پیام امیرسالار داودی وکیل دادگستری از زندان اوین بند ۴ـ سالن ۳


گر کمان می کنید ما را محبوس کرده اید و همه مشکلات یا فقط بخشی معضلات تان تمام، با خود خلوت کنید و لختی اندیشه کنید و لطفا و حتما با خود این گفته ما را با خویشتن خویش مرور کنید.

ما تا سر حد مرگ به شما «نه» می گوییم و حتی وقتی جان ما را ستاندید هم پژواک «نه» ما از درون تان لهیب آتشی سوزاننده و انتباهی ، آنی و کمتر از آنی آسوده تان نمی گذارد.
تردید نکنید که ما تا ابد مقابل شما ولو با دستان خالی ، راست قامت ایستاده و خواهیم ایستاد.
یادتان نرفته است که ما حق مطلق و شما باطل مطلق هستید.
امیرسالار داودی
وکیل دادگستری
زندان اوین
بند ۴ـ سالن ۳
۱۸ تیرماه

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است