نکته امروز :ضیاء مصباح*نظام بعد از تجارب اندوخته طی چهار دهه ،با توجه به نوع بینش و تصورات و باورهای فسیل شده !از سوئی بی تفاوتی مردمان ساکت و ناظر اما هشیار این دیار …..بارها بر ضرورت همسو کردن قوا با بیت ،دارندگان زر، زور و تزویر،سپاهیان و نیروهای رانتی فرصت طلب ،شورای نگهبان و …..تأکید کرده‌ و ادعا می‌کرد با یکدست کردن نهادهای حاکم «کارایی جماعت افزایش و بر مشکلات کشور فائق میشوند »که محصول این بینش را در هفته های اخیر دیدیم .
*تا انجا که برامده از تنگناهای بگشاده بوسیله نیروی جوان مصمم و اگاهمان با حضور فعال در صحنه … همین امروز یکی از جماعت اصلاح طلب با تظاهر به اعتماد بنفس گفت :
**راه حل ارام شدن معترضین اینکه در انتخابات مجلس که در پایان سال اینده برگذار میشود -شورای نگهبان دخالت نکند و مطمئن باشد که بی صلاحیت تر از اینان !که هم اکنون کرسی های سبز رنگ ساختمان بهارستان را اشغال نموده اند و مورد تائید این شورا در انتصخابات آخرین سال ….نخواهند بود ( نقل به مضمون )
*با عبور از میزان احتمال ادامه این شرایط و فرصت بر گذاری انتصخاباتی دیگر انهم با چنین بینش و توصیه ای که در ان صورت نیز درصد بالائی از جماعت بایستی عرصه را خالی نمایند …و ان مجلس احتمالی به حساب همه گنه کاران بتدریج خواهد رسید، اما اینگونه حوصله و تحملی که همان سیاست «گام به گام »نامش نهاده بودند و تاریخ مصرفش با ویژگیهای بنیان گذاران این عرصه نمی خواند و میلیونها جوان معترض مطلقا تا ان زمان که چنین تمهیداتی کارگر بیفتد تاب تحمل ندارد …. بیقین زمان و فرصت سپری شده ودیگر جواب نمیدهد ……
* ایده‌ای که با شکل و شمایلی این چنین در دو انتصخابات مجلس و ریاست جمهوری گذشته(اخرین ها ) بنحو غیر قابل توجیه و دفاعی ، با هر مصیبتی بودبا صرفا مشاهده مردمان – عملی شد و یقینا با نداشتن حسن نیت و سلطه منافع فردی و گروهی «بر صفرا چنانکه افتد و دانی افزود » و نتایجی بدین گونه در این وانفسا با همه خطرات و خطیرات فراهم نمود .
* برخی مسولان انهم در همین وضعیت بسیار بحث افرین و لغزنده برای همه دست اندر کاران غیر پاسخگو – که نتایج حضور نا میمونشان را در تمامی عرصه ها که نیازی به باز گوئی انها نیست مشاهده می شود …با تکیه بر موفقیت‌های «حکومت چین »و ادامه ریاست رئیس جمهوربسیار مبتکر و هشیار این کشور برای سومین دوره (هر چند با کسب موفقیت هائی شگرف )که احتمال مادام العمری بر خلاف موازین اصولی بین المللی – می رود ….این جنبه را توجیه و با خوش خیالی برامده از نبود درک و عدم بینش در مسیر منافع ملی – که بشدت طی سالهای گذشته البته تا امروز لگد مال انحصار طلبان شده – بخیال باطل خود پیش گرفته یا می خواهند در برنامه داشته باشند .
*مجموعه انهم در تنگنای قافیه در صدند با تغییراتی نه چندان گسترده در کادر رئیسی !با عنوان کابینه ای تحول خواه ،انهم بنا به توصیه «شورای نگهبان و همچنین تشخیص مصلحت » که تشخیص و ارائه طریق در مسیر رفع شرایط بغرنج فعلی به انان تکلیف شده ….تدریجا ساختار سیاسی « کره شمالی ،ونزوئلا و سوریه » را آنهم در این زمانه و در محضر ایرانیان هشیار و ناظر الگو قرار د هند ….
*هرچند با همه فراز و نشیب ها -با بودن ولایت مطلقه و حضور مقتدارانه «البته فرا قانونی و غیر پاسخگو» ایادی – ضمنا از همه عجیب تر دقیقا بر خلاف علم مدیریت اداره امور کشور در سطح کلان : «بر خورداری از اختیارات وسیع بدون مرز ، پرهیز از پاسخگوئی و فاقد مسئولیت » «همسو بودن و یکدستی »لازم را«مجموعه جماعت » بگواه «عارف و عامی» در طی دهه ها ی دردناک بگذشته داشته اند – رندانه میخواهند به دلیل نا توانی در اداره ملک و ملت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده ،آنرا کماکان به امید فرج بین دو ستون موکول نمایند !!!
* در این میان نگاه و توصیه های بر حذر دارنده میهن دوستان نیک اندیش صبور- مخالف نا بودی جان انسانها و سر مایه های ملی را در آرشیو رسانه ها و دنیای مجازی همگان در دسترس دارند .
* باید تاکید داشت : ملت «در بند جهل و فساد »اما در هر شرایطی معتقد به حفظ ارزشها و تقویت «اندیشه ملی خواهی »بدور از «دشمن پنداری »را طی دهه های بگذشته ، آنهم با بودن دنیای مجازی در سنوات اخیر که با همه کارشکنی ها رو به توسعه رفته و ارتباط سریع احاد میلیونی تحصیل کرده جامعه متحول و جوان میهنمان را همراه آورده ، هر چند با وعده هائی که شبانگاهان باز هم بطور گزینشی در برنامه « شیوه » از تلویزیون میلی می بینیم و از طرفی بکار گرفتن تهدیدات و تحدیدات ،که اخرین ان دستور «عدم حضور در خیابانها ست »و بنوعی التیماتوم ! و متعاقب ان اجرای گسترده ترطرح صیانت و…..را بیش از این نمیتوان مورد استثمار و استبداد قرار داد
وکماکان تسلیم افکار پوسیده قرون وسطائی دانست
بقول مذهبیون وارسته معترض به حکومت : الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است