نوشدارو نشود؟ ضیاء مصباح، جبهه ملی ایران


همین روزها اهالی مجمع تشخیص مصلحت نظام که این یکی واقعا نام با مسمایی است، بر اساس ضرورت ، برخلاف قوانین مصوب خودشان و اصول شرع انور بقول اندیشمند بی ریا احمد زید آبادی بر خلاف چهارچوب فقه مصطلح در حوزه ها ، مصوبه ای برخلاف نظریات قبل با هشتاد درصد آراء اعلام میدارند وبالاجبار با حضور نماینده زرتشتیها در شورای شهر یزد بعد از حدود یکسال از اتنخاب ایشان که کم و بیش از دخالت تا حدودی مصون مانده ، و در اثر مقاومتها موافقت میکنند .

این نکته نفوذ اعتراضات را به داخل نهادهای خود ساخته مطیع حکومت نشان میدهد البته با تصور اینکه اینگونه اقرارو تن دادن به حد اقل ضرورتها میتواند نقشی در آرامش بوجود آورد .

چندین روز قبلش نیز نماینده نمایی در نطق قبل از دستور چنان در نقد اوضاع داد سخن داد که بیاد شادروان مظهری نماینده شهرمان کرمان در اوایل سال ۵۷ افتادم و یا نظریات برادرمحمد خاتمی بعنوان چهره اصلاح طلب که با حضور در اکثر مجامع ملیون عذر زحمات میدارد ، تاج زاده که با عمامه خداحافظی و از زیر عبا خارج شده ، همینطور اصغر زاده ها و عبدی ها که به رنگ دیگری در آمده اند و نادم از دیوار سفارت بالا رفتن که آنان را توابین میتوان دانست و دیگرانی از قماش حجاریانها ، خانم ابتکار، مرعشی ها ، کرباسیانها خلاصه همه اصلاح طلبان ، اصول گراها و دلواپسا ن در انتهای این لیست بلند و بالا حضرتی ها و کواکبیان و دیگر سر دبیران مطیع روزی نامه ها که دو زاریشان دیر می افتد !!

اینگونه عقب نشینی ها عرض خود بردن است و از دوران سید مظلوم کارپرداز انتظار آنرا داشتیم ، تاخیر ۲۰ ساله و تمهیداتی بدینگونه که روش و منش شادروان پهلوی دوم را بیاد میاورد بر توقعات خواهد افزود و یک گام به عقب دهها گام به جلو بوسیله معترضین نا شناخته و بی برنامه بعبارتی برانداز را در پی دارد که از تاک و تاک نشان تدریجا آثاری نخواهد ماند و انهدام سر مایه های ملی در پی ، مگر اینکه :

بطور آرام با اطمینان به اینکه عواقبی بجز استرداد وجوهاتی که حیف و میل فر موده و عناوینی که بناحق بعنوان دکترای و دیگر مدارک تحصیلی دانشگاهی بطور رانتی با مجوز قانونی خود ساخته و بذل و بخشش مقامات بدون شرایط احراز واقعی ، به خود و آشنایان ریز و درشت اعطاء فر موده اید در انتظارتان نیست

البته اگر جنایتی با بررسی قانونمند بر عکس روش و منش شما متولیان چشم و گوش بسته و مطیع اوامر، حتی در رده قضات گوشی به دست !؟ مرتکب نشده باشید

از هیمنه قدرت فرو آیید و فرصت را با همه چند و چون به میهن دوستان سلیم النفس متخصص بسپارید تا به فر مایش حضرت علی در تعریف حق و عدل « هر چیز در جای خود » قرار گیرد .

داستانی مشابه ماجرای توکلی ها که در دوران وزیر اصلاح طلب « معین » که وزیری خاتمی را در علوم تقبل کرده بود در پاسخ چگونگی بورس انگلیس احمد توکلی گفت : چرا به خامنه ای برای توصیه به اعطای بورس مراجعه کردی به من میگفتی و برخوردار از این خوان یغما .

یا امتیازات مادی و مالکیتهای غصبی و هر آنچه که همگان میدانیم و ملت در بند جهل و کفر، اما استوار و ایستاده تا احقاق حق ، که آنرا گرفنتی میداند ، در قامت شاهدین میلیونی در تمامی نقاط میهنمان که آماده افشاء نشسته اند.

بزبان خوش با حداقل اتلاف هزینه و وقت ملت بیایید پیشقدم شده و با تقدیم هر آنچه طی این سالها برخود حلال و مستحق آ ن خود را می پنداشتید

در قامت خدمتگزارحقیقی ملت به جبران ما فات در گوشه ای از مملکت که سیستم جانشین برمبنایی منطقی تعین خواهد کرد و صرفا شایستگی و صلاحیتهای علمی با تعریف اصولی ملاک خواهد بود با خانواده تان بدون نگرانی ادامه زندگی دهید .

بیایید بدون نگرانی به خدمت خلق که سالها شعار آ نرا دادید با پرهیز از روز مره گی یعنی عادات سالیان در مسیر خدمت به خود به جای ملت ، بپردازید .

کاری کنید که استغفار، تسلیم و آرام ماندن شما را بعید ندانیم و با عث نشوید با مرورعملکرد ۴ دهه بعناوین مختلف و پروراندن اعوان وانصار برای چنین روز گاری که ماجرایی مشابه ۲۸ مرداد و استفاده از مزدوران بیافرینید خود را بیشتر گرفتار عقوبت نمایید ودر این تصور نباشید که شاید فرجی پیش آید ، که آزموده را آزمودن در هر دو سو خطا و خسارت بار میدانیم .

دگرگونی آرام در خور شان ایرانی بودن را در این شرایط جبر زمان بدانید و از این فرصت که مغتنمش باید شمرد استفاده کنید و در مسیر منافع ملی بکوشید و دنبال خرید زمان ، وقت کشی ، گرفتن فرصت و ژست تحول بر نیایید که رضای خالق و خلق در انتقال تدریجی قدرت بلا منازعتان میباشد ودرایت و شهامتی میطلبد که میتوانید عملا و واقعا تا دیر نشده خود را به آن آراسته کنید .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است