پیام تسلیت ملیون کلن-آلمان به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی


درگذشت مبارز خستگی ناپذیر و نویسنده ی توانا دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی را به خانواده محترم ایشان وملت مبارز راه آزادی ایران تسلیت میگوئیم. وی در رژیم شاه و شیخ با تمام توان و قدرت، با استبداد و خودکامگی مبارزه کرد.
با قلم توانا و مستدل سعی نمود خطر استبداد دینی و روزهای تاریک جامعه ی امروز ما را ترسیم نماید. شادروان حاج سیدجوادی بدلیل مبارزات مستمر سیاسی، اجتماعی مورد خشم هر دو دیکتاتوری قرار گرفت و غرامت سنگینی بابت آن پرداخت. با آغاز سرکوب و خفقان رژیم آخوندی، نخستین نویسنده ایی بود که نوشت: “صدای پای فاشیسم بگوش میرسد” و علیه استبداد هشدار داد. دکتر حاج سید جوادی تا واپسین روزهای زندگی از نوشتن و روشنگری قلم را زمین نگذاشت.
روحش شاد و یادش گرامی باد
انجمن ملیون شهر کلن- آلمان

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است