۳ دهه رهبری تام الاختیار و طبعات تلخ اش بر کشور و مردم


یکی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران اخیرا با رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته است.

در این دیدار، این عضو شورای شهر تهران از خامنه ای خواسته که وقتی برای ملاقات اعضای شورای شهر و شهردار تهران به ایشان بدهند، لیکن این درخواست با پاسخ تند و منفی رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است!

خامنه ای در پاسخ به این درخواست، پرسیده که “به شورای شهری ملاقات بدهم که ۳ نفر از اعضایش از محکومین فتنه ۸۸ و زندانی بودند!؟”

همچنین به گزارش سحام نیوز، رهبر رژیم« فقها» افزوده که “از ابتدا هم پیغام دادم که با شهردار شدن نجفی مخالفم، با این حال او را شهردار کردید!”

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که شخص او با حمایت از کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ ، موجب بروز خسارات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی به کشور شد. خساراتی که اکنون پس از نزدیک به ۳ دهه از دوران رهبری تام الاختیار ایشان، همچنان طبعات تلخ اش بر کشور و مردم باقی است.

طی هفته های گذشته نیز محمد علی نجفی، شهردار تهران درخواست استعفای خود را به شورای شهر تهران ارسال کرده بود. فشارهای نهادهای امنیتی و سپاه و نیز افراد نزدیک به بیت رهبری از جمله عواملی بودند که محمدعلی نجفی را مجبور به استعفاء کرده اند.

شهرداری تهران در دوران دوازده ساله ریاست قالیباف به عنوان شهردار در این نهاد، از جمله تامین کننده گان مالی نامشروع گروه ها، نهادها و چهره های نزدیک به بیت رهبری بوده است. افشای تنها چند مورد اندک از فسادهای رخ داده در شهرداری تهران، بخشی از افشاگری های محمدعلی نجفی در دوران کوتاه مدیریت اش در این نهاد بوده است .

همین افشاگری ها و نیز مبارزه با فساد سیستماتیک، باعث ایجاد هجمه و فشار بر علیه این مدیر توانمند معتقد به پندار نیک ، سلیم النفس متین ،باسابقه و صلاحیت شده است.

توانمندی اعضاء شورای شهر در این برهه بسیار قابل توجه و نشانی از اراده و دلسوزی انان برای اداره درست شهر تهران دارد.

یادمان نرفته که انتخاب اعضاء فعلی منطبق با خواست جنابان نبود ولی بغض معاویه کار خود را کرد و انتخاب نجفی از آغاز با خواست و موافقت گروههای ضد سلامت عمل و مردمی همراه نبود. یک بار دیگر فرصت دارید از خواست مردم حمایت یا – اطاعت اوامر کنید این گوی و این میدان.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است