و خون قلم هاشان در کوی و گذر مانده:دکتر علی حاج قاسمعلی – دکتر حسین مجتهدی – مهندس آرش رحمانی


شانزدهم آذر ماه سالگشت شهادت سه فروغ تابناک تاریخ ایران زمین است که آذرخش وار شب ستیز و جان افروز در فضای اختناق پس از کودتای ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ علیه دولت ملی و آزادیخواه دکتر محمد مصدق بر افروختند و روشنی بخشیدند و نمادهای آگاهی بخشی به میهنشان و نیز جهان گردیدند، تا پویشگران وادی اندیشه و آزاد کوشی در ایران بدانند، در تاریک ترین برهه های تاریخی یک جامعه می توان نوید بخش آرمان های سرکوب شده ملی بود و دل در گرو راه و اندیشه ی دکتر محمد مصدق داشت. مردی که به گواه تاریخ و کارنامه ی زندگانی اش همه هستی اش نثار ایران بود و برای استقرار حاکمیت ملی در این مرزو بوم اخلاق مدارانه و نستوهانه تا پایان زندگانی کوشید و از دروغ ,توهین ,تهمت,توطئه,تهدید و اقدام های مهاجمانه ی بد سگالان و خودکامگان و بندگان استبداد زده و بیگانه ستا نهراسید و از آرمان های اجتماعی و اخلاقی اش پا وا مکشید و در بیدادگاه نظامی محمد رضا شاه چکیده ی مرامنامه ی زندگانی و تلاشگری بالنده ی خود را این گونه بیان داشت:
” مسلک من مسلک حضرت سیدالشهدا است یعنی آن جایی که حق در کار باشد با هر قوه ای مخالفت می کنم از همه چیز می گذرم نه زن دارم نه پسر دارم نه دختر دارم هیچ چیز ندارم مگر وطن را در جلوی چشمم دارم… تا نفس دارم دنبال عقیده صحیح خود هستم”
وطن برای دکتر محمد مصدق تمام باشندگان ایران زمین را در بر می گرفت از این روی در جبهه ملی ایران که بنیان گذارش او بود تمام طیف هایی که به استقلال و اعتلای ایران با رویکردی مردمسالارانه و آزادیخواهانه می اندیشیدند و برای استقرار حاکمیت ملی می کوشیدند دیده می شدند فارغ از قومیت , مذهب و………. هر ایرانی می توانست با هر اندیشه ای که منافات با اصول آغازین جبهه ملی نداشت وارد آن شود.
نگاه مصدقی نگاهی تکثر گرا بود که رنگین کمان باور های گوناگون این مرز و بوم را در طول تاریخ نه در تضاد و تخاصم که در هم گرایی و هم افزایی می جست او در حوزه ی فردی اش باورمند و معتقد بود اما منافع ملی را در جدایی نهاد دین از نهاد حکومت دید و به تمام نگرش های دینی ریشه دار و تاریخی این آب و خاک احترام می گذاشت.
از این روی پویندگان مکتب او در تدوین آخرین منشور جبهه ملی ایران (مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۸۶) در بند دوم فصل سوم (ساختار اداری کشور) بر جدایی دین از حکومت تاکید ورزیدند تا همبستگی ملی آسیب پذیر نگردد.در بند دوم فصل چهارم (حقوق بنیادین مدنی و اجتماعی) نیز تاکید شده است ” ما به آزادی اندیشه , سخن , مذهب , نوشتار , گردهمایی ,سفر گزینش آزاد شغل و جای زندگی , امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت ,برابری زن و مرد و برخورداری تمام شهروندان از حقوق یکسان معتقدیم”
در بند سوم همین فصل برابری حقوق و فرصت ها برای همه ی شهروندان به دور از هرگونه تبعیض تصریح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
در تدوین این منشور بزرگانی چون شادروانان دکتر پرویز ورجاوند، علی اردلان، مهندس موحد و نیز شخصیت های برجسته ی علمی و فرهنگی و اجتماعی نظیر استاد ادیب برومند، دکتر داوود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، حاج حسین شاه حسینی، کورش زعیم و شماری دیگر از هموندان جبهه ملی ایران نقش آفرین بودند.
در حسن نیت و تعلق فکری و عملی این بزرگان به منشور جبهه ملی ایران هیچ تردیدی نیست .اگر تارنمای زیر سوالی نوشته ای موهن و بی محتوا و عاری از خردمندی و اندیشه ورزی فردی روان آزرده که نه سابقه سیاسی روشن و نه جایگاه فکری قابل اعتنایی دارد غرض ورزانه و یا جاهلانه برای تشتت در یکپارچگی این جبهه منتشر می سازد و با افراطی ها برای لطمه به جبهه ملی هم سو می شود و در یک بازی غیر اخلاقی موجب لغزش قلمی یکی از این بزرگان به خاطر شتابزدگی می گردد باید بداند در راستای منافع ملی ایران و استمرار حرکت دکتر محمد مصدق در ایران هموندان این جبهه آن قدر آگاهی تاریخی دارند که سرمایه های فکری خود را که سرمایه های ملی ایران نیز هستند پاس دارند از استاد ادیب برومند فرهیخته پاک نهاد این جبهه، حسین شاه حسینی تاریخ گویای نهضت ملی ایران و مبارز نستوه راه مصدق، عباس امیر انتظام، استوره ی مقاومت و شجاعت اخلاقی تا اندیشمندانی چون دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران، دکتر علی رشیدی اقتصاددان شجاعی که هم چنان در داخل کشور با وجود امکان برای مهاجرت به خارج، در ایران مانده است و تاوان بیان نظرش را می پردازد و مهندس کورش زعیم که پرونده قضایی اش با اتهام های متعدد امنیتی هم چنان گشوده است و بارها طعم زندان و محرومیت را به پاسداشت آرمان هایش چشیده است مورد احترام و تکریم هستند.
ما به عنوان دلبستگان راه دکتر محمد مصدق که ملی گرایی مردمسالارانه ی او را در بینش و منش شادروانان علی اردلان . دکتر پرویز ورجاوند آموختیم یاد آور می شویم، مسایل داخلی و خارجی میهنمان ایران اکنون بسیار حساس است چنان که در آستانه ی روز دانشجو شاهد آنیم که مسیر اصلاحات در دانشگاه ها در تقابل با وزارت علوم مورد چالش است.
اوضاع منطقه بحرانی است و تعامل سازنده و پویا با جهان برای گشایش های اقتصادی و اجتماعی در گرو مذاکره های سخت و حساسی است که متاسفانه هنوز به فرجام کامل نرسیده است. پرداختن به این امور مهم از بحث های مزمن و توان فرسای داخلی درون گروهی واجب تر و ضروری تر است.
۱۶ آذر ۱۳۹۳
دکتر علی حاج قاسمعلی – دکتر حسین مجتهدی – مهندس آرش رحمانی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است