چالش – نگاهی به درونمان:ضیا ءمصباح


* تعدادی از فرهیختگان میهن دوست با انگیزه خدمت بصورت مکتوب ،حضوری و یا با استفاده از ابزار مدرن دنیای مجازی ، مرتبا به تبادل نظر می پردازند وحکومت نیز با تکیه به زر، زور و تزویر کارخود را میکند که اثار ان در همه ابعاد روشن …..
*برای تاثیربخشی واقعی انهم در حد امکان : ایا بهتر نیست تمامی دلسوزان مام میهن اختلافات جزئی و سلیقه ای راکه میتواند تا حدودی برامده از کبر سن و نوعی لجاجت که با جان بدر رود ! تعبیر گردد ، بکناری گذاشته و طرحی نو در اندازند …
تا جدائی این فعالین اجتماعی – سیاسی با القاب و عناوین مختلف «چنانکه افتد ودانی »استمرار بس دردناک ادامه همین اوضاع رابیش از این – در پی نداشته باشد ..
*در وضعیتی که حکومت از تفرقه و اختلافات بهترین بهره را می برد
*ایا بهتر نیست همه عزیزان زیر یک سقف نشسته با عبور از ذهنیتهای منفی که ره اورد حکومتهای دیکتا توری تمامیت خواه میباشد ، بقصد تفاهم بدون ورود به خاطرات باز دارنده …. در فکر تنظیم برنامه های لازم فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی ،اموزشی،بهداشتی ،علمی ،دفاعی ، امنیتی و…..باشند که رضای خالق و خلق موکول و مشروط بدان …
* و با ادبیات مناسب با استفاده از « امکانات رسانه ای روزانه داخلی » که درصورت هماهنگی نسبی با اهالی برکنار شده از قدرت که میتواند ناشی از توجه به منافع ملی باشد – و تا حد ود مطلوبی در اختیار و در دسترس است…. دغدغه اصلی جامعه نگران فردای خود را، در بسیاری جهات پاسخ داده ، عقلای حکومت را که برای ادامه بقای خود در این روزگار حاضر به تجدید نظر در بینش و چگونگی اداره ملک و ملت اند – بشکلی اصولی و مشروط، طبعا با داشتن برنامه( برای حذف مرحله ای اجتناب نا پذیرمسببین اصلی وضعیت ) با کمترین هزینه ، یاری نمایند…
* که در پی ان، بدلیل عمق اشتباهات، تدریجا قدرت را واگذار و بدست اهلش می سپرند و این حکم تاریخ است …
*بهتر می دانید در عالم سیاست توام با کیاست …. استفاده بموقع از این نیروی مناسب، مغایر اهداف و برنامه ها نبوده و تضعیف کننده ارزشهای بهینه ملیون نیست …
* ادامه وضعیت موجود در درون تشکیلات سیاسی معتبر ما – که وابسته به فرد نبوده و نیست ! بجز اتلاف وقت،تکرار مکررات و «با تعریفی خود زنی» که خواست حکومت مغرض است ره اوردی بجز دیدارهای محفلی ندارد و داستان دلبر جانان با عدم تحمل شنید ن پیشنهادات …. و دادن تذ کرو بستن تریبون !از موضع خود محوری با همین طول و عرض ادامه می یابد !؟و احتملا نا خواسته عملکردی مشابه « اعمال قدرت اهالی بیت » را به خاطر می اورند ! همچنانکه در اینده بکار گیری امکانات دیگری را میتوان گمان داشت !! و پیش بینی کرد
* … نیروی نسبتا جوان متفکر با انگیزه خدمت واقعی- البته با چشمداشتی به قدرت مشروع … گرایش یافته به این تشکیلات …با اینگونه مشاهدات انهم از نزدیک و تقریبا بطور مستمر، خواه ناخواه متفرق میشوند …. چون شاهد این حقیقت دردناک میباشند که : بجای رفع تفاوت دیدگاه ( محدود به چند نفر نشسته در راس با همین کم و کیف ) و برگزیدن وحدت رویه و هماهنگی ،دوری از خود محوری و…برامده از محافظه کاری ( نوعی تبعیت با تعریف نا بجای اصل سلسله مراتب در مقام پیش کسوتان !) مقصرشمردن دیگری را پیشه کرده و یادگار ۷۴ ساله را بیش از پیش تضعیف وبمانند اشتباهات غیر قابل انکارسال ۵۷ زبان زد خاص و عام مینماید…
*و در اینده نه چندان دوربا دلسردی و پریشانی بیشتر«با زدن خود به اب و اتش بهر قیمتی » ترک یار و دیار خواهند کرد… و ما راضمن مقصر شمردن، بحال خود، برادامه روش و منش مضحک « طرد و نفی یکد یگر»رها و شهره خاص و عام به مراتب بیش از گذشته …. که در فرود اوردن معیارها و ارزش ها بهر حال مشابه عوامل حکومت سهم فراوان غیر قابل تردید و کتمانی داشته ایم…..که در هر شرایطی نخواهند بخشید مان …..
**ناگفته نماند انچه که بعنوان پیشنهاد و نقد امد…. نافی خدمات ارزنده و کوشش های خستگی نا پذیر دوستان هزینه پردازمان در تمامی عرصه تشکیلات معتبر دیرنمان در داخل و خارج از مرزها

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است