گسسته بودن شیرازه‌ها- ضیاء مصباح؛ جبهه ملی ایران


با هدف هشدار به جماعت دست اند کار که با همین کم و کیف زمام امور مملکتمان را با همه مصیبت ها و اعتراضات در دست دارند،
اعم از اینکه با نداشتن شرایط احراز که مزین بودن به آن لازمه موفقیت در هر کاری است – از موقعیتی به بهانه یا برای خدمت به مردم برخوردار شده و چنین محصولی را در تمامی زمینه ها عرضه نموده اند و از این ممر عدم اعتماد توام با پیشگامی در توسعه فساد نصیبشان شده،
از تجارب سالها حضور در صحنه مدیریت که برای خدمت در اختیارشان قرار داشته- بهره کلان شخصی برده و نتوانسته اند بازده مطلوبی را ارایه نمایند … لازم است اشاره شود که:
از زمانیکه آمریکای مقتدر مسلط بر دنیا با ابزار علمی و سلطه اقتصادی از هر لحاظ و با هر قصدی از معاهده برجام خارج شد که میتواند دلایل زیر نیز انگیزه های در این رابطه بشمار رود:
توسعه ایران هراسی با قصد فروش اسلحه بیشتر با توجه به منافع دول پیشرفته در منطقه و تصور موانعی که نظام کنونی ایران میتواند در مسیر تضعیف آنها داشته و گروههای تند رو را پوشش دهد،
امنیت صدور نفت کشورهای منطقه از آبهای خلیج همیشه فارس وکنترل قیمت فراورده های نفتی
توجه به خواست ایرانیان دلسوز مام میهن که دسترسی به تریبونهای بین المللی داشته و دارند. نگرانی و نارضائی اکثریت ایرانیان داخل کشور البته قشر تحصیل کرده و آگاه دارای احساس مسیولیت ملی،
استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رساندن دیدگاهها در زمینه منافع بلند مدت کشور به گوش ملت تحت سانسور دائم رسانه ها که تامین انتظارات بحق خود را به دلایل روشن در توان یا خواست رژیم نمی بینند،
۴ دهه حکومت با این نتا یج در واقع خیانت به این آب و خاک وافت شدید ارزشها،
از سوئی حکومت با دلهره از دست دادن موقعیت، روشن شدن نا گزیر دلیل و نوع اشتباهات، رسیدگی به خدمت و خیانتها، برکناری، محاکمه صوری یا واقعی که بستگی به موقعیت و میزان ارتباطات دارد، عذاب وجدان، پاسخ اطرافیان، چگونگی قضاوت تاریخ، حفظ موقعیت،
از همه مهمتر ممانعت از کاهش بسیار شدید ارزش ریال آنهم در منطقه ای که کشورهای جهان سوم مشابه از بعد اقتصادی و وابسته به ذخائر ارضی ، افت بسیار اندکی در ارزش پول ملی خود داشته اند،
بدون تردید شیرازه کارها در تمامی زمینه ها گسسته و همه چیز اعم از رفتار، گفتار و کردار اکثریت در تمامی امورافت غیر قابل وصفی نموده و سنگ روی سنگ بند نیست،
آنچنانکه هر کس به میل، سلیقه و امکانات خود به جان ملت نحیف ضعیف افتاده و با بالا رفتن روحیه تجاوز، پرخاش گری و اجحاف تتمه روابط انسانی به رحمت یزدان رفته است.
قطعا و حتما در این چند ماه که آزار همنوعان افزون تر شده، گذری به ادارات یا بنگاهها، مراکز تجاری و خدماتی اعم از دولتی یا خصولتی، حتی در مراکز بازرگانی و سوپرها داشته و شاید خود یکی از آنانی بوده اید که در پیشبرد امور کوچکترین همکاری نداشته و این فاجعه به امور آموزش، درمان و تامین نیازهای معمولی روزانه به نحو بارزی رسوخ یافته که برخی تصور میفرمایند نوعی نا فرمانی مدنی است. در حالیکه این گونه بی تدبیری ها نابودی رفتارانسانی را بدنبال دارد که بهره آن به دلیل عدم اتحاد مردمان نصیب حکومت میشود وبدون تردید نظام خواهان نابودی بیشتر روابط اجتماعی است تا فرصت بیشتری برای تکیه زدن غاصبانه بر منابع در آ مد با هر وضعیتی داشته و خیانت خود را با ادامه فساد در زمینه های مصون مانده از تهاجمشان در طول سنوات گذشته ادامه دهد.
با روش و روالی که جامعه با هر تعریف و منطقی ، با هر اندیشه ، باور و معیاری در پیش گرفته برسر شاخ بن بریدن است.
گروهی گرفتارمعاش در پی گرانی های سرسام آور و در بند نظام خود کامه ، بی اعتناء به ارزشها، به جان همنوعانشان افتاده اند.
بیقین آنچه که درو خواهند کرد نابساما نی و تعویق بیشتر و تاخیر افزونتر در توفیق برکناری قانونمند وآرام آنانی است که از ایجاد و توسعه این شرایط بشدت بهره برداری و در تقویت پایه های دنائت خود میکوشند.
به راستی موقعیت بسیار حساس و خطرناکی بر کشورمان با بی اعتنائی اغلب افراد که اکثریت آنان را عوام گرفتار معاش تشکیل میدهند و با تبلیغات سیستم دست به گریبانند و مفری بنظرشان بجز برون برد کلاه خود از معرکه نمیرسد، مستولی شده است.
برون شد از این وضعیت خفت بار با کوشش تک تک ایرانیان و فرهنگ سازی میسر است.
نا باورانه باید تاکید نمود ( با پرهیز از تضعیف منزلت هموطنان) چگونه با هر شرایطی ظلم پذیران به خودزنی گرایش یافته و تن به ذلت داده و خود را با هر خیانتی وفق میدهند که چنین مباد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است