نگاهی تکمیلی به تحلیل«ﭘﻴﺘﺮﺍﻭﺑﻮﺭﻥ»نویسنده وروزنامه نگارانگلیسی ﺩﺭ«ﻣﻴﺪﻝ ﺍﻳﺴــﺖ ﺁﻯ » – ضیاء مصباحﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺮﻭﻧﺎﻯ «ترامپ » ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻭدر مقام شخص اول مسئول ،ضمنا پاسخگوی چگونگی هدایت امور کشور ایالات متحده آمریکا تا کنون هر چند نسبتا مطلوب بوده ولی ﺩﺭرابطه با «ﺑﺤﺮﺍﻥ ویروس کرونا » به ﻓﺎﺟﻌﻪ میماند و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﻓﻜﺎﺭ، روش و منش ﺍﻭ درمقابله با پیش آمدهای نا بهنگام ﺑﺮﺍﻯ رای دهندگان انتخابات در پیش آنجا را ﺭﻭﺷــﻦ مینماید .
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ « ﺳﻰ ﺍﻥ ﺍﻥ » که البته چندان موافق ترامپ نیست ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ «ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ» ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ را از ۵۳ درصد به ۴۲درصد (تا زمان نگارش مطلب ) ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩه ، هر چند میزان ارزیابی ها با توجه به حوادث مختلف در پیش ، متغیر میباشد .
دونالد اخیرا ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، عنوان نمود ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ و جامعه مصرف کننده و زیادت خواه امریکائی مخصوصا در این مورد حیاتی کاملا مراقب تحقق ادعا های او خواهند بود .
ﻃﺒﻘﻪ انبوه رنگین پوستان مهاجر ، خانمها و ﻛﺎﺭﮔﺮان چگونگی تامین هزینه های پزشکی ، مدیریت این مهم و ﺷــﻌﺎﺭهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ در این باره با توجه به تلفات انسانی زیاد ساکنین آن دیار( مخصوصا نیو یورک )با همه پیشگامی ایالات متحده آمریکا از منظر پزشکی ،علمی و اقتصادی …..در مرحله رای دادن قطعا ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ .
این روزها ﻓﻘﻂ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﻧﻴﺴﺖند ، ﻭﺣﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭمیباشد و خیل بیکاران حاصل از تعطیلی مخصوصا بخش تولید و خدمات که تا کنون به بیش از ۳۰ میلیون نفر رسیده است .
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ امریکا ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ چون در مقایسه با دیگر روسای جمهورآن کشور علاوه بربسیاری اثر گذاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی ،امور مالی ، ایجاد در آمد و…. مشکل بیکاری را مدیرت و بشدت کاهش داد .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ نتیجه رقابت آقای ﺗﺮﺍﻣﭗ با حریف دمکراتش ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻛﻮﺩ فعلی از بسیاری جهات ، را نتوان دقیقا پیش بینی و«برد اورا » با توجه به عدم توفیقش در رابطه با غائله خار میانه ،کره شمال ، حل مساله ونزوئلا ، حکومت ایران و….قطعی دانست «هر چند چرخ بازی گر از این بازیچه ها بسیار دارد »
خبر دیروز در رابطه با نحوه عملکرد یا پیشنهاد نسبتا عجولانه ، احساسی وتا حدودی عوام فریبانه ترامپ در حمایت از «مخالفان محدودیت‌های کرونایی » در آمریکاعجیب بنظر میرسد …به این ترتیب که :
«رئیس‌جمهور آمریکا در توییت‌های متوالی از هواداران خود خواسته سه ایالتی که فرماندارانش دموکرات هستند و اخیرا صحنه تظاهرات علیه مقررات منع آمدوشد جهت جلوگیری از گسترش کرونا بودند را – آزاد کنند!! » ( عین خبر )
تاثیر وروداحتمالی بایدن به کاخ سفید ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺩﺭﻩ ﺍﺭﺩﻥ ﻛﻪ «ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ» ﻭ ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺁﺑﻰ ﻭ ﺳــﻔﻴﺪ «ﺑﻨﻰ ﮔﺎﻧﺘﺰ» بشدت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ با همه مخالفت ها در منطقه ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ میﻛﻨﺪ .
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ضمنا ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ عمیقی ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ «ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ» ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ و رفع ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ً ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ است .
ﺍﻭ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺍﻯ تکیه بر کرسی ﺳﻠﻄﻨﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ متعددی را ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ با بی باکی تمام ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩه بود .
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮی مقتدرش ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ «ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ» را ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ « ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺑﻴﻌﺖ » ﺭﺍﻩ «ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ مغرور و جاه طلب ضمنا ترقی خواه » ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ نمود .
«ﻣﻴﺪﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﺁﻯ » ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ بطور جدی وعلنی ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺟﻼﺱ ﮔﺮﻭﻩ ۲۰ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺷﻮﺩ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﻛﻨﺪ و با ﺍﻋﺰﺍﻡ او «ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﻯ ﺩﻭﺭ با همه امکانات ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ » در واقع دور ساختن پدر سالمند نا توان از صحنه حکومت و سیاست ،زمینه های لازم را تدارک و (با همه سهل و ممتنع بودن امر بنوعی خلافت در آن دیار پر آب و چشم ) مهیا ومدیریت نماید .
ﺁﻣﺪﻥ « جو ﺑﺎﻳﺪﻥ » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ سازمان اثر گذار و نقش آفرین زیرک ﺳﻴﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻳﻦ انتخاب نه چندان دور از تصور و البته نه انچنان ساده ،بسیاری تحولات در پی خواهد آورد ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ و دیگر دوستان آمریکا را «در منطقه حادثه پرور خاور میانه » که بشدت به این کشور وابسته شده اند را با تعریفی سیاسی «در رابطه با خط مشی ها ی احزاب درون امریکا » تا حدودی ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
آثار به قدرت رسیدن دمکراتها برحکومت «آمریکا ستیز و دشمن پندار» مستولی بر ایران ،به عوامل بسیاری در رابطه با سیاستهای تعد یلی اجتناب نا پذیر نظام فاقد نظم و برنامه ، که خواهی نخواهی تا حدود بسیاری متاثر از آثار هچوم ویروس مهاجم کرونا خواهد بود و همه مشکلات خود ساخته جماعت مدعی مردم داری – بستگی دارد …..که نوشته ای دیگر میطلبد .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است