گفتگوهای آقایان حشمت رییسی و امیر رزاقی(هموند جبهه ملی ششم) در رابطه با موانع و چالش‌های امروزه ایران و جهان و راه‌های برون رفت از آنها


گفتگوی آقایان حشمت رییسی و امیر رزاقی(هموند جبهه ملی ششم) در رابطه با همگرایی نیروهای اپوزسیون از جمله ملی گرا، چپ و… که دچار گسست شده اند. پدیده ای که باعث شده همگرایی جایش را به تقابل و تخاصم بدهد.
در این گفتگو آقای رزاقی به شکل گیری احزاب مشکل اساسی دارد اما در میان گروههای ایرانی وحدتی وجود ندارد، زیرا آنها از مکتب واحدی پیروی نمی کنند.
برگرفته از «باختر امروز»

بخش اول:

بخش دوم:

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است