پازل تسلط خانوادگی بر مردم اقلیم کردستان کامل می شود- فرخ نعمت پور


سالهاست جنبش حق طلبانە کردها در کردستان عراق از عشیرەگری و طایفەگرائی در رنج است و با حضور و تقویت موقعیت خانوادەهای بارزانی و طالبانی بر دو جریان مهم حزب دمکرات و اتحادیە میهنی، هم ایجاد حزب بە معنای مدرن و دمکراتیک آن بە سنگ خورد؛ و هم این خانوادەها برای تداوم تسلط خود بر اقلیم کردستان، از رانت، ایجاد نیروی ویژە امنیتی و نظامی مختص بخود، تسلط حزبی بر شریانهای اقتصادی و مالی، و نیز تطمیع مردم استفادە می کنند. روندی کە در آن بە بیگانگی مردم از قدرت سیاسی در کردستان عراق منجر شدە و لطمات جبران ناپذیری بە جنبش حق طلبانە کردها وارد کردەاست.

لاهور شیخ جنگی، یکی از دو فرد قبول مسئولیت کردە در ریاست مشترک اتحادیە میهنی کردستان عراق، طبق اطلاعیە دفتر سیاسی این حزب بطور موقت و در پی تشدید اختلافات میان لاهور و بافل طالبانی از کردستان خارج شد. لازم بە یادآوری است کە مدتهاست در میان لاهور و بافل اختلافات در جریان بودەاست کە نهایتا منجر بە عزل لاهور شد. تحلیلگران این واقعە را بخشا بە فشارهای دولت اردوغان و نیز برجستەتر شدن تعارضات درونی قدرت در اتحادیە میهنی نسبت می دهند.

اما آنچە جالب توجە است با عزل لاهور کە جزو خانوادە شیخ جنگی محسوب می شود و برادرزادە جلال طالبانی رهبر فقید این اتحادیە است، بافل پسر طالبانی بە ریاست بلامنازع اتحادیە می رسد و بدین ترتیب پازل تسلط خانوادگی طالبانی ها بر اتحادیە میهنی کامل می شود.

لازم بە یادآوری است کە در دهە شصت میلادی، در جریان جنبش کردها در کردستان عراق، جناحی در حزب دمکرات کردستان عراق بە اسم جناح هیئت سیاسی بە رهبری جلال طالبانی شکل گرفت کە استیلای مصطفی بارزانی را بر حزب بە چالش می کشید. آنها آن زمان خواهان حزبی مدرن تر با بنیان غیر خانوادگی و غیرعشیرەای بودند. این اختلاف نهایتا بە تشکیل اتحادیە میهنی کردستان در دهە هفتاد میلادی، بعد از شکست جنبش کردها بە رهبری مصطفی بارزانی منتهی شد.

متاسفانە اتحادیە میهنی هم علیرغم همە آرزوها و برنامەهائی کە برای مدرن کردن خود داشت، اما نهایتا بە همان منطق و فلسفە وجودی حزب دمکرات کردستان عراق تسلیم شد و هم اکنون با تبعید لاهور شیخ جنگی، پازل تسلط بیشتر خانوادە طالبانی بر این جریان کاملتر می شود.

سالهاست جنبش حق طلبانە کردها در کردستان عراق از عشیرەگری و طایفەگرائی در رنج است و با حضور و تقویت موقعیت خانوادەهای بارزانی و طالبانی بر دو جریان مهم حزب دمکرات و اتحادیە میهنی، هم ایجاد حزب بە معنای مدرن و دمکراتیک آن بە سنگ خورد؛ و هم این خانوادەها برای تداوم تسلط خود بر اقلیم کردستان، از رانت، ایجاد نیروی ویژە امنیتی و نظامی مختص بخود، تسلط حزبی بر شریانهای اقتصادی و مالی، و نیز تطمیع مردم استفادە می کنند. روندی کە در آن بە بیگانگی مردم از قدرت سیاسی در کردستان عراق منجر شدە و لطمات جبران ناپذیری بە جنبش حق طلبانە کردها وارد کردەاست. متاسفانە جنبش کردها در راە ایجاد یک دولت اقلیمی مدرن، هر روز بیش از پیش از طرف رهبرانش بە عقب نشینی وادار می شود و آنچە در اقلیم شاهد آن هستیم تسلط دو جریان یا خود دو خانوادە بر جامعە کردستان است کە رویاهای تاریخی آن را با شکستهای فاحش مواجە کردەاست.
جمعه, اوت ۲۷, ۲۰۲۱ – ۱۱:۰۲
kar-online

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است