گزارش شماره ۶- تاریخچه انتخابات در ایالت کلرادو آمریکا : کیوان شکوری


ایالت کلرادو در غرب آمریکا به مرکزیت شهر دِنوِر از تاریخ ۱ آگوست ۱۸۷۶ به عنوان سی و هشتمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست. طبق آخرین سرشماری آماری جمعیت این ایالت ۵.۷۵۸.۷۳۶ تن می باشد. جان راجرز سرل، فیلسوف سرشناس معاصر و تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس بزرگ از شخصیت های مشهوری هستند که زاده این ایالت می باشند. این ایالت از مراکز اصلی سکونت سرخ پوستان می باشد که با ساخت ظروف سفالین نقاشی شده و اشیاء تزئینی به بازار صنایع دستی در آمریکا رونق داده اند. در ضمن ایالت کلرادو به همراه ایالت واشنگتن اولین ایالت هایی بودند که از سال ۲۰۱۲ میلادی فروش و مصرف ماده روانگردان ماری جوانا یا گراس آزاد اعلام کردند.
در این ایالت ۶۷.۹ درصد سفید پوست، ۴.۶ درصد سیاه پوست، ۲۱.۷ درصد اسپانیولی زبان ها یا لاتین ها، ۳.۵ درصد Asian یا مردمان شرق آسیا ساکن در این ایالت، ۱.۶ درصد سرخ پوست و بومیان آلاسکا ساکن در این ایالت، ۰.۲ بومیان هاوایی و دیگر جزایر و ۳.۱ دیگر نژاد ها زندگی می کنند.
از سال ۱۸۷۶ تا به امروز ۳۶ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایالت کلرادو برگزار شده که از این تعداد ۱۳ دوره دموکرات، ۲۲ دوره جمهوری خواه و یک دوره حزب خلق یا Populist Party برنده انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت یا همان آرای الکترال این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری شدند. از سال ۲۰۰۸ تاکنون دموکرات ها برنده هر سه دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این ایالت شدند.
حزب جمهوری خواه در ایالت کلرادو برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ انتخابات مقدماتی برگزار نکرد و در کنوانسیون ملی برای اعلام نامزد نهایی حزب جمهوری خواه، کلرادو رای به تد کروز داد.
برنی سندرز در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۶ با ۵۹.۰ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون در این ایالت شد.
در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه کلرادو هیلاری کلینتون با ۴۸.۲ درصد آرا در مقابل دونالد ترامپ با ۴۰.۳ درصد آرا پیروز و ۹ رای الکترال این ایالت در سبد دموکرات ها ریخته شد.
اما نکته قابل توجه این است که برنی سندرز در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۶ با ۵۹.۰ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون در این ایالت شد، در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۲۰ و با وجود تعدد کاندیداها مجددا برنی سندرز با ۳۶.۸ آرا موفق به شکست جو بایدن با ۲۴.۷ درصد آرا شد. این نشان از این دارد که این ایالت گرایش بیشتری به جناح چپ حزب دموکرات داشته و یکی از دلایل اصلی آن وجود درصد بالای لاتین تبارها است که مسائل مورد نظر آنها مثل مهاجرت و بیمه مورد حمایت جناح چپ حزب دموکرات است.
از سال ۱۸۷۶ تا ۲۰۲۰ میلادی تعداد ۳۸ سناتور برای ایالت کلرادو انتخاب شده اند. که ۲۱ تن جمهوری خواه و ۱۷ تن دموکرات بوده اند. از میان این سناتورها Edwin c. Johnson از حزب دموکرات با ۱۸ سال سابقه در سنا ۱۹۳۷-۱۹۵۵ و Gordon L. Allott از حزب جمهوری خواه با ۱۸ سال سابقه در سنا ۱۹۵۵- ۱۹۷۳در میان سناتورهای این ایالت بیشترین سابقه حضور در مجلس سنا را دارند. از سال ۲۰۰۵ تاکنون یکی از دو کرسی این ایالت در مجلس سنا در دست دموکرات ها و دیگری از سال ۲۰۱۵ در دست جمهوری خواهان می باشد.
هم اکنون Michael Bennet از حزب دموکرات و Cory Gardner از حزب جمهوری خواه دو سناتور این ایالت در مجلس سنا آمریکا می باشند.
از اولین انتخابات برای تعیین نمایندگان ایالت کلرادو در مجلس نمایندگان آمریکا که از سال ۱۸۷۷ برگزار شد تا کنون ۷۲ نماینده انتخاب شده اند. از این تعداد ۳۲ تن از حزب دموکرات، ۳۸ تن حزب جمهوری خواه و دو تن حزب خلق یا Populist Party به این مقام رسیدند. در حال حاضر از هفت نماینده این ایالت در مجلس نمایندگان چهار تن دموکرات و سه تن جمهوری خواه هستند که Diana DeGtte از حزب دموکرات از سال ۱۹۹۷ تاکنون با ۲۳ سال سابقه بعنوان باسابقه ترین نماینده حال حاضر ایالت کلرادو در مجلس نمایندگان آمریکا شناخته می شود.

در تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در کلرادو Edward Thomas Taylor از حزب دموکرات با ۳۲ سال سابقه حضور ۱۹۰۹-۱۹۴۱ بعنوان با سابقه ترین نماینده این ایالت ثبت شده است.
با آمار ارائه شده مشخص است که حزب جمهوری خواه بطور کلی در طول تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در ایالت کلرادو دست بالا را دارد، اما در حال حاضر دموکرات ها با چهار نماینده در مقابل سه نماینده جمهوری خواه برتر می باشند و این نشان از گرایش مردم این ایالت در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا به حزب دموکرات در سال های اخیر دارد.
لیست ۴۳ نفره فرمانداران منتخب از سال ۱۸۷۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۲۳ تن دموکرات، ۱۹ تن جمهوری خواه و یک تن حزب خلق یا Populist Party تشکیل شده که بعضا چند دوره فرماندار بوده اند. اما چه از نظر تعداد فرمانداران و چه از نظر دوره هایی که این تعداد رای آوردند، دموکرات ها دست بالا را داشته اند.
اما در تاریخ انتخابات فرمانداری ایالت کلرادو اتفاق نادری افتاد و آن اینکه ایالت کلرادو در یک روز سه فرماندار داشته است. آلوا آدمز (Alva Adams) که فرماندار منتخب دوره پنجم و دهم از حزب دموکرات بود مجددا در انتخابات سال ۱۹۰۴ برای مقام فرماندار شرکت و رای آورد. وی کار خود را بعنوان فرماندار چهاردم از تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۰۵ میلادی آغاز و با گذشت ۶۷ روز در صبح روز ۱۷ مارچ ۱۹۰۵ مجلس قانون گذاری ایالتی که اکثریت آن با جمهوری خواهان بود، بدلیل تقلب در انتخابات برکنار و جمیز همیلتون پیبادی (James H. Peabody) از حزب جمهوری خواه را به این مقام نصب کردند. وی نیز جسی فولر مکدونالد (Jesse F. McDonald) را بعنوان معاون خود برگزید. جمیز همیلتون پیبادی خودش همان روز استعفا داد و جسی فولر مکدونالد بعنوان جانشین وی شانزدهمین فرماندار ایالت کلرادو شد. بدین ترتیب کلرادو در یک روز وجود سه فرماندار را تجربه کرد.
از سال ۲۰۰۷ تاکنون هر سه فرماندار انتخاب شده در این ایالت از حزب دموکرات می باشند. فرماندار حال حاضر ایالت کلرادو Jared Polis از حزب دموکرات می باشد.

نتیجه گیری: با توجه به آمار ارائه شده یعنی برتری جمهوری خواهان در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، سنا، مجلس نمایندگان و فاصله نه چندان زیاد با حزب دموکرات در انتخابات فرمانداری در ایالت کلرادو نشان از این دارد که مردم این ایالت در طول تاریخ گرایش بیشتری به جمهوری خواهان داشته اند. اما با در نظر گرفتن اینکه در سه دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها موفق به کسب آرای الکترال این ایالت بنفع خود شدند، از دو سناتور یک تن دموکرات، از هفت نماینده ایالت در مجلس نمایندگان چهار تن دموکرات و سه فرماندار اخیر ایالت از حزب دموکرات می باشند، نشان از تغییر نظر مردم ایالت و گرایش بسمت دموکرات ها دارد که از دلایل مهم این تغییر، مهاجرت خارجی ها در سال های اخیر به این ایالت برای کار می باشد که بطور تاریخی خارجی ها مخصوصا اسپانیولی زبان ها یا لاتین ها که جمعیت قابل ملاحظه ای هم در این ایالت هستند، بدلایلی که ذکر شد گرایش به دموکرات ها دارند. با این اوصاف می توانیم ایالت کلرادو را در حال حاضر یک ایالت دموکرات بدانیم.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است