پیام مهم محمد نوریزاد، سیدهاشم و کمال جعفری یزدیدرودبرملت قهرمان ایران
باخبر شدم برخی از دوستانی که باهم بیانیه ۱۴را درخرداد۱۳۹۸ امضا کردیم (وهریک ازانها ممکن است وابسته یاطرفدارحزب وگروه وگرایشی خاص باشند)هنوز روی ان بیانیه درداخل وخارج ایران مانوور می دهند مصاحبه می کنند وخودرا نماینده اعضای بیانیه ۱۴ می دانند.
از انجاییکه من وتعدادی از دوستان جزو هیچ حزب وگروهی نیستیم وفراجناحی هستیم این دوستان نمی توانند نماینده ما دربیرون از زندان باشند
بیانیه ۱۴ که توسط من ودوستانم منتشرشد یک گام بود برای حفظ واعتلای ایران که درخرداد۹۸ برداشتیم وتمام شد.
ماندن دوستان درگام اول ودرجازدن ومانور دادن به صلاح ایران نیست دوستان می توانند مستقلا بانام خود گامهای بعدی رابردارند.
۱_سیدهاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران زندان وکیلآبادمشهد
۲_کمال جعفری یزدی
زندان وکیل آبادمشهد
۳_محمد نوریزاد
زندان اوین تهران
۲دیماه ۱۳۹۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است