گزارش شماره ۳۵- تاریخچه انتخابات در ایالت لوئیزیانا آمریکا کیوان شکوری


ایالت لوئیزیانا به مرکزیت باتون روژ در جنوب آمریکا قرار دارد که جزوی از قلمرو لوئیزیانا محسوب می شد که در معامله ای مشهور به خرید لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳ از دولت فرانسه خریداری و نهایتا در تاریخ ۳۰ آپریل ۱۸۱۲ بعنوان هجدهمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست. لوئیزیانا در جنگ داخلی آمریکا جزو کنفدراسیون کشورهای آمریکا یا همان ایالت های شورشی بود.

طبق آخرین سرشماری آماری جمعیت این ایالت ۴.۶۴۸.۷۹۴ تن می باشد که ترکیب جمعیتی آن از ۵۸.۴ درصد سفید پوست، ۳۲.۸ درصد سیاه پوست، ۳.۳ درصد اسپانیولی زبان یا لاتین تبار، ۱.۸ درصد (Asian) آسیای شرقی، ۰.۸ درصد سرخ پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۱.۸ درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.

برنج، پنبه، سویا، ذرت، نیشکر، گاو و گوساله از محصولات مهم کشاورزی و دامی این ایالت می باشد. در زمینه غذاهای دریایی نیز جزو برترین ایالت ها در کل کشور می باشد بطوریکه در زمینه تولید میگو و صدف رتبه اول در کشور را دارد.

لوئیزیانا دارای معادن و منابع نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، شن، ماسه و خاک رس می باشد و این عوامل همه دست به دست هم داده تا این ایالت به مرکز مهمی در تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی تبدیل شود. محصولات چوبی و تجهیزات حمل و نقل نیز از دیگر صنایع مهم این ایالت می باشد.

محله فرانسوی نیواورلئان، موزه ملی جنگ جهانی دوم، جشن ماردی گراس، ساختان قدیمی فرمانداری، مزرعه تاریخی تولید نیشکر لئورا (Laura) و نمایشگاه بزرگ آن که به زندگی و داستان های شخصی کسانی که در مزرعه به بردگی گرفته شده اند، اختصاص یافته است  و سواحل زیبا، این ایالت را به مقصد خوبی برای گردشگران تبدیل کرده است.

از سال ۱۸۱۲ که لوئیزیانا بعنوان یک ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست تا به امروز ۵۲ دوره انتخابات در ایالات متحده آمریکا برگزار شده که لوئیزیانا بغیر از دو دوره در سال های ۱۸۶۴ که بعلت جنگ داخلی از کشور جدا شده بود و سال ۱۸۷۲ که بعلت بی نظمی نتیجه انتخابات رد شد در بقیه ۵۰ دوره انتخابات حضور فعال داشته است که از این تعداد ۳۰ دوره دموکرات ها، ۱۲ دوره جمهوری خواهان، چهار دوره جمهوری خواهان دموکراتیک، دو دوره حزب ویگ ( Whig Party)، یک دوره حزب مستقل آمریکایی (American Independent Party) و یک دوره دموکرات های طرفدار حقوق ایالت ها (States’ Rights Democratic) برنده آرای الکترال شدند.

تا قبل از انتخابات سال ۱۹۴۸ از مجموع ۳۲ دوره انتخابات برگزار شده، جمهوری خواهان فقط یک دوره و در عوض دموکرات ها ۲۵ دوره و مابقی را نیز احزاب دیگر برنده شدند. در این دوران گرایش مردم به دموکرات ها به حدی بود که بین سال های ۱۸۸۰-۱۹۴۴ میلادی همه ۱۷ دوره انتخابات برگزار شده در این بازه زمانی ۶۴ ساله را دموکرات ها برنده شدند. اما از سال ۱۹۴۸ تاکنون که سبتامبر ۲۰۲۰ می باشد، ۱۸ دوره این انتخابات برگزار شده که دموکرات ها پنج دوره و در عوض جمهوری خواهان ۱۱ دوره و دو دوره نیز حزب مستقل آمریکایی و حقوق ایالات برنده آرای الکترال شدند. دموکرات ها با ۳۰ دوره دست برتر را در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در حوزه انتخابیه ایالت لوئیزیانا را دارند اما جمهوری خواهان برنده هر پنج دوره اخیر این انتخابات می باشند که نشان از جمهوری خواه بودن حال حاضر این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این ایالت از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با ۷۱.۱ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۲۳.۲ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ با ۴۱.۴ درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۳۷.۸ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در ایالت لوئیزیانا، دونالد ترامپ با ۵۸.۱ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۳۸.۴ درصد آرا شد و هشت رای الکترال این ایالت را بدست آورد.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۵۵ تن از ایالت لوئیزیانا راهی مجلس سنا آمریکا شدند که ۲۹ تن دموکرات، هفت تن جمهوری خواه، پنج تن جمهوری خواهان دموکراتیک، سه تن حزب ویگ ( Whig Party)، دو تن ضد جکسونی ها، یک تن جکسونی ها و یک تن جمهوری خواهان آدامز کلای و مردان آدامز که در واقع هر دو اسامی حزب جمهوری خواه ملی (National Republican Party) در سال های مختلف می باشند و یک تن نیز با عضویت در جمهوری خواهان آدامز کلای و مردان آدامز و ضد جکسونی ها که هر سه اینها نیز اسامی همین حزب جمهوری خواه ملی در دوره های مختلف می باشد که ما برای آشناییت خوانندگان گرامی با روند تاریخچه تشکیل و تکامل احزاب و امانتداری در تاریخ همینگونه تفکیک شده می نویسیم. پنج تن نیز سناتورهایی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که دو تن با عضویت در احزاب جمهوری خواهان دموکراتیک و جمهوری خواهان آدامز کلای، دو تن دموکرات و جکسونی ها، یک تن با عضویت در احزاب دموکرات و ویگ و یک تن که در منابع مورد استفاده ما حزب آن ثبت نشده است.

همانگونه که مشاهده می کنید دموکرات ها با ۲۹ سناتور در مقابل جمهوری خواهان با هفت سناتور در طول تاریخ انتخابات مجلس سنا برتر هستند، بطوریکه تا قبل از سال ۲۰۰۵ فقط چهار سناتور جمهوری خواه از  لوئیزیانا به این مجلس راه پیدا کرده بودند اما از سال ۲۰۰۵ گرایش مردم در این انتخابات به جمهوری خواهان بیشتر شده است و Bill Cassidy و John Kennedy هر دو از حزب جمهوری خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت در مجلس سنا آمریکا می باشند.

Russell B. Long (۱۹۴۸-۱۹۸۷) با ۳۹ سال حضور در مجلس سنا و Allen J. Ellender (۱۹۳۷-۱۹۷۲) با ۳۵ سال حضور در سنا و هر دو از حزب دموکرات، با سابقه ترین سناتورهای تاریخ لوئیزیانا بودند.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۱۶۹ تن بعنوان نماینده ایالت لوئیزیانا در مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شده اند که از این تعداد، ۱۰۷ تن دموکرات، ۳۴ تن جمهوری خواه، هشت تن ویگ ( Whig Party)، سه تن جمهوری خواهان دموکراتیک، دو تن حزب آمریکائیان یا Know Nothing، دو تن جمهوری خواهان لیبرال، دو تن جکسونی ها، یک تن حزب اتحادیه، یک تن جمهوری خواهان آدامز و مردان آدامز و یک تن جمهوری خواهان آدامز و مردان آدامز و ضد جکسونی ها که بالاتر در مورد تاریخچه این حزب توضیح داده شد و هفت تن نمایندگانی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که دو تن با عضویت در احزاب ضد جکسونی ها و ویگ، دو تن دموکرات و جمهوری خواه، یک تن دموکرات و حزب ترقی خواه، یک تن دموکرات و جکسونی ها، یک تن جمهوری خواه و اتحادیه و یک تن نیز اسم حزب آن مشخص نیست.

همانگونه که آمار نشان می دهد دموکرات ها با اختلاف زیاد نسبت به جمهوری خواهان در طول تاریخ این انتخابات دست برتر را دارند اما در ۲۰ سال اخیر گرایش مردم به جمهوری خواه ها بیشتر شده است بطوریکه از شش نماینده حال حاضر این ایالت پنج تن جمهوری خواه و یک تن دموکرات می باشد.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۵۶ تن به مقام فرمانداری ایالت لوئیزیانا رسیده اند که ۳۳ تن دموکرات، ۱۰ تن جمهوری خواه، هشت تن جمهوری خواهان جفرسونی، دو تن حزب ویگ، یک تن فرماندار نظامی، یک تن متودیست (Methodist)، و یک تن با عضویت در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، یعنی در دوران کاری خود تغییر حزب داده است. همانگونه که می بینیم در طول تاریخ این انتخابات دموکرات ها برتر و حتی در فاصله بین ۱۸۷۷ الی ۱۹۸۰ یعنی بیش از یک قرن هیچ جمهوری خواهی به مقام فرمانداری انتخاب نشد. با اینحال در ۲۰ سال اخیر گرایش مردم این ایالت در انتخابات فرمانداری به جمهوری خواهان بیشتر شده است و رقابت بین دو حزب نزدیک تر و از پنج فرماندار اخیر این ایالت سه تن دموکرات و دو تن جمهوری خواه بودند و  John Bel Edwards فرماندار حال حاضر این ایالت از حزب دموکرات می باشد.

نتیجه: با توجه به اینکه دموکرات ها در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با ۳۰ دوره برترهستند، اما جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر عمل کرده و برنده پنج دوره اخیر این انتخابات می باشند، و دموکرات ها در طول تاریخ انتخابات مجلس سنا برتر هستند، اما جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر عمل کرده و هر دو سناتور حال حاضر ایالت جمهوری خواه می باشند و دموکرات ها در طول تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان برتر هستند، اما مجددا جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر عمل کرده و از شش نماینده این ایالت در مجلس نمایندگان پنج تن جمهوری خواه و در طول تاریخ انتخابات فرمانداری دموکرات ها برتر و فرماندار حال حاضر این ایالت نیز دموکرات می باشد، می توان نتیجه گرفت که ایالت لوئیزیانا در طول تاریخ یک ایالت کاملا دموکرات بوده است، اما در ۲۰ سال اخیر گرایش به جمهوری خواهان بیشتر شده است و در حال حاضر بطور کلی کفه ترازو بسمت جمهوری خواهان سنگینی می کند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است