یادی از گذشته ودر توصیف چهره ای خود ساخته- ضیاء مصباح ، دبیر کانون علوم اداری ایران


در پی معرفی اعضائ پیشنهادی کابینه دوازدهم ، نگارنده که در اوایل دهه ۴۰ در موسسه علوم اداری ایران وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل می کرد و از اولین های فارغ التحصیل رشته علوم اداری در ایران بود ، با دانشجوی صادقی از مدرسه علوی ها ی انزمان همکلاس و باب دوستی البته با تفاوتهایی در اندیشه ، معیارها و باورها که بماند ….

این فرد که بحق نام صادق نیز داشت بعد از انقلاب در مدیریت صنایع ملی ایران که به غلط مشابه بسیاری امور دیگر ملی شدند و مسیر انحطاط راطی کردند و امروز در فکر رها شدن بخش اعظم خصولتی ها از چنبره دولت و تحمیل بودجه به بیت المال به خدمت مشغول شد و از پاکان بشمار میرفت و میرود

دوست ما که شاید با توجه به حساسیتهای موجود موافق نام بردنش در اینگونه تعاریف یا ذکر خیرها انهم برآمده ازدرجه صداقت بشدت مانده در اونباشد که لازم الرعایه

در دولت شادروان بازرگان به معاونت ابراهیم یزدی در وزارت امور خارجه که این روزها در بستر بیماری آرمیده برگزیده شد و هم زمان در اسناد یافته شده یا درست شده در سفارت آمریکای اشغال شده که تصرف احساساتی این مکان مصایب بسیاری تا کنون ببار آورد ….در جلد ششم از او« بعنوان مسلمان تر از خدا» یاد میشودو بهترین توصیفی از صادق ما میباشد که در هیچ کجای دیگری چنین توصیف گویا و زیبایی ندیده ام .

وی نهایتا در تعقیب برکنار گذاردن مجموعه همفکرانشان بعنوان ملی مذهبی ها در دولت وقت و حکومت هاشمی که ذکرمثبت ومنفی انان بسیار رفته و میرود به امریکا که در اندیار فعال مذهبی خالص و معتقد بود و هست بازگشت و با اخذ درجه دکترای اقتصاد به جرگه اساتید حایز شرایط علمی در دانشگاه علامه طبا طبایی در آمد و بازنشسته این تشکیلات است و گاه گداری به وطن می آید و تجدید خاطراتی ….

ایشان را در تصدی صنایع بناحق ملی شده که مطلبی دیگر میطلبد رییس دفتر یا بتعریف انزمان منشی جوان و جویای نامی داشت که از هوش کافی برخوردار بود و باتوجه به اصفهانی بودن اهل ارتباطات منطقی و طی طریق ، در ضمن منضبط ومتین و علاقه مند به تکنوکراتی .

نگارنده در رفت وآمد بعنوان مشاور پاره وقت در مدیریت نیروی انسانی سازمان صنایع ملی ایران انزمان در پی بازنشستگی بدون دریافت حق المشاوره صرفا بقصد خدمت به دولت موقت ،بطور نمونه نحوه عملکرد متصدی رفع و رجوع امور دفتر دوستمان بیش از دیگران منظور نظر داشت ، به این دلیل که مدیر دفترشخص اول میتواند نقش بسیار مثبت یا منفی در پیشرفت هرسازمانی و وجهه مسیول ان تشکیلات داشته باشد .

متصدی دفتر دوست همکلاسی ما در اوایل انقلاب در سازمان صنایع ملی این روزها بعنوان کاندیدای وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شده است .

بدون کوچکترین اغراق یا تعریف نابجا که بسیار متداول است و خانمان بر باد ده ، ایشان در حدود سالهای آغازین انقلاب با سن و سال کمتر از سی سال دارای ظرفیت اموختن و تصدی مسیولیت بیشتر بود واین توانمندی به رییسش برای میدان دادن بیشتر و محک زدن وتجربه اندوختن پیشنهاد شد .

و این آغازی بود بر پیشرفت اداری فردی وارسته و بدور از الودگیها که امروز بعد از طی بسیاری مسیولیتها بشرحی که در رزومه اش آمده و بسیار مفصل است و آخرین آن« رییس کل گمرک ایران» داوطلب تکیه بر صندلی خطر آفرین اقتصاد مریض و عقب مانده متکی به در امد نفت و از نادر ترین چهر ه هایی میباشد که بحق شایستگی ها دارد و دارای کمترین ایراد به هر آ نچه در مسیولیتهای مختلف که البته همه وهمه اقتصادی یند بر عهده اش قرار گرفته بود .

ایشان از نادر ترین هابشمار میرود که خود ساخته و خود پرداخته است و از پله های پیشرفت با ارامی و دقت با حداقل الودگی و خطا بالا آمده و به خوبی دارای شرایط تجربی احراز کامل و نادری است که کمتر میتوان یافت.

.آموختن ریز و بم مسایل اقتصادی ملک و ملت در بندمان بدون کمترین هزینه بر بیت المال ، کار هر کسی نیست و هستند گروهی بسیار که بهزینه دولت و در واقع مردم گرفتار که بیت المال مینامند و حق الناس بعد از سالها حضور در مناصب بالا « کماکان نا اموخته مانده اند » و دارای شرایط اموختن نبوده و نیستند و امروز سهم خواه و دلواپس سپردن کار به بخردان با تجربه ایکه برای پوشیدن کسوت وزارت آنهم وزارت خانه ای بنیادی و اساسی بنام اقتصاد معرفی شده اند و یا در سایر وادی ها به خدمت مردم میهنشان اهتمام دارندالبته اگر ملوک الطوایفی حاکم رخصت دهد .

نا گفته نماند وزیر اقتصاد پیشنهادی طی سالیان متمادی یعنی بیش از سی سال پیوسته با رویی گشاده و با سعه صدر که در توان هر کسی نیست در نهایت تواضع رابطه با افراد مخالف رانت و مبرا از در خواستها حتی مشروع را، پاس داشته و میدارد و صندلی او و امثال او رابه اصطلاح نگرفته ، منحرف نساخته و نمیسازد –

بیقین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی با پیشینه عملکردی که به اختصار آمدبا رای بالایی از همین مجلس با ویژگیهای خاص به درجه وزارت خواهد رسید توفیق صادقانه او رادر این مسند که در مقایسه با بسیاری داوطلبان واجد شرایط انتصاب بر انست و بخوبی با ویژگیهای آن آشنا طالبیم –

باشد که ادامه خدمت چنین چهره هایی با تعریف علمیاداری و اصولی خود ساخته و دارای امتیازات پیش بینی شده در مقوله شرایط احراز برای تصدی مسیولیتهای کلیدی فراهم تر و افزون تر گردد و از هر گونه کژی ،نا لایقی و کاستی مصون ، که چنین باد .

در پایان اینکه ا رتباطات معقول با اهالی کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان حد فاصل ۴ دهه اخیر و ادامه تحصیلات تا اخذ درجه ارشدیت در اقتصاد بدون هر گونه رانت نیز از هنر مندی و فراهوشی وی نشات می گیرد و برآن ایرادی وارد نیست چون بجای بازیگری سیاسی و رندانه ، واقعا در صحنه عمل ، کارگزارجدی در مسیر خدمت به میهن بود واز هر گونه ورود به صحنه شعار پر هیز داشت و سوابق خود را ارزانی این وادی ننمود، هر چند که ساپورت معقول برادرمانده از کسوت وزارت ، وی را که شایستگی ها دارددر حاشیه ها هواداری مینمود .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است