یک نمره منفی به سیاست امورخارجه- کورش زعیم هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران، تهران, زندان اوین


zaim
هفته پیش که رئیس جمهور آمریکا ممنوعیت ورود شهروندان هشت کشور از جمله ایران به امریکا را اعلام نمود، معاون ریاست جمهوری اسلامی هم اظهار داشت که ورود شهروندان آمریکایی را ممنوع خواهند کرد . من همان روز در نوشتاری به وزارت امور خارجه پیشنهاد کردم که در برابر این فرمان ضد حقوق بشری واکنشی نشان ندهد ، و مقابله به مثل ، هر چند که پروتکل دیپلماتیک در این گونه مسائل است، نکند. وزارت خارجه می توانست با بی اعتنایی برتری سیاست خارجی ایران بر پایه فرهنگ ایرانی را از دیدگاه حقوق بشری و رعایت قوانین بین المللی به جهان نشان دهد و بدینوسیله ورزشکاران آمریکایی از شرکت در مسابقات کشتی ایران محروم نمی شدند. ولی شوربختانه وزارت خارجه چند روز بعد سیاست مقابله به مثل خود را اعلام و یک فرصت استثنایی را برای نشان دادن فرهنگ ایران در برابر عمل تبعیض نژادی کاخ سفید از دست داد.
متعاقباً هفتاد دو تن از استادان دانشگاه ها و سپس فدراسیون کشتی ایران و بین المللی درخواست استثنا کردن ورزشکاران امریکایی را کردند. وزارت امور خارجه در نهایت تسلیم شد و ورود ورزشکاران را آزاداعلام نمود، ولی چه خوب بود که بینش سیاسی فرهنگی وزارت خارجه بهتر از این می بود که :
اولاً این سیاست فشار رسانه ای را روی کاخ سفید برای عقب نشینی بسیار زیاد می نمود دوم اینکه شرکت کشتی گیران امریکایی این مسابقات رارونق بیشتر می داد سوم اینکه جهانگردان امریکایی اطمینان خاطر بیشتری برای سفر به ایران پیدا می کردند. چهارم اینکه شرکت های سرمایه گذاری در سایه امنیت، بیشتر ترغیب می شدند. امیدوارم در آینده سیاست گذاران جمهوری اسلامی پیش از اینکه سیاست های چکشی خود را عمل کنند بیشتر بیاندیشند .

زندان اوین قربانی سیاست خفقان اندیشه ۱۷ بهمن ۹۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است