**پیام گروهی از پیشگامان نهضت ملی ایرانیان بمناسبت هفتاد و دومین سالگرد تاسیس «جبهه ملی ایران» و لزوم حفظ وحدت کنشگران ملی: ضیاء مصباحجبهه ماندگار و سرافراز ملیمان در حکم میراثی ارزشمند که از باد و باران نیا بد گزند ، به زعامت جاویدنام «دکتر محمد مصدق» در آبان ماه ١٣٢٨ تاسیس شد، و گذاشتن این نام بر این تشکل سیاسی معتبر را « سیدحسین فاطمی » پیشنهاد کرد. همچنانکه در این رابطه آمده :
دکتر فا طمی از ارکان اصلی نهضت ملی با اندیشه های ملی برتر ووصف ناشدنی ، در کنار دکتر مصدق در ۲۲ شهریور ۱۳۲۸ همراه هیأت هفت ‌نفره مدیران جراید و نمایندگان مستقل مجلس پانزدهم «ساماندهی جبهه ملّی ایران » را بنیا ن و سپس پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را در شورای مرکزی این تشکیلات مطرح کرد.
تجمع بی‌سابقه مردم در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ با همگامی جمعی از مدیران جراید، سران احزاب و سازمان‌ها به‌ ابتکارمصدق ، حرکت اعتراضی به طرف کاخ مرمر و تحصن چهار روزه وطن دوستی همچون فاطمی به اتفاق ۲۰ نفراز برگزید گان جمعیت همراه – معتقد به حکومت قانون ، در درون کاخ، موجبات شکل‌ گیری جبهه ملّی ایران را فراهم کرد…
توصیه به دوستان شناخته شده و هزینه پرداز علاقمند به این جریان ملی معتبر ریشه دار در تاریخ معاصر وطنمان – و کوشش در رفع حرف و حدیث های موجود غیر قابل انکار با همه سهل و ممتنع بودن و حاشیه ها ، بخواست پیش کسوتان و دلسوزان وطن در مسیر تقویت سازمان مورد علاقه و دلبستگی ملی اندیشان مردم خواه آراسته به پندار ، گفتار و کردارنیک ، نهایتا برون شد از جدائی ها و پرهیز از پرداختن به اختلافات جزئی که تضعیف کننده این تشکیلات منزه از هر گونه الودگی ها میباشد میتواند از اهداف اصلی این پیام بشمار آید
به این امید که موثر افتد ، معیارها ، تصورات شخصی و خود محوری ها توام با اندیشه محدود – بیش از این موافق خواست حکومت عمل نکرده ، خود زنی ها پایان یابد!
همانطور که میدانیم : داشتن یک تشکل سیاسی فراگیر ملی و آرمان دراز مدت ، پیوسته خواست و بر نامه همه رهبران سیاسی پاک نیت وطنمان بود ه است .
پس از شهریور ١٣٢٠ «سید ضیا »حزب اراده ملی« احمد قوام » حزب دموکرات، و سرانجام دکتر مصدق «جبهه ملی ایران » را به همین منظور تشکیل دادند.
از حزب های سید ضیا و قوام که هر دو سیاستمداران درشت استخوان و‌ تاثیرگذار بودند، امروز اثری برجای نیست، ولی «جبهه ملی » به مثابه میراث معنوی مصدق بزرگ – همچنان به رغم همه محدودیت های حاکمیت ،پابرجا و استوار مانده است.
فلسفه وجودی و تاسیس این جبهه ، هم افزایی و ایجاد وحدت رویه میان تشکل های سیاسی ملی معتقد به حفظ یکپارچگی سرزمینی و منافع ملی کشو رمان بود – که به قول حافظ :
«حسنت به اتفاق ملاحت ،جهان گرفت – آری ،به اتفاق جهان میتوان گرفت»
به همه ملیون راستین باور مند به پندار، گفتار و کردار نیک توصیه میشود در این شرایط بحرانی، با درایت و خویشتن داری، به انسجام درونی جبهه ملی بیشتر بیندیشند و از تفرقه و تشتت با هر استدلالی بپرهیزند.
انتشار مجدد مانیفست اعلام شده در اوایل این اقدام «جدائی طلبانه نه چندان بخردانه » ضروری مینماید :
& کم و بیش دوستان عضورسمی « جبهه ملی ایران » در جریان چگونگی فعالیتها در مسیر زدودن اختلاف بینش آنهم در درون یک سازمان با قدمت بیش از هفت دهه …. از نیت واقعی ،نحوه استدلال و مهمتراز همه ضرورتها در این باب مطلع اند .
منادیان وحدت پیوسته با ادبیاتی گونه گون با هوا دارانی دارای انگیزه های متفاوت ،بر ضرورت همراه بودن دوستداران وطن در قامت « جبهه ملی ایران » در دوجریان با چندین رسانه به انتشار تفسیرها و اخبار همت میگمار ند .
**با توجه به «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای وظیفه تاریخی ، ایجاب مینماید در مسیر رفع این معضل اجتماعی و سیاسی باز نگری – خط مشی جدیدی با عنایت به نیازها در پیش گرفته شود :
۱ / ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی و سیاسی .
۲/ بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور، که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی – سیاسی در جوامع غربی نموده است .
۳/ تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه بر مبنای «ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی »راعهده دارباشد ، این رویه یعنی ترک کشور بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .
۴/ توجه به نارسائی ها «در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی » حاکی از آنست که حکومت با این بینش و برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی – با همه تغیرات بنیادی در نگاه به چگونگی سیاستهای منطقه ای ،با همه شعارها و ادعاها ، رو به افول میباشد و «برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن » آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .
۵ / در حال حاضر « جبهه ملی ایران » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد، اما از آنجا که این تشکیلات سیاسی ریشه دار منزه از آلودگی، در حال حاضر با عناوین دوگانه ای به فعالیت کم رمق خود به دلایل نبود هماهنگی و وحدت رویه ،در ضمن عدم تمرکز دربرنامه ریزی و پاسخگو ئی – پرداخته ، انجام این وظیفه اصلی آنهم با این کم و کیف عملی نخواهد بود .
۶/ تنها راه حل این معضل خود ساخته و بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست مجرب این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجود میباشد .
**باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی قرار گیرد و این سازمان معتبر قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران ،با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود .
** شایستگی ساکنین این مرز و بوم کهن اهورائی و تعریف این تشکیلات سیاسی ارزنده ،با ارج و قربی که بنیان گذار فقیدش داشته به مراتب ارزشمند تراز این گونه بی تدبیری ها ست که با کم دقتی چهره های برتر و مطرح « البته کم و بیش » منا فع و عرق ملی را شاید نا خواسته ولی در عمل و گفتار…. به هیچ می شمرند و برتوهم خود با این کم و کیف می افزایند …..و در پایان با تاسف از شرایط ایجاد شده …… پیش گامان شناخته شده ، با تجربه و نسبتا پیشکسوت و سالمند …بایستی پیوسته بخاطر داشته باشند که با همه ارج و احترام…. در هر حال پاسخگوی تشتت موجود میباشند ….که حدود ۳ سال است ادامه دارد و بنظر بعضی دوستان میتواند (با توجه به فرهنگ متداول حاکم – رایج )عادی شمرده شده ،همچنانکه در همین سازمان و تشکیلات سیاسی عطف بما سبق نیز !!میباشد …..که اینگونه استدلال عذر بدتر از گناه بشمار می اید

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است