چرایی پایان جبهه ملی پنجم و آغاز جبهه ملی ششم- جمال درودی


در روز ۲۶ آبان ۱۳۹۷ جلسه دو هفتگی دوستانه هیئت اجرایی جبهه ملی در منزل دکتر موسویان برگزار شد. در آن نشست، انتخاباتی خلاف اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب پلنوم۱۳۸۲انجام شد که رویه انجام آن در تخلف فاحش اساسنامه، که به مثابه قانون اساسی جبهه ملی به شمار می رود،بود. از آنجا که این امر تکرار تخلفات گذشته هیئت اجرایی بود، شماری از اعضای شورای مرکزی اعلان تشکیل جبهه ملی ششم را که برنامه تشکیل آن به علت همین بی قانونی ها و انحصارگرایی ها آز سال ۱۳۸۶ ریخته شده بود ضروری دانستند.برای آگاهی هموندان و علاقمندان جبهه ملی از غیرقانونی بودن تصمیمات آن جلسه که منجر به این اقدام گردید در بند های ذیل اعلام می نمایم:

۱- دکتر موسویان طبق ماده ۲۶ اساسنامه در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برای مدت دو سال به عنوان عضوهئیت اجرایی و سپس رئیس آن انتخاب شدند که با توجه به اتمام دوره ایشان در تاریخ ۲۱/۰۲/۹۶، در حال حاضر ایشان تنها یک عضو شورا هستند.چنانکه در سالهای گذشته نیز استمرار عضویت و ریاست ایشان بر هیئت اجرایی که در سال ۱۳۸۲ انتخاب انجام گرفته و در ۱۳۸۴ به اتمام رسیده و بدون برگزاری انتخابات استمرار پیدا کرده بود هم حداقل از سوی دو تن از اعضای هیئت اجرایی، آقای زعیم و خانم اردلان در ۱۳۸۶مورد اعتراض قرار گرفت،که ایشان هیئت اجرایی را بدون برگزاری انتخابات فاقد صلاحیت دانستند و از آن کناره گیری کردند.

۲- در دوران دهه ۹۰ که تشکیل جلسات ماهانه شورای مرکزی از سوی وزارت اطلاعات ممنوع و از آن جلوگیری می شد، هیئت اجرایی بریاست آقای موسویان جلسات دو هفتگی غیررسمی را ادامه میدادند؛ ولی این نشست ها هرگز جایگزین جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران نبوده است.

۳- آقای هرمیداس باوند عضو هئیت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در خرداد ۱۳۹۵، طی یک بیانیه رسمی اعلام کردند که، “تصمیم گیری بجای شورای مرکزی در نشست های دوهفتگی هیئت اجرایی در مواردی که طبق اساسنامه نیاز به حضور همه اعضای شورای مرکزی باشد مردود است.” این جلسات در زمان حیات آقای ادیب برومند هم برگزار میشد، ولی هیچگاه این جلسات را شورا اعلام نکردند.

در ضمن، هیئت اجرایی در دوران دو ساله قانونی خود نیز حق دخالت در مسئولیت های شورای مرکزی را نداشته و برگزاری انتخابات فقط به عهده شورای مرکزی است.

۴- برای رسمیت یافتن جلسه شورای مرکزی میبایستی منشی شورا، یک ماه زودتر، از همه اعضاء دعوت بعمل آورد و روز و ساعت و مکانآن را اعلام نماید. این در حالیست که در جلسه اخیر که به اعتراض منجر شد، هیچ یک از اعضای شورا از قصد برگزاری انتخابات در آن جلسه خبر نداشته اند.

با توجه به ماده ۲۶ و ۲۳ و تبصره ۲اساسنامه که در آن قید شده دستور جلسه انتخابات هئیت رهبری و هیئت اجرایی باید حداقل در جلسه قبل از انتخابات به اطلاع اعضای شورا برسد ولی این اطلاع رسانی انجام نشده بود و این اقدام انتخاباتی بدون اطلاع قبلی و خلق الساعه بوده است.

۵- در اساسنامه جبهه ملی ایران صراحتا تعداد اعضای شورای مرکزی ۳۵ نفر ذکر شده است ولی در پلنوم ۱۳۸۲، بصورت غیر قانونی نفر سی و ششم منتخب پلنوم را وارد شورا کردند.

۶- در ماده ۲۱ اساسنامه آمده که جلسه شورای مرکزی وقتی برای رای گیری صلاحیت دارد که دو سوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.باتوجه به عضویت ۳۶تن در شورای مرکزی، دوسوم اعضای شورا ۲۴تن می شوند؛ در حالی که تنها ۱۹تن در این جلسه حاضر بوده اند که تنها هفت تن آنان منتخب پلنوم ۸۲ بوده اند.بنابراین امکان برگزاری قانونی انتخابات میسر نبوده و انجام آن با نص صریح اساسنامه منافات داشته است.

۷- از اعضای منتخب پلنوم ۱۳۸۲ جبهه ملی ایران تا کنون متاسفانه ۱۶تن از اعضا شورای مرکزی درگذشته اند و تنها ۲۰تن از اعضای رسمی و منتخب پلنوم مانده اند. در این جلسه از شورای منتخب پلنوم ۱۳۸۲ تنها ۸ تن شرکت کرده بودند. طبق برآورد انجام شده از اعضای شورای منتخب پلنومتنها ۵تنبه آقای موسویان رای دادند.

۸- در آذر ۱۳۸۴، انتخابات هیئت اجرایی در شورا صورت گرفت. پس از اینکه رای ها توسط خود آقایان خوانده شد، آقای موسویان ۲۸ رای از ۲۹ نفر حاضر بدست آورد! بیدرنگ شمار زیادی از اعضای شورا اعتراض کردند که نتیجه اعلام شده مشکوک است و یازده تن از اعضای شورا نامه ای را خطاب به رییس شورا امضاء کردند که آنان هرگز به آقای موسویان را نداده بودند! متن نامه موجود است.

۹- در همین جلسه ۲۶ آبان ۹۷،آقای موسویان پیشنهاد میکنند که اساسنامه تغییر کند و در این رابطه کمیته ای پنج نفره را تشکیل می دهند و ایشان خود ریاست کمیته را به عهده میگیرند که نسبت به تغییرات در اساسنامه اقدام نمایند. این در حالیست که تنها کنگره جبهه ملی اجازه دارد نسبت به تغیییرات در اساسنامه اقدام نماید و این اقدام شخصی آقای موسویان در تخلف فاحش اساسنامه می باشد.

۱۰-آقای موسویان در مصاحبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷با تلویزیون کانال یک آقای ذوالفقاری عنوان کرده اند که کسانی که به تشکیل جبهه ملی ششم مبادرت کرده اند تنها ۱۵ سال سابقه عضویت در جبهه ملی را دارند و خود ایشان این افراد را به شورای مرکزی آورده اند!دوری از اخلاق و اعلام مطالب خلاف حقیقت شایسته پیروان مصدق نیست. آقایان باوند، رشیدی، زعیم، حاتمی و درودی منتخبین کنگره ۱۳۸۲ بوده اند و همان کنگره ای که آقای موسویان را نیز انتخاب کرده، و آقای دکتر باوند را به عنوان نفر اول انتخاب نموده بودند.

در پایان، اعلام میدارم و به تمام آزادیخواهان نوید میدهم که درهای جبهه ملی به روی همه باز است و امیدواریم همه ما پیروان راه مصدق بزرگ کهخود را پرچمداران آزادی و دموکراسی میدانیم و بر حاکمیت قانون که علت تشکیل جبهه ملی ایران توسط مصدق بوده است پای بفشریم.

پاینده ایران، جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (منتخب پلنوم ۱۳۸۲)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است