پیام شادباش جبهه ملی ایران به رئیس جمهور عراق، آقای برهم احمد صالح


پیام شادباش جبهه ملی ایران به رئیس جمهور عراق، آقای برهم احمد صالح

۱۳ مهر ۱۳۹۷

جناب آقای برهم احمد صالح،

رییس برگزیده جمهوری عراق

پیروزی چشمگیر جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری عراق، و روش آرام و دموکراتیک این انتخابات، نشان میدهد که ملت عراق پس از دهه ها دیکتاتوری و هرج و مرج سیاسی و حضور گروههای قشری و خشونت طلب، و دخالتهای بیگانگان همراه با فعالیت گروههای تروریستی که امنیت و ثبات عراق را نشانه گرفته بودند، سرانجام به ماهییت راستین هزاران ساله تاریخی و فرهنگی خود باز میگردد. ما این انتخاب بجا و فرخنده را به ملت بزرگ عراق که روزگاری با هم زیر یک سقف زندگی میکردیم، و هنوز آرزوی همگرایی و همکاری و همیاری را داریم، شادباش میگوییم.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است