چرا جبهه ملی ششم؟ اشکان رضوی


۲۸  آبان ماه دومین سالروز تشکیل جبهه ملی ایران(سامان ششم) است. رویدادی تاریخی  که  با توجه به الزام ضرورت های سیاسی موجود خوشبختانه بعد از چندین سال کوشش و تلاش  از دل ویرانه های جبهه ملی ایران درختی روییدن آغاز کرد که اینک می توان به عنوان یکی از روزنه های امید نجات بخش جنبش آزادی خواهی ملت تحت ستم ایران بدان نگریست.

در خصوص چیستی و چرایی تشکیل جبهه ملی ایران (سامان ششم) که به گونه ای پوست اندازی و زایشی نوین درنحله ی نیروهای ملی بود بیش از این بارها گفته و نوشته شده اما در این رویداد سیاسی همانگونه که پیش از اعلام موجودیت آن با توجه به پیش بینی هایی که داشتیم اتفاقاتی روی داد یا روی خواهد داد که عملا باید به جرات گفت این سازمان روزی را بدون دسیسه و بحران آفرینی در طی این مدت پشت سر نگذاشته است و این روند با توجه به آنچه که شاهدیم همچنان ادامه خواهد داشت.

از سویی دستگاه های امنیتی رژِیم با تمام توان وارد میدان شدند و آنجا که می توانستند پنهانی عمل کنند با گسیل کردن نفوذی ها و ماموران خویش  اقدامات مخربی را رقم زدند و آنجا که تیرشان به سنگ می خورد علنی خط سیر برخورد و تهدید و ارعاب را در پیش گرفتند.

و از سوی دیگر مواجه بودیم با بدخواهان و تنگ نظران و یا به تعبیری رقبای بی اخلاقی که به بدیهی ترین اصول اخلاق سیاسی که هیچ بلکه به اصول اخلاق اجتماعی و عرفی نیز پایبند نبوده و بی مهبا غیر اخلاقی ترین خط ترور شخصیت و دروغ پردازی و تهمت را در دستور کار خود قرار دادند .گاهی به نادرست ما را انشعابیون خواندند!! در شرایطی که همانگونه بیان شد جبهه ملی ششم همچو تمام ادوار تاریخی این سازمان  تکرار یک روند سیاسی و تاریخی بود و این سنت از بدو تاسیس جبهه ملی یعنی جبهه ملی اول تا پنجم ادامه داشت و جبهه ملی سامان ششم بنا بر ضرورت های تاریخی و در شرایط انحراف و انحلال جبهه ملی پنجم از میان ویرانه ها این سازمان و از تارهای عنکبوتی جریان مافیایی رخنه یافته در صفوف ملیون سر برون آورد و سخن گفتن از انحراف  یک ادعای ناراست و نادرست برای منحرف کردن افکار عمومی و توجیه اقدامات زشتی بود که عده ای از بازماندگان جبهه منحله پنجم در پیش گرفتند.

در کنار این دو جریان مخرب که از بام تا شام در حال دسیسه علیه جبهه ملی ششم بودند، شوربختانه تجزیه طلبان و گلوبالیست های منحرف یا چپ های جهان وطنی، و سلطنت طلب ها ی شاه الهی ها نیز بیکار ننشسته و در یک اتحاد نا نوشته با دوجریان اصلی در برابر جبهه ملی ایران( سامان ششم) همواره در حال ایفای نقش مخرب و سنگ اندازی بوده و هستند.

حال با این تفاصیل این پرسش مطرح است به چه دلیل یک جریان سیاسی نوپا با کمترین امکانات که هنوز به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز به انسجام درست  نرسیده اینگونه آماج اقدامات دشمنان قرار می گیرد؟

پاسخ روشن است، جبهه ملی ایران به عنوان یک نهاد جمهوری خواه با توجه به منشور انتشار یافته و میزان هزینه ای که هموندان آن برای آرمان های خود پرداخته اند نشان داد که در جای درست تاریخ ایستاده است .این سازمان اینک که عموما مدعیان اپوزسیون درون و برون مرز صرفا در پی براندازی بدون برنامه برای فردای ایران هستند و برای نیل به این هدف از همکاری با دشمنان فطری ایران نیزابایی ندارند، می تواند ادعا کند که تنها جریان سیاسی غیر وابسته ی درون کشور است که دارای مانفیست و برنامه مدون و کاربردی برای فردای آزادی ایران است و طبیعی است که جبهه ملی ایران به عنوان یگانه آلترناتیو سکولار – دموکرات با پایبندی به  آرمان جمهوری خواهی  در سیبل حملات نهادهای امنیتی و دیگر مخالفان و بدخواهان باشد .

با تمام آنچه که بیان شد جبهه ملی همواره اعلام کرده که درهایش به روی تمامی مبارزین آزادی خواه که باور به استقلال میهن و تمامیت سرزمینی دارند باز بوده و هیچ علاقه ای به وارد شدن به حاشیه سازی های فرسایشی که برنده نهایی آن رژیم است نداردوالبته  با حاشیه سازی  دشمنان و بدخواهان نیز میدان را خالی نخواهد کرد.

راه ما راه مبارزه برای آزادی و دموکراسی است

پاینده ایران

اشکان رضوی

تهران ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است