هشدار به کارگران، تشکلها و سازمانهای کارگری پیرامون جریان حکومتی با نام “اتحادیه کارگران ایران”


طی ماههای گذشته بخشی از عوامل نهادهای حکومتی کارگری با مشاهده بالندگی و خیزهای رو به پیش جنبش کارگری و عجز و ناتوانی شان در مهار اعتصابات و اعتراضات کارگری، در صدد بر آمده اند تا از طریق موازی سازی با تشکلهای مستقل و اصیل کارگری و بر این بستر ایجاد سر درگمی در جنبش کارگری ایران، سدی در برابر پیشروی این جنبش و تقویت تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایجاد کنند.

البته که بکار گیری این سیاست از سوی تشکلها و نهادهای دست ساز و حکومتی کارگری موضوع تازه ای نیست. اما از آنجا که هم سیاست سرکوب و نابودی تشکلهای مستقل کارگری و هم سیاست اتحادیه سازی و چهره سازیهای آنان در مراکز تولیدی و صنعتی از قبیل پتروشیمی ها و دیگر مراکز کارگری در طول سالهای گذشته با هوشیاری کارگران به شکست کشانیده شده است اینک در صدد بر آمده اند تا با جعل زیرکارانه نام اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم دست به جاسوسی از روابط اتحادیه ما در مراکز کارگری بزنند و هم با ایجاد سر در گمی در میان کارگران و افکار عمومی، اهداف ضد کارگری خود را به پیش برند.

این جریان که از چند ماه پیش فعالیت خود را با یک کانال تلگرامی تحت عنوان”اتحادیه کارگران ایران” آغاز کرده است با حذف کلمه “آزاد” از نام اتحادیه ما که کمتر کسی در نگاه اول متوجه آن میشود تور خود را در میان کارگران و حتی برخی تشکلها و نهادهای مستقل کارگری پهن کرده و تلاش دارد با توسل به چنین شیوه رذیلانه ای، اعتبار اتحادیه آزاد کارگران ایران را در میان کارگران سراسر کشور در راستای اهداف ضد کارگری خود بکار گیرد.

ما همانگونه که در بیانیه ۱۶ آبانماه خود پیرامون کانال تلگرامی این جریان جاسوسی و ضد کارگری اعلام کردیم بر این باوریم سرمایه داری حاکم بر ایران، توام با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و خانه نشین کردن فعالین این تشکلها، در صدد است تا با موازی سازی با تشکلهای مستقل کارگری و براه انداختن جریانات رنگارنگ و متعدد در جنبش کارگری ایران، مرز تشکلها و نهادهای مستقل و اصیل کارگری را با جریانات کارگری حکومتی، کم رنگ و مخدوش کرده و با جا انداختن آنها در درون جنبش کارگری ایران، دست به لوث کردن امر تشکل یابی کارگری و تضعیف تشکلها و نهادهای مستقل کارگری موجود بزند.

ما با جلب توجه تشکلها و سازمانهای مستقل کارگری به این مهم، بر ضرورت افشای جریان سازیهای ضد کارگری حکومتی تاکید و بدینوسیله از همه کارگران عضو و مرتبط با اتحادیه در سراسر کشور میخواهیم با افشاگری در مورد کانال تلگرامی با نام مخدوش “اتحادیه کارگران ایران” و یا فراخوانهایی با این نام، در ارتباطات خود با اتحادیه ما و یا توجه به فراخوانها به آرم و گزینه “آزاد” در نام اتحادیه توجه نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران –دهم فروردین ماه ۱٣۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است