هدف این بزرگداشت غیر طبیعی:


در سطح عظیمی که فراتر از تصور ملت میرود با برنامه ریزی متولیان ریز و درشت تبلیغاتی نظام… بنظر میرسد بهره برداری بسیار وسیعی بزعم آقایان از کشته شدن جوانی « بنام حججی » تحقق یافت.

این روزها همزمان با ایام عاشورا شدیدترین احساسات را عیان ساختند که « اسلام ایران را زنده کرده و به آن باور دارند» و با این اوضاع و احوال درست می پندارند چنانکه دیدید و شنیدیم.

اینگونه برنامه ریزی ها یقینان در نظر گرفته نمی شدند، مگر باور به اینکه هموطنان کماکان دچار احساس بدون تفکر میباشند و با حضور در صحنه سازمان یافته تشیع و بزرگداشت جوانی که چند ماه قبل در پی حضور در صحنه پیکار با داعش تحت عنوان « حامیان حرم » جان خود را از دست داد و مشابه دهها هزار دیگر از اغاز جنگ با عراق تا امروز که کشته شدند و هنوز حسب مورد، آوردن جنازه ها و مراسم تشیع و تدفین و بزرگداشت برای آنانکه بدون هدف واقعی ولی مبتنی بر احساس از نعمت خداداد حیات محروم شده اند، ادامه می یابد.

توجه غیر عادی و پرداختن به اینگونه چهره سازی ها وبهره برداری کنترل کنندگان نبض جامعه رو به تحول، باعث شده که روشنفکران بدون دسترسی به وسایل ارتباط جمعی رسمی در آرامترین شکل ممکن با حداقل هزینه همه تبلیغات یک سویه را نقش براب ساخته و امری دوطرفه در این روزگار بنمایش بگذارند.

همه آنچه در این رابطه همگان میدانند ازسر لجاجت ادامه برنامه اعزام جوانان به صحنه ها ی نبرد رادر پی دارد و نوعی تبلیغ و سشتشوی ذهنی این قشر جوانان بیکار، بدنبال شهرت یا امتیازات بعد از کشته شدنشان که خانواده ها و فرزندانشان در این وانفسا از حد اقل ها محروم نمانند تا مرز ورود به دانشگاه و در پی آن اشتغال در مناصبی که می خواهند و میجویند. …

یکبار دیگر میزان برنامه ریزی و توفیق دستگاه تبلیغاتی حکومت را در این مورد خاص که حداقل با ۲ ماه تبلیغات همراه بوده است مرور و میزان اعتقادبه حفظ این گونه عملیات را ارزیابی نمایید تا ضرورت بی اثر ساختن این اقدامات خانمان بر انداز را « البته با ابتکارات علمی و ابزار فرا گیر در دسترس » بیشتر درک نماییم.

ادامه سلطه تبلیغات مغایر منافع ملی و سر گرمی جوانان به حضور در صحنه های جنگ نشانی از ادامه همین اوضاع و احوال میباشد و نبود برنامه برای ابادانی کشورمان و رفع مفاسد از همه لحاظ همراه دارد.

ابعاد مادی این گسیل درآمد زایی و برخورداری از رانت با تقویت احساسات واز بعد معنا توقف و در جا زدن در این زمانه که ازهر منظر مغایر منافع ملی است و در دنیای علم و تکنولژی با حیرت و تاسف همراه و فاقد هر گونه ارزش واقعی میباشد.

تعجب نفرمایید اگر روابط بین المللی بیشتر تضعیف گردد یا ارزش پول ملی روز بروز کمتر و کمتر شود و تولید و صنعت راکد تر که حاصل اینگونه برنامه ها – بجای مطالعات علمی است. …

اینکه مخالفین هشیار و تحصیلکرده میلیونی اینگونه «اقدامات عوامانه وافراطی» با اسلحه «تلگرام و تکنولژی مدرن» در دسترس همگان، با پیامکی سر نوشت انتخابات را دگرگون میسازد و بد از بدتر را به ریاست جمهور یا نمایندگی مجلس میبرد و در همین اوضاع و احوال فراتر از حد تصور کوشش مینمایند قابل تقدیس میباشد.

در این ایام که جوانان تحصیلکرده میلیونی به افشاءگری وسیع در رابطه با اصل و هدف عاشورا – درست مخالف آنچه از تریبون ها بیان میشود می پردازند، بدون تردید عکس العمل هایی بدینگونه را همراه می آورد.

ادامه اینگونه برنامه ها – مدعیان اداره ملک و ملت را رسوا و حقیقت مبارزه با ظلم و جهل را از طریق آرام با حداقل هزینه به اثبات میرساند که امام بزرگوار میگوید و تاکید دارد که « نه ظلم کن بکسی و نه به زیر ظلم برو» و تا اخرین نفس با مدعیان خلافت پیکار نمود و اقایان مدعیان ایمان، وحدت و مبارزه همه چیز را در خود خلاصه می بینند و سر مبارک را بزیر برف فروبرده اند. …

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است