فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر: از آزادی پنج مدافع حقوق کارگری استقبال می‌کنیم


برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از آزادی به قید وثیقه‌ی آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم سپیده قلیان، فعال جوان حقوق کارگری، آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، و آقای امیر امیرقلی، سه روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله اینترنتی به نام گام و تداوم حبس خودسرانه‌ی همکار آنها خانم عسل محمدی مطلع شده است. این شش مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب [۱] کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شدند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه)[۲]. آقای محمد خنیفر، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ ـ ۱۷ مهر ۱۳۹۸) به‌طورِ خودسرانه دستگیر شد ولی در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، آقای اسماعیل بخشی امروز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای امیر حسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری به قید وثیقه به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون تومان از زندان اوین آزاد شدند. آقای امیر امیرقلی به قید وثیقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.

خانم عسل محمدی آزاد نشد و هنوز در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.

مقام‌های محلی قضایی آقای محمد خنیفر و پنج عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که برای دیدار با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ مهر ۱۳۹۸) دستگیر کردند. هر شش تن روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به قید وثیقه آزاد شدند.

برنامه‌ی نظارت از آزادی مدافعان حقوق بشر نام‌برده در بالا استقبال و یادآوری می‌کند که آنها در وهله‌ی نخست اصلاْ نباید بازداشت می‌شدند. بازداشت آنها خودسرانه و گویا با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگران صادر شده است. برنامه‌ی نظارت همچنین از دولت‌مردان می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط خانم عسل محمدی را آزاد کنند و به آزار آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.
ابراز می‌‌کند.

اطلاعات پیشینه:

در ماه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصابی یک ماهه را آغاز کردند. خواست آنها دریافت دستمزدها‌ی عقب افتاده و بازگرداندن مالکیت این مجتمع صنعتی کشاورزی به مالکیت عمومی بود. هفت تپه بزرگترین مجتمع نیشکر در ایران است که هزاران کارگر را در استخدام خود دارد. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) چندین فعال حقوق کارگری دستگیر شدند.

آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آقای بخشی روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و خانم قلیان روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) آزاد شدند. آنها زیر شکنجه ناگزیر از اتهام‌زنی به خود شده بودند و اعتراف‌ها‌ی آنها از تلویزیون پخش شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه ناگزیر از اعتراف شده‌اند. هر دوی آنها دوباره در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۳۰ دی ۱۳۹۷) دستگیر شدند. خانم قلیان تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) در زندان سپیدار اهواز ماند، سپس به زندان اوین و پس از آن در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) به زندان قرچک منتقل شد. آقای بخشی در زندان شیبان اهواز ماند و در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین منتقل شد.

آقای محمد خنیفر در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) دستگیر و در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱ آذر ۱۳۹۷) آزاد شد.

خانم عسل محمدی ۴ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آذر ۱۳۹۷) دستگیر و روز ۵ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۵ دی ۱۳۹۷) آزاد شد. او دوباره در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۹ (۱۳ مرداد ۱۳۹۸) دستگیر شد و از آن پس در زندان اوین به سر می‌‌برد.

آقای امیرحسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری هر دو در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۹ دی ۱۳۹۷) دستگیر و در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تهران زندانی شدند.

آقای امیر امیرقلی در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۶ دی ۱۳۹۷) در منزل خود در بابلسر در شمال ایران دستگیر شد. او ابتدا به زندان اوین و پس از یک ماه به زندان شیبان در اهواز منتقل شد و دوباره در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین فرستاده شد.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) در پی محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه در ماه اوت (مرداد) سه مدافع حقوق کارگری و چهار روزنامه‌نگار اینترنتی را به حبس‌ها‌ی طولانی محکوم کرد.

آقای اسماعیل بخشی در مجموع ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ دو سال به اتهام اهانت به رهبری (ماده‌ی ۵۱۴)؛ دو سال به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸)؛ یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛ و یک سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی (ماده‌ی ۵۱۰).

آقای محمد خنیفر در مجموع شش سال زندان: پنج سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰). او در حال حاضر آزاد است.

خانم سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال زندان: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ هفت سال به اتهام عضویت در گروه گام (“گروهی با هدف اخلال در امنیت ملی”، ماده‌ی ۴۹۹)، یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)، دو سال و شش ماه به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸).

آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، خانم عسل محمدی و آقای امیر امیرقلی، چهار روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله اینترنتی به نام گام که به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و از جمله حقوق کارگری می‌‌پرداخت و درد و رنج کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را بازتاب می‌‌داد، هر یک در مجموع به ۱۸ سال زندان: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ هفت سال به اتهام عضویت در گروه گام (“گروهی با هدف اخلال در امنیت ملی”، ماده‌ی ۴۹۹)، یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)، دو سال و شش ماه به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸).

اقدام‌ها‌ی درخواستی:

با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
– کلیه‌ی اتهام‌های علیه آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، ، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و تمامی مدافعان حقوق بشر دیگر زندانی را لغو کنند و به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه آنها و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌ها‌ی آنها را تضمین کنند؛
– فوری و بدون قید و شرط خانم عسل محمدی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و این اقدام‌ها‌ گویا به منظور مجازات آنها به‌خاطر فعالیت به‌حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود؛
– در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛
– در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌ها‌ی ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
– تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است