پرسشی از رهبران انجمن هاى اسلامى دانشگاه: مگر تنها همین سه نفر از سران پیشین حکومت اسلامى در خانه هاى خود تحت نظر هستند ؟


فرق است میان آنکه یارش در بر
با آنکه دو چشم انتظارش بر در
سعدى شیرازى
امروز در سایت جبهه ملى اروپا بیانیه اى از سوى سازمان هاى دانشجوئى  با نام ” انجمن هاى اسلامى ” دانشگاه هاى گوناگون و مدارس عالى به سه قوه چاپ شده بود که در من انگیزه اى بوجود آورد تا این نوشته را از سر درد به تدوین کنندگان بیانیه بنویسم ، در این بیانیه پر سوز و گداز انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها با فریاد وا محمدا و وا قرآنا خواستار رفع به گفته خودشان ” حصر ” آقایان موسوى ، شیخ کروبى و همسر آقاى مهندس موسوى گردیده اند.
من بنام یک سکولار دموکرات ملى و آزادى خواه به هیچ ترتیبى طرفدار زندان ، شکنجه و تبعید نیستم و بر این باور هستم که انسان از لحظه اى که چشم به جهان مى گشاید و تا لحظه خاموشى چراغ زندگیش بایستى آزاد زندگى کند و هیچ کس و با هیچ انگیزه اى خواه مذهبى و یا ایدئولوژیکى نباید آزادى و حق زندگى کردن را از او بگیرد
اما پرسش من از این رهبران انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها این است که مگر تنها همین سه نفر از سران پیشین حکومت اسلامى در خانه هاى خود تحت نظر هستند ؟
 مگر در بند هاى گوناگون زندان اوین و در زندان هاى مخفى سپاه و وزارت اطلاعات و دخمه هاى تاریک بى شمار انسان هاى آزادى خواه و یا سیاسى – عقیدتى به دور از خانواده هاى خود بسر نمى برند ؟ و ترفه آنکه بیشتر آنها غمخوار و یاورى هم ندارند !!
تنها همین سه تن از رهبران پیشین نظام اسلامى هستند که مورد بى مهرى و بى عدالتى قرار گرفته اند و در خانه هاى خود و در کتاب خانه شخصى و اتاق خواب خویش روز ها و شب ها را مى گذرانند؟
مگر بانوى شجاع و مبارز حقوق بشرى ” نرگس محمدى ” انسان نیست و از هیچ حقوقى هم برخوردار نیست ؟ و آگر هست ، پس چرا شما آزادى او و بى شمار انسان هاى بى نام و نشان دیگر را نیز خواستار نمى شوید ؟
مگر مهندس عباس أمیر انتظام را همین زنجیره سرکوب حکومت فقیهان زیر شکنجه هاى سنگین و جان فرسا قرار نداد و در سیاه چال ها و سلول هاى تک نفرى که از گور هم تنگ تر است و تنها به جرم آزادى خواهى و ملى گرائى عمله هاى استبداد ایشان را زندانى نکردند ؟
تنها آین سه رهبر پیشین نظام که با فرزندان خود هر روز در تماس هستند و بیمارى هاى آنها نیز تحت کنترل است زندانیان عقیدتى و سیاسى هستند و دیگران هیچ ؟
تو گوئى نلسن ماندلا، ماهاتما گاندى ، مارتین لوتر کینگ و مصدق در تبعید خانگى هستند !  ، آیا در کتاب ها نخوانده آید که دکتر محمد مصدق با فتواى همین روحانیون و طرح سازمان جاسوسی ایالات متحده ( CIA ) و اینتلیجنس سرویس در کودتاى ٢٨ مرداد دستگیر، زندانى و بمدت ١٣ سال نیز از زن و فرزندان و دوستان به دور بود و در دهکده ” احمد آباد ساوج بلاغ و  در تنهائى و بى کسى بسر مى برد تا مرد و دهاتى ها ى احمد آباد که از مرگ دکتر مصدق با خبر شده بود ند با یک آفتابه لگن آهنى و بر روى هیزم روشن آب گرم کردند و نخست وزیر ملى و آزادى خواه را شستند و کفن کردند؟
  آیا  با خبر هستید که مهندس کورش زعیم بزرگ مرد دلاور و سکولار دموکرات مصدقى در پشت میله هاى زندان اوین در سن ٧۶ سالگى خم به ابرو نمى آورد و در برابر کژروى ها در همان زندان هم سکوت نمى کند؟
آیا با خبر هستید که سال هاى متمادى است که وکیل ملى و میهن دوست و با شرف آقاى سلطانى بجرم ناکرده در پشت میله هاى زندان است و اندام  تکیده او ” بابى ساندز مبارز ایرلندى را بخاطر ما مى آورد ” ؟
بى تردید مى دانم که نرگس محمدى ، مهندس أمیر انتظام و مهندس کورش زعیم و سلطانى و رهبران بهائی و کرد هاى سنى و درویش هاى گنابادى و دیگر زندانیان سیاسى و عقیدتى خودى نیستند و مشکل آنها دغدغه فکرى شما نیست ولى باز از روى کنجکاوى از شما مى پر سم ، آگر شما خود را دانشجو و آزادى خواه مى نامید نباید براى رهبران بهائیان که در زندان هاى رژیم بى هیچ یاورى روز و شب هاى پر خطر راسپرى مى کنند از خود حرکتى نشان دهید ؟
مگر براى یک آزادى خواه فرق دارد که چه کسى و با چه عقیده و باورى در پشت میله هاى زندان هاى عقیدتى و سیاسى بسر مى برد؟
آقایان مهندس موسوى ، شیخ کروبى و خانم زهرا رهنورد که از دلسوزان نظام اسلامى هستند تنها بخاطر سهم خواهى و براى به گفته خودشان جلو گیرى از انحراف از خط بنیان گداز حکومت ولایت فقیه ” آیت اله خمینی” در سف آزادى خواهان خود را جا زده اند وگر نه چه کسى است که نداند که شیخ کروبى در زمانى که رئیس بنیاد شهید و رئیس مجلس بود تا چه اندازه آزادى خواه و دموکرات بود و یا آقاى مهندس موسوى که در پاک دستى او تردید نیست،  اما در برابر این پرسش که در سال ١٣۶٧ تا چه اندازه در مورد کشتار زندانیان سیاسى در جریان کار ها قرار داشته اند پاسخى از سوى ایشان ارائه نگردیده است !!
 آقاى مهندس موسوى در پست حساس نخست وزیرى  و عضو شوراى امنیت ملى بوده اند و نمى توانند بگویند بى خبر از ماجرا بوده اند.
و آیا تا کنون این سه تن کشتار سال ١٣۶٧ در زندان ها را محکوم کرده اند ؟؟
و در پایان به شما گوشزد مى  نمایم که یکى از شعارهاى اساسى در انتخابات و یا بهتر بگویم انتصابات امسال آزادى زندانیان سیاسى و حقوق برابر براى همه شهروندان بود که مردم از آقاى روحانى که قول داد وکیل مردم باشد خواستار شدند و نه تنها رفع حصر این سه تن که من هم بعنوان یک آزادى خواه خواستار آزادى آنها هستم.
و اما پایان سخنم را از سعدى شیرازى الحام مى گیرم و مى نویسم :
فرق است میان این سه تن ” آقایان  موسوى ، کروبى و خانم زهرا رهنورد” که یارانشان در برشان هستند
با ” نرگس محمدى ” که دو چشم انتظارش براى دیدن فرزندان خرد سالش بر در است.
کاووس ارجمند
٨ ، اوت ٢٠١٧
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است