کودتای ۲۸ امرداد لکه سیاه وننگینی در تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران-جمال درودی . عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایرانشصت و چهار سال از کودتای ننگین ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ میگذرد ، کودتایی که صفحاتی از تاریخ ایران را به سیاهی کشاند وسیرتکاملی آن را دگرگون کرد وملت ایران را از اوج عظمت و افتخار به حضیض ذلت وخواری کشاند و بر قلب تاریخ توده های محروم و ستم کشیده جهان داغ شکست گذاشت . کودتا نه تنها سرنوشت ملت ایران را تغییر داد بلکه در مسیر حوادث جامعه بشری اثری نامطلوب بجای گذاشت و هنوز پس از گذشت بیش از نیم قرن اثرات مخرب آن در منطقه نمایان است .
دراین سالیان چه بسیاراسناد ومدارک توسط سازمانهای اطلاعاتی انگلیس وآمریکا انتشاریافته که از دخالت مستقیم آنان درکودتا حکایت دارد. امروزآنان که خود درکودتا دستی داشته اند وداغ ننگ آنرا برپیشانی دارند وازهمان رهگذربهره ها برده اند سرافکنده سعی براین دارند که به نحوی دامان خود را ازاین ننگ پاک کنند . خانم ” مادلین آلبرایت ” وزیرامورخارجه اسبق آمریکا دردولت ” کلینتن ” طی یک سخن رانی رسما اعلام داشت : « … ایالات متحده آمریکا نقش مهمی درهماهنگ کردن سرنگونی رژیم مردمی محمد مصدق بازی کرد… این کودتا به وضوح مانعی برای تحولات سیاسی ایران بود … بنابراین میتوان درک کرد که چرا ایرانیان همچنان ازاین مداخله آمریکا درامورداخلی خود خشمگین هستند …» دررابطه با کودتا مقامات آمریکایی بارها اظهارداشتند کودتا سبب شد روند دموکراسی درایران کند شود .
یکی از اثرات کودتا نشان دادن عظمت نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق به جهانیان بود . سه قدرت بزرگ جهانی ( انگلیس ، آمریکا ، شوروی ) با تمام تضادها وتقابل سیاسی و اجتماعی که با یکدیگر داشتند در یک مساله به توافق کامل رسیدند و آن براندازی حکومت ملی دکتر مصدق بود . پس از گذشت سالها وبهره بردن از کودتا همگی اظهار ندامت کردند .
اکنون که کودتای ۲۸ امرداد و نتایج آن به اوراق تاریخ بازگشت و تاریخ به درستی درباره آن قضاوت کرد باید از گذشته آموخت . تاریخ به نسلها تعلق دارد وبیان کننده اعمال و افعال مردمان و زمامداران وچگونگی وعلل پیروزیها وشکست هاست . در آینه تاریخ جوهر حوادت ومیزان خلوص و عیار آن ارزیابی میشود .
هر یک از نسل ما تاریخ معاصر ایران را بصورت عینی مشاهده کرده و به طریقی در آن مشارکت داشته ایم . همگی مزه تلخ ظلم واستبداد را چشیده ایم و سالهای سال در کنار هم مبارزه کرده ایم . انقلاب ها به ثمر رساندیم . کودتاها از سرگذراندیم . جنگ کردیم و شهیدانی دادیم . زنده بادها ومرده بادها سر دادیم به خیال خود گام هایی بسوی جلو برداشتیم درحالی که نادانسته درجا میزدیم . به هرسرمنزلی که رسیدیم فکر کردیم پایان راه است درحالی که سرابی بیش نبود وبازبه راه خود ادامه دادیم . امروزچون به گذشته نظر می افکنیم میبینیم در همان نقطه قرار داریم که یکصد وده سال پیش قرار داشتیم … ولی ناامید نشده وهمچنان به راه خود ادامه خواهیم داد . پاینده ایران
. ۲۷ امرداد ۱۳۹۶

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است