ویژگیهای لازم برای فعالیت های اثر گذار اجتماعی – ضیاء مصباح***آنچه می اید بمصداق « به عمل کار براید به سخن دانی نیست »بعنوان نظریه ای قابل تامل – به امید توجه ورعایت در
گزینش افراد داوطلب ورود به عرصه فعالیتهای سیاسی ،برامده از نوعی تحقیق – معروض می گردد .
– طبعا هیاتی واجد شرایط برمبنای پیشینه مطلوب که دارا بودن بسیاری از این ویژگیها را بطول زمان در عملکرد خود بثبوت رسانیده
اند ، در باب صلاحیت افراد جهت استقرار در راس هرم (شورای مرکزی ) بر مبنای تحقیقات کافی و مدارک معتبر تصمیم گیری
خواهند نمود .
&& – بی مناسبت نیست در اغاز کلام بشکلی البته نه چندان دقیق – گروههای اجتماعی را تصویر کنیم :
۱) حدود «یک درصد» بنوعی وابسته رانت جو، بناحق مناسبی را اشغال کرده ، حافظ منافع خود و اطرافیان، فاقد اندیشه ،
تجربه و معرفت کافی ، فرصت طلب، مزین به زر ، زور و تزویر، متظاهر به دین، آتش به اختیار، متشکل و سازمان
یافته ،موردحمایت بیت ،سپاه و تریبونهای رنگارنگ ، حتی در مواردی تکنوکرات «عرضه کننده علوم روز بدون توجه به
چگونگی مصرف ان ! »واز این قبیل ویژگیها ( با جمعیتی معادل ۱ میلیون نفر )
۲) «۴ درصد» با وجدان، مردم و میهن دوست، باورمند به پندار – گفتار و کردار نیک، آگاه و متخصص، متعهد واقعی به
منافع ملی، پاک دست و مبرا از هرگونه آلودگی / که در این گروه بودن بسیاری حواشی همراه می اورد /اما تکلیف و
افتخاریست ملی – انهم در این بحران هویت باانبوهی دردهای نا علاج تحمیل شده ! مزین به نگاهی غیر مادی و پیوسته در
پی درمان نارسائی ها با همه خطرات و خطیرات و … (با جمعیتی معادل۴ میلیون نفر )
۳) «۳۵ درصد» محافظه کارعافیت طلب – مصرف کننده و در کنار گودنشین و بنوعی فاقد احساس مسئولیت تا حدودی
نگران آینده – بیتفاوت در برابرهرگونه حرکت اجتماعی پر مخاطره / خواهان نوعی نقش افرینی در مسیر نجات ملک و
ملت البته بدون تقبل و پرداخت هر گونه هزینه – شاغل به کارهای بندرت تولیدی واقعی – اغلب جوانان درمانده از داشتن
عرق میهنی ، عموما تحصیل کرده طبعا کمی !در فکر ترک یار و دیار،آزرده از همه کائنات (با جمعیتی معادل سی
میلیون نفر )
۴) «۶۰ درصد» با حدود۵۰میلیون نفر/ دچار بسیاری مشکلات جسمی و روحی – نا توان از توجه به اینگونه دردها (ره
اورد ۴ دهه حکومت جهل و فساد ) گرفتار دغدغه معاش، دست بگریبان، فاقد اندیشه و باور سلطه حکومتی فرصت طلب و
دشمن ساز ، دچار روز مره گی مطلق ،نگه داشته شده در نگرانی از اینده وناتوان از هر گونه برنامه ریزی بمصداق :
« مکن در این چمنم سرزنش به خود روئی – چنانکه پرورشم داده اند می رویم » …بی خبر از اثار مخرب حضورشان در
صحنه اجتماع با هدایت تشکیلات نسبتا منسجم حاکم برای برخورداری از امکاناتی موردی و محدود مادی !
& وانفسا اینکه :
**بدون تردید «مجادله پیوسته در تمامی صحنه ها ی اجتماعی – فرهنگی »بین«۱ درصد »فرصت طلب و متشکل حمایت شده
« با ۴ درصد آگاه ، فعال وبا وجدانیست »که گروه خودی !نمیخواهند وحتی الامکان با همه توان نمیگذارند – دو گروه دیگر
بوسیله دلسوزان این دیار اهورائی باحقیقت عملکرد و برنامه های نا مناسب روز« نظام فاقد هر گونه صلاحیت و درک وطن
خواهی و مردم دوستی »از سوئی «حقوق اجتماعی »خود آشنا شوند که مبحثی خاص می طلبد .
***با فرض نزدیک به واقعیت بودن این تصویر و تفکیک – میتوان گفت :
& برمبنای باورو معیارهای اصولی – افرادی شایسته حضور و فعالیت در سازمانهای اجتماعی – سیاسی معتبر (البته در راس و
مستقر در اطاق فکر) درون کشور مان میباشند که به اکثریت ویژه گیهای زیرخود را بتدریج با داشتن هدف خدمت واقعی به
اجتماع ، مزین نموده باشند :
* علم و اگاهی های اجتماعی – فرهنگی که سیاسی نام بگرفته ،فراتر از حد معمول که با گفتگوئی عادی البته دقیق بوسیله
صاحب نظران علوم اجتماعی و متخصصین این مقوله بعنوان مشاورقابل تشخیص میباشد .
* توانمندی شناخت چهره های برتر و منزه ملی ،مبرا از هر گونه تبلیغ و خود ستائی .
* حسن شهرت واعتبار همراه با پاکدستی و پرهیز از بینش مادی .
* سوابق خانوادگی مناسب که براحتی قابل دسترسی بوده و سلامت فکر و روان را ایجاد مینماید .
توانمندی در اداره زندگی و داشتن روابط خوب خانوادگی با تشخیص اشنایان و دوستان نزدیک .
امادگی پرداخت هزینه و تحمل حرف و حدیث ها ی اجتناب نا پذیر متداول ،در رابطه با فعالیت های اجتماعی اثر گذار .
پرهیز از کنار گود نشینی – مصرف کنندگی و عافیت طلبی .
*تحصیلات مناسب دانشگاهی و اشتغال در رشته علمی اموخته شده البته بدون سهمیه و رانت های متداول .
*تحقیقات مناسب رشته و تخصص خود و برخورداری از امکان انتشار انها – ضمن دارا بودن آثار مکتوب در رشته خود-
بشکلی که مراجع معتبرمربوط – نسبت به نشر انها مبادرت ورزیده مورد استناد قرار گیرد .
*برخورداری از امتیازات شغلی و ارتقاء مقام مناسب پیشینه اداری – اجتماعی و فرهنگی بر اساس شایستگی ها و شرایط
احراز .
* دوری از هر گونه رانت و رابطه غیر معقول در هر زمینه ای .
*ارائه پیشنهادات سازنده حسب مورد با پرهیز از تعارفات متداول توام با نقد اصولی البته با ادبیات مناسب .
*حسن رابطه با همکاران و برقراری امکان دیدار مستمر با انان .
* شناخت در محافل علمی – فرهنگی و فعالیت گروهی مثبت منطبق با منافع ملی .
جهان بینی و اقامت نسبتا طولانی در کشورهای پیشرفته در مسیر بالا بردن معیارها و شناخت جوامع پیشرو .

*تشخیص ضوابط و معیارهای اصولی اجتماعی .
* شهره نبودن به عصبیت و عصبانی های اغلب مادی رایج .
*عدم نگرانی از باز خواست ها « برامده از نوعی خود محوری و محدود بودن بینش قضاوت کنندگان » البته ناشی ازاموخته
های حکومت طی ۴ دهه اخیر چنانکه افتد و دانی .
*پرهیز و مبری بودن از هر گونه تهمت و قضاوت در موردافراد بدون اگاهی لازم .
*خلوص نیت و دوری از هر گونه تبعیت محض برامده از ملاحظات ومحافظه کاریها .
*اشنائی نسبی به حداقل یک زبان خارجی .
* حضور مرتب در نشست ها و پرهیز از امتیازات خاص با هر تعریف و تفسیری .
*شهره بودن به ارتباطات درست و پاکیزه اجتماعی در مسیر شناخت بیشتر جامعه و افراد .
*دارا بودن حداقل های مادی ،که مانع هر گونه انحراف ومجیز گوئی ها میشود .
* مطالعه مستمر و در جریان بودن اخبار روز .
*توان تحلیل درست وقایع با پرهیز از پر گوئی و تکرار مکررات ، کنجاوی وعلاقه کافی به مطالعه .
* باور خصلت پوزش خواهی زمانیکه در خلوت به اشتباهات خود پی می برد .
* باورمند و سعی در برطرف نمودن اختلاف نگرش ها – همراه با کوشش در گرداوردن کوشندگان دیرین راه و طریقه میهن و
مردم دوستی….
* حتی الامکان دارا بودن ۵۰ سال سن که فرصت دست یابی به انچه بطور نمونه امد مهیا گردد.
& طبعا این برگزیدگان با مطالعات کافی بر مبنای ضرورتها – چگونگی جلب و هدایت اقشار مختلف اجتماعی (که نقش اصلی
را در سامان دادن به اموربا حضور در عرصه و پرسش مستمر، انهم در ارامترین شکل عهده دار میشوند ) را برمبنای
امکانات «از میان گروههای امده در اغاز مطلب » اعلام

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است