انتخابات آتی مجلس و لزوم برگزاری انتخاباتی گرم و پرشور، مصرانه خواهانیم که زمینه برای فعالیت صداهای معتدل و قانونگرا فراهم شود.

ما بر این باوریم آزادی حسن شیخ آقایی و تداوم کار سایت روانگه، می تواند راهگشای تفوق صداهای ملی اندیش و وحدت طلب و به حاشیه رفتن نغمه های ضدملی و قانون شکن باشد.

اسامی امضاکنندگان نامه؛

١- سالار شریف زاده، دندانپزشک، مهاباد ٢- لقمان ادمی مکری، پزشک، مهاباد ٣- سیامند انوری، پزشک، تهران ۴- شهلا راستین، دندانپزشک، مهاباد ۵- هدایت صبوری، پزشک، مهاباد ۶- بهزاد قاسم زاده، پزشک، مهاباد ٧- صلاح الدین خدیو، داروساز، ٨- جمال الدین خدیو، داروساز ٩- علی آبادیان، عضو خانه کشاورز، مهاباد ١٠- سید معروف صمدی، فرماندار پیشین مهاباد ١١- فرشاد پی سوره ١٢- علی شمس برهان، پزشک و فعال سیاسی، تهران ١٣- هیوا بنفشی ١۴- سید مختار هاشمی ١۵- اجلال قوامی، فعال مدنی، سنندج ١۶- احسان هوشمند، پژوهشگر، تهران ١٧- تروسکه مامه ره ش، فعال مدنی، سنندج ١٨- رئوف آذری، فعال مدنی، سردشت ١٩- دلیر اسکندری، فعال مدنی، سنندج ٢٠- هاشم محمودی گنبدی ٢١- خالد توکلی، دکتری جامعه شناسی، سقز ٢٢- عثمان مزین، وکیل دادگستری، تهران ٢٣- سامرند سلیمی، روانپزشک، تهران ٢۴- یحیی سهرابی، فعال فرهنگی، سنندج ٢۵- اسعد ستوده، پزشک، بوکان ٢۶- سید لقمان حسینی، سردبیر چراوان، سقز ٢٧- سوران محمودپور، دانشجو، سردشت ٢٨- ابراهیم محمدحسینی، فعال مدنی، سقز ٢٩- جمال دانشمند، ارشد حقوق بین الملل، مهاباد ٣٠- محمد رئوف جهانی، طنزنویس، مریوان ٣١- ذبیح هدایت پور، دندانپزشک، مهاباد ٣٢- کامران جوهری، کارمند، بوکان ٣٣- سیاوش احمدی، ناشر، سنندج ٣۴- قهرمان حق پناه، ارشد حقوق، مهاباد ٣۵- ژینا مسگری، دانشجو، مهاباد ٣۶- تیمور محمدی، روحانی، دهگلان ٣٧- کژال کریمی، کارشناس ارشد کشاورزی، مهاباد ٣٨- خبات منگوری، آزاد، مهاباد ٣٩- رحیم جوانمردی، کارشناس عمران، ۴٠- سعدون مازوجی، روانگه، مهاباد ۴١- اسرین خادمی، دندانپزشک، مهاباد ۴٢- عثمان عباسی، دبیر آموزش و پرورش، سردشت ۴٣- احمد غلامی، دبیر آموزش و پرورش، بوکان ۴۴- مراد رسول رمضانی، پزشک، مهاباد ۴۵- جلال جلالی زاده، نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس ۴۶- آزاد نمکی، معلم، سنندج ۴٧- حامد کهنه پوشی، مدرس دانشگاه، مریوان ۴٨- آزاد حاجی آقایی، دانشجوی دکتری اندیشه ی سیاسی، تهران ۴٩- مختار خندانی، خبرنگار، ایلام ۵٠- منصور شیخ آقایی، مهندس برق، مهاباد ۵١- احمد سلیمانی، حسابدار صنعتی، تهران ۵٢- عبدالعزیز مولودی، پژوهشگر سیاسی، بوکان ۵٣- امین عزیزی، کاسب، مریوان ۵۴- سعادت حسام، متخصص کودکان، مهاباد ۵۵- رسول کریمی، شاعر، مهاباد ۵۶- رشید احمدرش، دکتری توسعه، بوکان ۵٧- حمید نادری، متخصص بیهوشی، مهاباد ۵٨- لقمان ستوده، داروساز، تهران ۵٩- اردلان آقاپوری، دانشجو، بوکان ۶٠- آزاد محمدیانی، دانش آموخته علوم سیاسی، بوکان ۶١- حاصل داسه، نماینده پیشین سردشت و پیرانشهر، تهران ۶٢- صابر موسی زاده، داروساز، مهاباد ۶٣- جمال اسماعیلی، مدیر مسول ماهنامه اندیشه اصلاح، تهران ۶۴- جماالدین طه، مدیرعامل جامعه کردهای مقیم مرکز، تهران ۶۵- صالح گرامی ور، معلم، میاندوآب ۶۶- دکتر شهرضا داودی، فیزیوتراپیست، تبریز ۶٧- علیار راستی، فعال سیاسی، میاندوآب ۶٨- خسرو جابری، فعال اجتماعی و سیاسی، میاندوآب ۶٩- ایوب فرازیان، دبیر استانی حزب وحدت و همکاری ملی، ارومیه ٧٠- عبدالە ابریشمی، داروساز، مهاباد ٧١- محمد حسن داودی، فعال مدنی، میاندوآب ٧٢- سلیمان منگوری، مهاباد ٧٣- حسن کبودی، داروساز، مهاباد ٧۴- اسماعیل خضری، داروساز، بوکان ٧۵- طاهر عباسی راد، متخصص مغز و اعصاب، مهاباد ٧۶- منصور نانوازاده، داروساز، مهاباد ٧٧- محمود چلبی، مهندس کشاورزی، مهاباد ٧٨- افسانه خیاط، پزشک، تهران ٧٩- صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، تهران ٨٠- کمال حسینی، روزنامه نگار، بوکان

وب‌سایت گزارشگران بدون مرز

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است