گفتگوی تلویزیون ایران اینترنشال (چشم انداز) با کورش زعیم


۱ آذر ۱۳۹۷

مجری: آقای کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران همراه میشویم از طریق تلفن. ایشان یکی از کسانی بودند که این بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم را امضا کردند.

پرسش: آقای زعیم دلیل این انشعاب از نظر شما چه بوده؟

کورش زعیم: این را شما انشعاب نام نبرید، انشعاب نیست. ببینید، روش عضوگیری یا پیوستن به جبهه ملی از نظر اساسنامه ای اینست که اشخاص وقتی عضو میشوند، اول میایند توی سازمان دانش آموختگان و در آنجا برای شش ماه آشنا میشوند با اعضای دیگر، با اساسنامه، با منشور و خودشان را وفق میدهند با شرایط و آرمان های جبهه ملی. بعد میروند به یکی از سازمانهای شانزده گانه جبهه ملی که تخصصی هستند، مانند مهندسان، حقوقدانان، دانشجویان و غیره. بعدأ هر چهار سال یکبار ما باید یک کنگره با پلنوم داشته باشیم و این سازمانها نمایندگان خودشان را انتخاب کنند و بروند توی کنگره یا پلنوم و ۳۵ تن اعضای شورای مرکزی را انتخاب کنند.

ما متاسفانه در طول چهل سال گذشته فقط یک بار توانسته ایم این پلنوم یا کنگره را اجرا کنیم. که در آن ۳۵ تن از اعضای [شورای مرکزی] انتخاب شدند، ولی بعد از آن دیگر نتوانستیم. از زمان کنگره یا پلنوم که در سال ۱۳۸۲ بوده تا کنون بیست تن از اعضای شورای مرکزی که آن موقع انتخاب شده بودند، فوت کرده اند. هشت تن هم یا به علت کهولت کناره گیری کرده اند یا فوت کرده اند. بنابراین هفت هشت نفر مانده ایم. اینها برای اینکه شورای مرکزی فعال باشد و کار بکند، عده ای از اشخاصی که، خوب صلاحیت هم داشتند و علاقه داشتند را بصورت دعوتی عضو شورا کردند [تا شورا به همان ۳۵ تن برسد]. بنابراین، چون اینان روند عضو شدن را نپیموده اند، زیاد تسلط به [مسئولیت های تعریف شده و] روند فکری جبهه ملی نداشته اند. بنابراین ما شاهد بوده ایم که در این پانزده سال که از پلنوم جبهه ملی میگذرد، بیانیه های جبهه ملی از نظر کیفی پایین آمده است. بیشتر بیانیه ها ادواری و تحلیل ها در سطحی که شایسته جبهه ملی باشد نبوده است.

بنابراین، بیانیه های تحلیلی هم که به نام جبهه ملی و برحسب ضرورت داده میشد بیشتر بر دوش دکتر باوند و دکتر رشیدی و یک مقداری هم من بوده است. ما فکر کردیم که اصلا شایسته نیست که رهبری و خود شورا در حدی نباشد که بتواند تحلیلهای عمیق، علمی و آینده نگر برای شرایط کنونی کشور، بویژه اکنون که ما دچار بحرانی بسیار بسیار خطرناکی هستیم، و ما پیوسته هشدار میدادیم که اتفاق خواهد افتاد و افتاده، و آینده نگری هم میکردیم و برنامه میدادیم، که اینجور باید باشد، اینجور باید کشور را اداره کنند، این کار را بکنند این کار را نکنند، همه بایستی توسط هیئت رهبری و شورا انجام میشد نه تنها یک تیم سه نفره.

مجری: ممنونم، ممنونم، آقای کورش زعیم از شورای جبهه ملی ایران که با ما بودید و متاسفانه برای مدتی بسیار کوتاه.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است