پیام دلارامی جبهه ملی ایران-اروپا به خانواده شادروان فرزین مخبر و به حزب ملت ایران


از درگذشت آقای فرزین مخبر، عضو حزب ملت ایران، از دوستان و همرزمان زنده یاد داریوش فروهر آگاه شدیم.فرزین مخبر ازهفده سالگی به «حزب داریوش فروهر»، حزب ملت ایران پیوست. به تندی رشد کرد و «نیرودار» نیروی دانش‌‌آموزی حزب شد و مدتی هم عضو کمیته دانشجویی جبهه ملی گردید. از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ یازده بار به زندان افتاد و هر بار باتجربه تر و پویاتر از پیش به مبارزه در راه مصدق و داریوش فروهر ادامه داد.
جبهه ملی ایران-اروپا با تاثر فراوان به همسر ایشان سرکار خانم بدری مخبر و فرزندان آنان ایران و آذر مخبر و آقای سیف تسلیت می‌گوید.
یاد فرزین مخبر همواره زنده باد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است