یاداوری ضروری: ضیاء مصباح


شرایط سخت اجتماعی اقتصادی….. بعبارتی وجود فاجعه در تمامی ابعاد زیستی کشورمان  پرداختن به داستان« پر اب چشم » جدائی ها در «جبهه ملی ایران » که طی ۷ سال اخیر مورد تهدید و تحدید نا خواسته بعضی از هواداران نه چندان اینده نگر و خواهان سر افرازی ایرانمان قرار گرفته ……و کوشش در رفع د لتنگی ها وازرد گیها

 برخلاف نظر«ویلیام فاگنر» که میگوید :
«گذشته هر گز نمرده و اصلا نگذ شته است» میخواهیم از دوستان نقش افرین و موثر ، دعوت کنیم در:
نشست ۵ شنبه ۳۰ فر ود ین در دفتر یکی از علا قمندان این تشکیلات سیاسی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای ، ببهانه د یداری
نوروزی در اخرین روزهای اولین ماه سال انهم- همزمان با پایان ماه رمضان بمدت ۳ ساعت از ساعت ۱۶ البته بدون تاخیر !
گرد هم ائیم …
* و در« جبران ما فات شاید فراتر از امکان » طرحی نو در رابطه با نیازهای فرهنگی – اجتماعی با تعریف عام که میتواند باعث رفع بسیاری نا بسامانی ها شود ،که «عشق اسان نمود اول » … در اندازیم .
* در واقع با پرهیز از تعریف ، اما در بیان «واقعیتی محرز و منحصر» … انعکاس خبر انهم از طریق این رسانه معتبر، پاک نیت ، دلسوز ملک و ملت… بدلایل بسیار منجمله : احساس تکلیف اجتماعی و مسئولیت مدیر خوش فکر و اندیشمند ش را… فرصتی میداند تا زمان این گرد هم ائی را با وجود احتمالات و چگونگی ها …. انهم با توجه بسوابق مندرج در همین تریبون … درج و بیادگار بماند … به این امید که در همین مقطع – این سازمان «سامانی حداقلی » پیدا کند .
* چند وچون نشست به اطلاع دوستان منتخب با توجه به محدودیت مکان و وضعیت ؟ رسیده و با رعایت بسیاری موارد«
چنانکه افتد و دانی» بهتر است بهمین مختصر اکتفاء شود …..
* نیازی به تکرار این مهم نیست که شان ومنزلت امانت در دست ۷۵ ساله چنین کوششی را می طلبد ……
* یقینا این دیدار و اثار ان هر چند با تاخیر، میتواند نگاه جامعه را به این تشکیلات که مدتهاست چگونگی درونی ان درشان
این یادگار ارزنده نیست ،تغییر داده و جذابیت همراه با کار امدی لازم را جای گزین نماید .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است