نگاهی به درون جبهه و نظری چند در باب چگونگی برون شد از چند گانگی ** : ضیاء مصباحاز آنجا که هیچکدام از ایرانیان وطن دوست و فرهیخته به خود اجازه تضعیف «جبهه ماندگار ملیمان » را آنهم در این برهه بسیار حساس میهنمان نمیدهند……
برآمده از وظیفه ای ملی در مسیر همراه و همگام شدن تمامی دلبستگان و علاقه مندان راستین این آب و خاک ،با کوشش راستین در راه ارتقاء مُلک و ملت در تمامی زمینه ها و با حد اکثر توان ، بر آن شدیم که به مصداق:
« بر سر آنیم که گر ز دست بر آید دست به کاری زنیم که غصه سر آید »
با متفکرین این وادی برای دست یابی به یگانگی و در پی آن ایفای نقش برای پیشرفت کشور، با اینهمه معضل خود ساخته حکومت ومهمتر: نفی تصور و توهم «ایفای نقش برتر» برامده از خود محوری های مرسوم و نخ نما شده ، که مغایر تعهدات اجتماعیست ، از سوئی نحوه عملکرد دوستان عضو این جبهه فراگیر هفتاد و چهارسا له ،در زمینه چگونگی دستیابی به اتحاد و اتفاق و ارایه پیشنهادات کارشناسی و برنامه ها ی هماهنگ برای تقویت منافع ملی …
بران شدیم : با پیشنهاد یک گرد هم ائی عمومی ، مرکب از هموندان فعال و پویا ،ضمنا باور مند به ضرورت و اهمیت یگانگی و وحدت رویه ،البته در اغاز برای گشودن باب گفتگو ، طرح و رفع موانع موجود که نتوان احتمالی اش دانست و بیقین موجود ، به نوعی مذاکره رو در رو به میزبانی نگارنده ، پرداخته ، با همراهی رسانه های معتبربا امید به بیطرفی «آنچنانکه شایسته تمامی رسانه های ملی میباشد » به انتشارآن بپردازیم.
باشد که ادای این تکلیف اجتماعی مقبول صاحبنظران نیک پندار سلیم النفس قرار گیرد…. .
طبعا در این شرایط – تبادل اندیشه با استقبال معدود افرادی که «امر را بر خود مشتبه » و یا در پی عناوین بوده و احتمالا خواهند بود …..مواجه نخواهد شد….. .
به هر حال در رابطه با هدف« رفع دویا چند گانه اندیشی» که به تضعیف جبهه انجامیده، و درمقام «شادروان دکتر محمد مصدق» و پیروان صادق و کوشای حاضر در صحنه سیاست امروز وطنمان- بهیچوجه مطلوب نمی باشد…..
با خوش بینی به دریافت نظر دیگر صاحب نظران این وادی که انتظار میرود تحت الشعاع اخبار روز قرارنگیرد ……
به این «عرصه پرآب چشم » با همه حرف و حدیث ها «چنانکه افتد و دانی » وارد و طی یکماه اینده تا زمان گرد امدن همه یاوران و علاقمندان فرهیخته جبهه ،که میتواند مقدمه ای برای تشکیل «کنگره ملی ،مجلس موسسان یا هر عنوان دیگری »که مدتهاست برتشکیل ان داد سخن ها میرود ، ولی بدلایل روشن هنوزموانع با هم بودن نقل محافل ……به تحلیل چگونگی و خروج از وضعیت فعلی همت می گماریم و احیانا نکات مانده در سر راه را عریان تر میسازیم ، تا بتوان برهمه نا رسائی ها و تک روئی ها فائق امد … اما بعد :
با پیامی درون سازمانی این نهضت را اغاز مینمائیم :
ارجح انست که به میمنت گسترش باور یکی بودن جبهه ملی ایران ،که بسیار مقاومتها شد و ضرورت تام عملی شدن این باور بنا به مصالح سازمانمان انهم در رابطه با استقرار صد ها هزار نیروی اجیر شده در روزهای گذشته بدلیل سالگرد اعتراضات در اماکن عمومی «عدم مقبولیت رژیم » را در عرصه جهانی بثبوت رسانید و باید اینگونه حرکات را بر امده از یاری خداوند در مسیر احیائ حقوق ملت در بند کشورمان دانست ……و در پی ان کاهش تفکر دو گانگی ….
لازم مینماید فراخوانی را که چگونگی ان بعرض خواهد رسید در ابانماه اینده از هم اکنون یاداور شود ….. تا به وحدت و یگانگی توام با اغماض خاطرات منفی در قبال نجات میهنمان فراتر از توان همت گماریم …
ومیسور نیست مگرکنترل احساسات وحذف تفکر «من برتر » که البته دوستان منکر انند اما بلند سازی تابلوهای چند گانه و نفی و طرد ها ی ذهنی ، گفتاری ، تبلیغاتی که همه منفی و مغایر اهداف مشترک ….گواه ان….
جانشین شدن بخردان این سرزمین کهن که هم و غم خود را ابادانی ،رفاه ، امنیت ،رشد و توسعه همزمان ،سپردن کار بکاردان ، تعهد را تخصص واقعی دانستن ، طرد هر گونه رانت و امتیاز جوئی از هر نوع ، بذل و بخششها انهم از جیب ملت بینوا ، ارتباطات بین المللی ،تشویق و جذب سر مایه گذاران بتبع ان حفظ ارزش پول در دست مردمان که نتوان ملی اش نامید ،رعایت حقوق شهروندی ، ازادی های شناخته شده و مورد تاکید مراجع جهانی و توصیه هائی از این قبیل …..
از غصه ها میکاهد و از هر گونه تفرقه و طرح بینش خاص نشات گرفته از تردیدهای بسیار ،حاصل عملکردهای گذشته که هر یک بطریقی با مماشات ،سکوت ،عافیت طلبی و مصرف کنند گی …با تعریفی شریک جرمیم ،خودداری نمائیم ……
طبعا وجوه مشترک خواسته ها یعنی :تغییر عمیق ساختار، برگزاری نظر خواهی واقعی با نظارت مراجع صالح بین المللی و نا صحان قوم ، استقرارنیک پنداران ، اندیشمند ترین و ایران دوست ترین ها در مجلس موسسان، کنگره ملی یا هر عنوان مناسب دیگری ،متعاقب عرضه اندیشه ها در وسایل ارتباط جمعی فراوان موجود ، فراهم شدنی میباشد
نا گفته نماند در غیر این روش و منش عقلائی و عالمانه «گروههای سهم بر«خودی »سامان یافته بطول ۴ دهه »…..با عناوین مختلف که نیازی به برشمردن نام انان نیست ، کماکان بدلیل عدم اتحاد ما «به گسترد گی همه ایران دوستان » با تسلط بر زر، زور و تزویربه حضور مغرضانه خود ادامه خواهند داد .
همچنانکه استمراریون و اصلاح طلبان … اماده اند که با تعدیلی اندک با همان تفکرات و برنامه های ازموده شده ،در مرحله انتقال قدرت – هماهنگ با مراکز اصلی تمامیت خواه ، یعنی بانیان این وضعیت دردناک غیر مردمی ،طبعا صوری در قالب توابین ، رندانه با شعار های انچنانی «که مصاحبه های زیرکانه اخیر نمونه ای از اقدامات فرهنگی – اجتماعی انان بشمار میرود »هر چند زحمت خود می دارند ، اما با هشیاری غیر قابل انکار ،بیش از گدشته به تکاپو افتاده و دست بکار شده اند ، تا با نفوذ و قدرت مالی فراوان بیشتر حاصل رانت و روابط غیر قانونی (هر چند سرمایه گذار واقعی را محترم باید شمرد )و تریبونها ی اغفال کننده ای که دارند، درب را با اندکی تعدیل بر همان پاشنه بچر خا نند…. که نخواهد بود مگر ادامه خود زنی ها ی درون تشکیلات ملیون برا بر خواست و برنامه حکومت البته نا خود اگاه
زیر نویس :**این مطلب در پی مشاهده گفتگوی نسبتا طولانی روز ۲۴ شهریور اقایان :قانم مقامی ،قاسمی و موسویان با رسانه ای برون مرزی ، برشته تنظیم در امد .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است