پیام تسلیت جبهه ملی ایران – واشنگتن


جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن با نهایت اندوه در گذشت مهندس عباسعلی صیرفی، یکی از یاران قدیم و صمیم خود را به آگاهی عموم می رساند. زنده یاد مهندس صیرفی از آغاز نوجوانی به فراست دریافت که راه ارائه شده توسّط دکتر مصدّق بهترین راهی است که می تواند ایران را به آرمان های آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملّی برساند. وی از آن پس همواره در صف مبارزان این راه قرار داشت و از هیچ کوششی به منظور تحقق بخشیدن به آن هدف فروگذار نکرد.
شادروان مهندس صیرفی یکی از بنیانگذاران گروه جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن و عضو هیئت مدیرۀ آن بود. خاطرۀ مساعی ارزندۀ او طیّ دو دهۀ گذشته در این گروه هیچگاه از یاد دوستان و هم اندیشانش محو نخواهد شد.

یاران شادروان مهندس عباسعلی صیرفی در جبهۀ ملّی ایران- واشنگتن این ضایعه را به همسر و فرزندان آن شادروان و نیز همۀ دوستان او صمیمانه تسلیت می گویند و خود را با تمام وجود در این سوگ شریک می دانند.

جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است