وقتی که عدالت در عدالت خانه جمهوری اسلامی “ذبح شرعی” می شود


چند ماهی بود که پرونده پیمان عارف در چم و خم دیوان عالی قضائی اسیر بود تا سر از شعبه ٣۶ تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب, در آورد. هرچند سابقه  بلند بالای نهادهای قضائی جمهوری اسلامی نشان داده است که امیدی به رسیدن به عدالت در آنجا نیست. مع هذا, آرزویی  بود که شاید با افشاگریهای متعدد در سطح جهانی و درخواستهای بسیار نهادهای بین المللی, نظام قضائی حتی برای ظاهر سازی هم که شده, از زیر عینک سیاه بیدادگری که بر چشمانشن گذاشته است, با کمی توجه, پیمان عارف را از جرم کاذب و پرونده ساخته شده اش, مبرا اعلام نمایند! اما چنین نشد و باز بی دادگری و باز ظلم بر انسانهای حق جو ادامه راه طولانیش را گرفت.
هموطن و آزادگان, در این شرایط که جوانان, زنان و مردان ایران زمین برای رفاه, عدالت, آزادی و از همه مهمتر حق انتخاب ” من و تو” جوانی, آزادی, آینده و حتی جان خود را در طبق اخلاص گذاشته تا آنها را برای مردم ایران میسر سازند, وظیفه “ماست” تا افشاء این بی عدالتیها و جنایتها را در سطح جهانی به انجام رسانیم و اجازه ندهیم فرزندان ملت ایران را اینچنین به بند کشند و جسم و روحشان را خورد کنند. لطفآ متن حکم صادره را در که زیر آمده را خوانده و در انتشار ان کوشا باشید.
با سپاس از تلاش و حمایت شما از زندانیان سیاسی و اعتقادی 
صدای موج سبز 
متن رأى صادره شعبه ٣۶ تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب در مورد پرونده پیمان عارف:
رأى دادگاه:
در خصوص تجدیدنظر خواهی پیمان عارف نسبت به دادنامه شماره ٢٨/٢۴ مورخ ٩٣/٣/١١ صادره از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بموجب آن نامبرده بجرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده است؛ با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهى واصله با هیچیک از شقوق ماده ٢٢٠ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه و مستدلى نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهى واصله وفق بند الف ماده ٢۵٧ قانون مذکور دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رأى صادره حضوری و وفق بند ۴ همان قانون قطعی میباشد.
سید احمد زرگر رییس شعبه ٣۶
بابایی مستشار دادگاههای تجدیدنظر

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است