پیام ادیب برومند در مورد زندانی شدن کورش زعیم


به نام خداوند جان و خرد
ملت آزاده ی ایران:
چنان که مستحضرید بیش از هشت ماه از بازداشت هموند دیرپای جبهه ملی ایران جناب آقای مهندس کورش زعیم می گذرد و با وجود پیگیری های وکیل ایشان متاسفانه هنوز آزاد نشده است.
این در حالی است که ایشان هرگز در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه محاکمه نگردیده ، ولی پیوسته در فعالیت های اجتماعی خود به منافع ملی ایران و آزادی های مصرح در اعلامیه های حقوق بشر که ایران نیز از امضا کنندگان این کنوانسیون است، اندیشیده است.هم چنین با توجه به سن ایشان بر اساس قوانین قضایی موجود در ایران نیز باید مراعات هایی صورت گیرد، که نگرفته است.
از این روی جبهه ملی ایران خواستار آن است، که لزوما دست اندرکاران حاکمیت با تمام توان و امکانات قانونی خود بکوشند،تا حقوق این منتقد میهن دوست و دیگر زندانیان سیاسی نادیده گرفته نشود و اقدامی عاجل برای آزادی ایشان و همه ی زندانیان سیاسی صورت گیرد.

از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران
ادیب برومند

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است