گزارش سالانه ی پایه گذاران لگام(کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ) در ایران


legamبه هم میهنان آزاده و انسان دوست.
در آغاز از سیمین بهبهانی، شاعر آزادیخواه و مردم دوست و از پایه گذاران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) یاد می گنیم که در ۲٨ مرداد امسال درگذشت و جای خالی خود را برای همیشه در میان ما باقی گذاشت. سیمین بهبهانی تا آخرین لحظه ی هشیاری و حیات خویش با ما همراه و همدل بود و از شنیدن خبر اجرای هر مجازات اعدام دلش دریایی از تاثر می شد و قطرات اشک گرم از چشمان نگران او برگونه اش جاری می شدند. او پشتیبان و قوت قلب لگام و همه ی فعالان حقوق بشر، به ویژه زنان آزادیخواه میهن ما بود. یادش گرامی باد!

یک سال از زمان پایه گذاری کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام درایران ( لگام ) می گذرد. دراین مدت، اعضای لگام تا آنجا که در توان داشتند و امکاناتشان اجازه می داد در راه تحقق آرمانهای این کارزار تلاش و همکاری کردند. به ویژه اعضای هیئت موسس و هیئت اجرایی ما برای پیشبرد هدفها و اجرای مصوبات گارزار به طور مداوم فعالیت کردند. ما دراین مدت نیرویمان را برای تحقق اصلی ترین هدفمان، لغو مجازات اعدام، به کار بردیم.
متاَسفانه، دراین مدت اجرای مجازات اعدام درایران بی وقفه ادامه یافت و حتی شمار و نسبت آن در مقایسه با گذشته فزونی گرفت و ایران همچنان دومین مقام را از حیث شمار اعدامها و مقام نخست را از لحاظ نسبت اعدامها در جهان حفظ کرد. ساختار قضایی و روند تصمیم گیری درباره ی مجازات ها به گونه ای است که در مقابل این خواست انسانی و مترقی مقاومت می کند و هرگونه تحلیل کارشناسی را درباره ی ناموثر بودن بلکه منفی بودن تاثیر اعدام ها در روند کاهش جرایم نادیده می گیرد. نگرانی ما در باره ی صدور احکام اعدام، از جمله برای مخالفان سیاسی و دگراندیشان است که با کمال تاسف ادامه داشته است؛ و حال آنکه افکار عمومی و خواست مردم ایران به طور اساسی حذف این شیوه ی مجازات است.
با وجود این، ما به تلاشمان در مسیرهای ممکن ادامه داده ایم و بیانیه های متعدد منتشر کرده، و به روشنگری پرداخته ایم. و ملاقاتهایی چند با خانواده ی محکومانی که در شمار کنشگران سیاسی و عقیدتی بوده اند داشته ایم. ما همچنین با اولیای دم درباره ی متهمان به قتل نفس تماس گرفته ایم و از شماری از خانواده ها که اعلام عفو کرده اند به طور حضوری قدردانی کرده ایم و سپاس خود از انها را به عنوان نمایندگان بخش مهمی از افکار عمومی جامعه اعلام کرده ایم. همراه با ما یا در ادامه ی کار ما گروههای فرهنگی و هنری و کنشگران اجتماعی به این عرصه ی انسانی گام نهادند و توانستند به تحقق نمونه هایی از عفو دست یابند.

کار ما درهمه ی موارد کامل یا برای خودمان رضایتبخش نبوده است؛ اما ناظر موفقیتهایی نیز بوده ایم که شامل تعویق یا شاید هم ایجاد زمینه های انصراف از اجرای مجازات اعدام درباره ی تنی چند از فعالان سیاسی و عقیدتی و دستیابی به تصمیم عفو به همت شماری از خانواده های مقتولان بوده است. از همه مهمتر موفقیت ما دربرانگیختن خواست جدّی لغو اعدام مخالفان و ایجاد روحیه ی گذشت در آنان بوده- است که در این زمینه مدیون کنشگران این عرصه هاییم.
ما از مردم شریف کشورمان می خواهیم که تا زمان لغو کامل مجازات اعدام در جهت رفع نواقص کنونی، هر گاه که در مقام ولیّ دم قرارگیرند، پیش از برپایی چوبه ی دار انصراف خویش را از اجرای حکم اعلام کنند که این کار گامی کارساز در راستای خشونت زدایی است.
در زمینه های ارتکاب قتل یا نقص عضو که از جرایم دردناک برای همه ی ماست، متاسفانه هنوز روحیه ی انتقامجویی حاکم است. ما هنوز نتوانسته ایم این دیدگاه درست و آزموده را بقبولانیم که راه حل مبارزه با اعتیاد اعدام قاچاقچیان ریز و درشت نیست، بلکه تقویت روحیه ی برخورد اجتماعی با مسایل اجتماعی و رفع تبعیض میان مردم و محرومیت فرودستان جامعه، به ویژه جوانان است. هنوز روحیه ی برخورد حذفی با مخالفان سیاسی و اندیشگی جریان دارد. ما هنوز نتوانسته ایم کار پژوهشی و برگزاری نشستهای فرهنگی را برای روشنگری ریشه ای در پهنه ی کارزار برای حذف مجازات اعدام و گسترش سلامت اجتماعی آغاز کنیم؛ زیرا با مخالفهای رسمی و غیر رسمی رو به رو بوده ایم. ما هنوز در آغاز کاریم.

مردم شریف و انساندوست ایران!
ما اعضای لگام بازهم به تلاش و تکاپوی خود برای لغو مجازات اعدام و حذف روحیه ی انتقامجویی ادامه خواهیم داد. کار اصلی ما نشان گیری افکار عمومی، ایجاد باور به ضرورت لغو مجازاتهای اعدام در میان مسئولان و جلب توجه کارشناسان به حذف این شیوه ی مجازات، به سان گامی بسیار مهم و ریشه ای درزمینه ی سالم سازی جامعه و کاهش جرایم است. با وجود این، در شرایطی خاص هم که بتوانیم در کنار هنرمندان، فعالان و مصلحان اجتماعی برای اثرگذاری در ساختار و اراده ی تصمیم گیری در زمینه ی انواع مجازات اعدام در راستای تغییر و توقف آن و نیز تشویق به عفو فعالیت خواهیم کرد. یادآورمی شویم که ما سخت نیازمند یاریهای موثر شما، به هرشکل و اندازه، مستقیم و نامستقیم، هستیم. لغو مجازات اعدام به تحرک بخشیدن به اراده ی توانمند و پیگیر همگانی نیازمند است.

بابک احمدی، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد، و با یاد جاویدان سیمین بهبهانی.

کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام
۲۶ شهریور ۹٣

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است