نگاهی دوباره در این فضا – ضیاء مصباحاشاره ای به فحوای کلام و افاضات بخشی از خودی ها ی به اصطلاح آرمیده در منصب های کلان انهم در این موقعیت ضرور ی مینماید ، به این مضمون :
*آسیب های اجتماعی مسائل امنیتی و سیاسی در پی میآورد و از این لحاظ در رابطه با منافع ملی حداقل ۳۰ سال عقب هستیم
*سالانه البته حداقل ۶۰۰ هزار محکوم به زندان میشوند
* کشورمان با همه امکانات مادی بیش از ۱۱ میلیون حاشیه نشین دارد
*در بعضی نقاط نرخ بیکاری به ۶۰ درصد میرسد
* ۳۶ درصد ازدواج ها به طلاق منجر میگردد
* ۶۰ درصد زندانیها معتاد می باشند
*عدم اعتماد و انشقاق اجتماعی – رضایت مندی، خلاقیت و امید به آینده را مختل مینماید
*ارزش پولمان کماکان رو به نزول و تورم رو به افزایش است
** ظریفی رندانه در همین باب گفت : قرار بود تورم «یک رقمی »و ارزش ریال «رو به افزایش » در حالیکه حاصل بینش ها و عملکرد عکس آنرا تحقق بخشید ه است و …
این نمونه ها ماحصل بینش و تدبیر سیستم متمرکز و حیطه نامحدودو غیر پاسخگوی اختیارات نا محدود است که مناسبات و روش های اصولی اجتماعی را نابسامان نموده و عملکرد نظام حاکم و به تبع آن بوروکراسی موجود در همه موارد بدون بازده مانده اند …
*و بالاخره اشاره داشته که عدم مدیریت درست و عدم توازن منطقه ای این نابسامانی ها را به ارمغان آورده و این ها همه حاصل دخالت های دشمنان می باشد…..(نقل به مضمون)
و از بیان علت و طرح بانیان واقعی حی و حاضراین مصیبت و فجایع ،که همگی بتبع تکیه زدن نا بخردان بر مناسب امور از صدر تا ذیل بر خلاف منافع ملیمان است اگاهانه دم فروبسته اند.
رئیس مجلس نیز بعد از سالها ریاست و کیاست در این مقوله گفته : این موضوع بسیار مهم و حساس است و بخشی در اختیار مجلس که ریل گذاری کند، عزم ملی میخواهد و دولت در قالب برنامه های توسعه الزاما بایستی لوایح لازم را ارایه نماید و … که طی روزهای آینده و با گشوده شدن مجلس جدید حاصل انتخاب شورای نگهبان و همین طو رافتتاح مجلس به اصطلاح خبرگان و متعاقب ان انتصاب جانشین رئیسی ….احتمالا سیاستی دگر افتد …
این جمع می پندارند آنچه که برشمرده اند محصول دیروز و امروز بوده و آقایان معلولند و نمی حواهند قبول کنند که آنچه بطورنمونه و خلاصه آمد دست اورد به اصطلاح مدیریت مجموعه دست اندرکاران جمهوری با همین طول و عرض و حاصل عملکرد خود آنان می باشد … که سامان دادن به انها تحت هر شرایطی از امروز به مدت ۵۰ روز بر عهده معاون اول با پیشینه ای مشخص قرار گرفته است
مخبر با توجه به خصلت های شناخته شده و داوطلبی اش برای تکیه زدن بر صندلی ساختمان پاستور و مقتضیات زمان و مکان مهمتر از همه فرصت طلبی های خاصی که دارد میتواند عملکردی نسبتا مطلوب را حتی در همین مدت کوتاه با پرهیز از حاشیه روی ها، تشریفات ، ملاحظات و … برای جلب توجه ساکنین گرفتار این دیار ارائه نماید …
مجموعه گویندگان که به نظر نگارنده آگاهانه دست پیش گرفته اند، بعد از انتخابات اسفند ماه گذشته و پیام قوی آن … سر مبارک را اندکی از زیر برف در آورده اند و در پی تحبیب قلوب … در حالیکه همه آنان طی ۴ دهه در مناصب امور بوده و کماکان پاسخگویی اندکی هم در محضر ملت گرفتار معاش، آرام و متین این مرز و بوم- ندارند.
آنان با دسترسی به تریبون های انبوهی که در اختیار دارند ، دنبال مقصر و راه حل، البته با ادامه همین فرمولها !….
گروهی از مدیران ارشد و حتی وزیران نه چندان خبره «در ایفای وظایف آنچه داوطلبانه عهده دار شده اند» … به دلایل بسیار که نگارنده از نزدیک شاهد بوده، اخیرا درتنگنای قافیه دست به دامان دگراندیشان دلسوز و آگاه مستقر در کشورشده اند و از آنان مدد می طلبند تا بر مبنای خریداری وقت «تکنو کراتها ی فاقد عرق ملی »چند صباحی دیگر برطول حضور خود و چپاول هست و نیست ملک و ملتمان بیفزایند
ملیون وطن از گذشته های دور هر لحظه شاهد آنچه که در مقالات، سخنان، اطلاعیه ها و سرگشاده ها ی خود طی سالیان متمادی و بطور انبوه همراه با ارائه راه حل مطرح نموده – مکرر زنگ خطر را بصدا در آوردند که آقایان نشنیده و اخیرا پی به آن برده و باور دارند :« جلو خسارت را در هر مرحله که بگیرند منافعی را همراه می آورد »
در هر حال و در شرایطی که جای سخن بسیار ست می گوییم و باور داریم که: راه غلبه بر معضلات تنها و تنها از طریق ایجاد فضای بازسیاسی، توجه به آزادی هاوحقوق اجتماعی مطرح در همین قانون اساسی با همه اما و اگرها- بدون برداشت های خاص و تعبیر و تفسیر به رای ،برخاسته از احتیاط بی حاصل و نگرانی ها ،مهمتر جلوگیری از بذل و بخششهای خاص در داخل و خارج میباشد …..که ملت شعورکامل، دقیق و مناسب سیاسی خود را در فرصت های متفاوت نشان داد و با پرهیز و ممانعت از هرگونه حرکت خلاف قانون وضد نظم وارامش … آنرا به عیان و با صدای بلند با عدم حضور در پای صندوق با صراحت بیان کرد … که امید است در انتخابات اوایل تیر ماه تجدید نشود و انتصاباتی مجدد باعنوان گویای «انتصخابات» ملت را مواجه ننمایند.
از سوی دیگر ضرورت انتصاب افراد بر اساس سیستم شایستگی بدون رابطه «بقول حضرت علی در تعریف عدالت : هر چیز در جای خود» و باور اینکه همه متخصصین واقعی با آگاهی از علوم روز و مطالعات علمی … متعهدترین هایند…..
اعتقاد بضرورت اجرای سیستم پاسخگویی و اصل مسلم تشویق و توبیخ مدیران منصوب بر مسئولیتهای کلیدی، نظارت و ارزیابی مستمر بر بازده فعالیت گروههای اجرایی دارای اختیارات وسیع که دستی باز بر صرف بودجه مملکت دارند و سایر نکات مند رج در کتب مدیریت که صرفا در دانشگاهها تدریس میشود و …
رافع مشکلات عدیده بر جای مانده است که ره اورد بی دقتی ها، خود محوری ها، القاء ترس و نگرانی از نفوذ دشمن خیالی و دلهره از سپردن کار به جوانان مستعد، فرهیخته، اندیشمند، خیرخواه، میهن دوست، متفکر، تحصیل کرده و آشنا به علوم روز میباشد.
لغو کلیه امتیازات تحصیلی، شغلی، پرهیز از سختگیری های غیرمنطقی و افراطی بی حاصل که حداقل اثر مثبت را تاکنون نداشته و دوست و دشمن اقرار به آن دارند و گزارشات اخیر مبین آن ،و همه امتیازات غیر اصولی بر مبنای قوانین و مصوبات ساخته و پرداخته شده در این جهت ….که بر اساس فاکتورهای غیرمنطقی و علمی وضع شده اند …
مهم انکه احساس مسئولیت اجتماعی، پویایی، خدمت به جامعه با مفهوم واقعی، خلاقیت، ممانعت از فرار مغزها، ثبات و آرامش اجتماعی و خانوادگی را بدنبال دارد …
همچنانکه انتخاب کابینه یکدست فعلی از میان فارغ التحصیلان رانتی شعبه سابق دانشگاه « هاروارد » بطور نمونه این مصیبت را بر سر اقتصاد و فرهنگ این مرز و بوم آورده است …
آنچه که امروز نیازمند آنیم و برای برون رفت از مشکلات خودساخته با تعریف علمی – باید انجام دهیم تا ارتباطات معقول بین المللی، بالا رفتن ارزش پول ملی و اعتبار ایران و ایرانی و منزلت انسانی را بدست آوریم … انجام نمونه نکات عنوان شده بر مبنای واقعیتها و حقایق می باشد و از غیر آن باید بشدت پرهیز کنیم.
تاکید میشود برخورد علمی بدون شعارو هیاهو با روشها و فرمولهای خودساخته و غیرقابل دفاع، در مقایسه با استانداردها به روال کشورهای در حال توسعه … مشکلات را کاهش و ادامه فرمایشات و روشهای تکراری بی اثرو باتعریفی خلاف منطق ، نابسامانی ها را تشدید می نماید……

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است