یاد بود سومین سال در گذشت دکتر علی پورطائی ( ضیاء مصباح )استاد فروتن و دوست دیرین نگارنده علی پور طایی ( ۱۳۲۱ -۹۷ ۱۳- دشت میشان خوزستان ) در خاندانی اهل ادب و فرهنگ پرورش یافت .
تحصـیلات ابتدایی و دبیرستانی را در اهواز گذراند وپس از طی دوره تربیت معلم در این شهر بعنوان معلم رسمی (وزارت فرهنگ آنزمان ) استخدام و به دلیل قبولی در دانشگاه به تهران منتقل ودر واحدهای آ موزشی مرکز همزمان با تحصیل در دانشـکده علوم اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران به خدمت جامعه فرهنگی ادامه داد .
لیسانس و درجه ارشدی خود را از همان دانشکده گرفت و رساله فوق لیسانس را درباره « چریکهای فلسطین» نوشت که با توجه به اوضـاع سیاسی رژیم گذشته، موضوعی ً تقریباً ممنوع بود .
پس از اتمام تحصیل با درجه ارشد به « مؤسـسـه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» منتقل و ســرپرســتی پروژه ای را به عهده گرفت که موضــوعش « بررسـی وضـع اجتماعی و معیشـتی معاودان عراقی » ( ایرانیان بازگشته از عراق) به دستور دولت وقت و بسفارش وزارت کشور بود و نتایج آن در چند جلد منتشـر شد.
« موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی» در سـال ۱۳۳۷ تحت نظارت دکتر غلامحسن صدیقی تأسیس شد و جایگاه چهره های برجسته ای همچون : جلال آل احمد، حسـن حبیبی، ابوالحسـن بنی صدر، احمد اشرف، حبیب االله پیمان، عبـدالحســـین نیک گهر، جواد صـــفی نژاد، محمود روح الامینی غلامحسـین سـاعدی و بسـیاری دیگر از محققیق و برجستگان علوم اجتماعی کشورمان بود .
مؤسـسـه مزیور تا سـال ۱۳۵۰بیش از یکصـد و پنجاه جلد کتاب در زمینه های مختلف اجتماعی با تعریفی سیاسی – مردمی تحت عناوین اجتماعی که گویای دردهای جامعه آنزمان و ارایه پیشنهاد و راه حل بود با همت اندیشمندانی وطن دوست ، آگاه و متخصص که حتی در مواردی به دستور شخص اول مملکت بعد از تحقیقاتی گسترده و واقعی تهیه میشد ، منتشـر کرد که هنوز بعنوان مرجع مورد استفاده دانشجویان این رشته میباشد .
این مؤسـسه خوش نام و مورد دقت سیستم با نظم و برنامه آنزمان حسب نیاز ، بخش های متعددی داشت که استاد پورطائی در بخش جامعه شناسی شهری به مدیریت و مطالعات خود ادامه میداد .
شادروان براساس صلاحیتهای علمی و اجتماعی خود که رابطه مستقیمی با وظایف سازمان سنجش آموزش کشور با تعربفی عام داشت بنا به درخواست مدیران ارشد این سازمان به وزارت علوم و آموزش عالی آنزمان منتقل و به سمت «معاونت اجرائی » سازمان سنجش آموزش کشور منصوب شد و از طریق همین سازمان با توجه به شایستگی های علمی و مدیریتی در سال ۱۳۵۴ با بورس دولتی جهت ادامه تحصیل به آمریکا رفت .
دکتر پور طائی در ســال ۱۹۷۸ میلادی برابر با ۱۳۵۷ از دانشـگاه اوکلاهما دکترا گرفت و رساله دکتری خود را به عنوان « مطالعه تطبیقی انقلاب ناصـری مصـر و انقلاب اسـلامی ایران » نوشـت که از رساله های مورد بحث آنزمان بشمار می آید .
دوست ارزنده وطن دوست ،صادق ، خود ساخته ، پویا و بزرگوارما همراه بـا عرب هـای ایالت محل تحصیل مقیم آمریکا – ســـازمانی به نام « دانش آموختگان و فارغ التحصـیلان عرب » تشـکیل داد و کوشـید دانشجویان تازه وارد عرب را ( مخصوصا ایرانیان عرب زبان ) سر و سامان دهد و از تفرق فکری آنان جلوگیر ی کند .
دیدگاه هایش علمی و آکادمیک او بر کنار از هرگونه تندروی بود و بدون کوچکترین اغراق از محققیق تراز اول دانشگاهی ایرانمان بشمار میرفت .
نمونه ای از آثاراین اندیشمند : چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان ، بررسـی اوضـاع اجتماعی و معیشـتی ایرانیان بازگشـته از عراق معاودین ( در چند جلد) ، بحران هویت قومی در ایران و کتـاب « نـاگفتـه هـا » که در آن وضـــعیت اجتماعی ، مردم عرب خوزسـتان و مردمان فلسـطین را با دقت وافر بعنوان یک محقق متعهد بررسی کرده بود .
سلسله تحقیقاتی در رابطه با وظایف « سازمان سنجش آموزش کشور» که در آنزمان برخلاف همه چیز این روزگار ، واقعا نام با مسمائی بود و از طریق ورود به اینترنت با درج نام ایشان در دسترس قرار میگیرد.. از دیگر آثار ماندگار این چهره ملی میباشد .
این ماخذ معتبر علمی تحقیقی ، بر مبنای ضرورتها و اطلاعات مورد نیاز جامعه انبوه داوطلب ورود به دانشگاههای کشورمان ، چگونگی برنامه های آینده علمی ایران و توسعه کمی از ان مهمتر کیفی دانشگاهها بر اساس نیاز بازار کار ، با کوشش فراوان و اعتقادی استوار با توجه به وظیفه بزیور طبع در آ مد و در کتابخانه های معتبر نیز در دسترس اهل تحقیق میباشد
شادروان در سوم ا مرداد ۱۳۹۷ در آمریکا درگذشت . روانش شاد

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است