پاسداشت خون جانباختگان کُشتار ۲۷ آبان- بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم


و جدان بیدار ملت بزرگ ایران هرگز جنایت بشری نظام جمهوری اسلامی را در ۲۷ آبان ۱۳۹۸، فراموش نخواهد کرد.

جبهه ملی ایران بعنوان یکی از کهن ترین سازمانهای سیاسی پشتیبان حقوق شهروندی مردم ایران که همواره در تاریخ علیه خودکامگی و فساد و خشونت ساختاری مبارزه کرده، رویارویی جنایت بار حاکمان جمهوری اسلامی علیه مردم بی‌دفاع معترض به شرایط اسفبار اقتصادی و اجتماعی کشور و کشتن و زندانی کردن هزاران تن از مردم بی‌دفاع را تقبیح کرده به حاکمان هشدار می‌دهد که با بی‌خردی و خشونت سرنوشت خود و شرایط را به راه بی بازگشت هدایت نکنند. آبان ماه سال ۹۸ نقطه اوج نامحرم دانستن و ترس از ملت ستمدیده ایران بود.
این نظام مقدس (!) جمهوری اسلامی روی دریای خون نشسته است. خانواده ای در ایران نیست که در چهار دهه از خشونت خونین نظام آسیب نخورده باشد. ظاهرا نظام پاسخی برای ملت معترض به دروغ و فساد و خشونت و بی لیاقتی در همه زمینه‌های اداره کشور بجُز مرگ و زندان ندارد.
کاشت تخم خشونت حاصلش خوشه ای از خشونت خواهد بود که اکنون در آستانه آن قرار گرفته ایم. چهل سال کارنامه جمهوری اسلامی حاکی از خفقان مستمر، دروغ و دزدی و خشونت برای خفه کردن هرگونه صدای اعتراض بوده است.
چهل و دو سال جمهوری اسلامی با عناوینی از قبیل ضد انقلاب و مُعاند و جاسوس و دشمن و توهین به رهبری و غیره کوچکترین اعتراض ملت جان به لب رسیده را حتی به قیمت کُشتن سرکوب می‌کند تا به راه غلط و ضد منافع ملی خود ادامه دهد.
احزاب و گروه‌های سیاسی ملی که می‌توانستند در شرایط بحرانی سخنگوی خواست‌های ملت باشند پیوسته سرکوب شده اند و کار به جایی رسیده که حاکمیت دایرۀ خودی و ناخودی را هم روز به روز تنگ‌تر کرده که اینک بخشی از گروه های مُنتقد درون حاکمیتی نیز حق اظهار نظر ندارند.
یکی از ثروثمندترین ملت‌های جهان در اثر سوء مدیریت در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فساد گسترده جمهوری اسلامی چنان دچار فقر فلاکت‌باری شده که به اقرار خود نظام شصت میلیون از هشتاد میلیون جمعیت کشور نیازمند کمک معیشتی برای سیر کردن شکم خود است. آیا این همان وعده‌هایی است که در ۵۷ به ملت داده شد؟
آنچه که در آبان‌ماه پارسال روی داد، نمونه کوچکی از خشم فروخفته ملت ایران بود که نظام با شدیدترین شیوه پاسخ داد و این پاسخ تکلیف ملت ایران را با این نظام مقدس تعیین کرده است. خشونت مرگبار را برای ملت نهادینه کرده‌اند و آنچه را درو خواهند کرد که خود کاشته‌اند.
جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده‌های جانباختگان راه آزادی و حقوق شهروندی، خود را در سخت ترین شرایط همراه و همگام ملت ایران دانسته و تا دستیابی کامل به مطالبات برحق مردم و حقوق مسلم آنان از پای نخواهد نشست.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۲۷ آبان ۱۳۹۹خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است