نوشتاری علمی از دکتر حسین کاظمی زاده فوق تخصص ریه و عضو هیات علمی دانشگاه درباره بیماری کورونا


با توجه به مقاله لنست که بسیار جامع و کاربردی جهت تریاژ بیمار مشکوک به کرونا ارائه شده است نکات و خلاصه مقاله خدمتتان ارائه می شود
ابتدا توصیه به تاسیس کلینیک تب جهت تریاژ بیماران گردیده است.
این مقاله و الگوریتم بر اساس تجارب ووهان چین می باشد.
بیماران می توانند بدون تب باشند و تنها با علائم تنفسی و لرز مراجعه کنند.
تب بالا علامت جنرالی نمی باشد.
دو جزء بسیار مهم برای کرونا وجود CRPبالا و لنفوپنی کمتر از ۱۱۰۰ می باشد.
در بیمار مشکوک به کرونا حتی بدون تب ( کمتر از ۳۷.۳ ) و حتی بدون دیس پنه توصیه به چک CBC و CRP از ابتدا می شود.
اگر لنفوسیت بیشتر مساوی ۱۱۰۰ بود مراقبت و ایزولاسیون در منزل توصیه می شود و آزیترومایسین یا آموکسی سیلین تجویز می گردد
سی تی اسکن حساس تر از گرافی ساده برای تشخیص پنومونی ویرال است و شواهد انفیلتراسیون و گراند گلس پیش‌رونده دو طرفه در پنومونی ویرال وجود دارد.
در صورت وجود تب بالای ۳۷.۳ بایستی هم سی تی اسکن و هم تست تشخیصی تنفسی کرونا انجام گردد.
اگر سی تی اسکن نرمال باشد بیمار در منزل ایزوله شده و آزیترومایسین یا آموکسی سیلین داده میشود .
اگر سی تی اسکن شواهد CAP داشته باشد درمان طبق پروتکل است اگر تب بیمار قطع شود بیمار قابل انتقال به منزل است.
اگر سی تی اسکن شواهد پنومونی ویرال داشت بایستی تست تشخیصی کرونا انجام شود.
به علت درگیری سیستم‌دفاعی توصیه به شروع موکسی فلوکساسین و لووفلوکساسین و arbidol میگردد.
دیس پنه و هیپوکسی حتی در موارد بدون تب نشانه پنومونی شدید است.
در صورت دیس پنه و spo2 کمتر از ۹۳ درصد توصیه به اکسیژن درمانی و بستری در بخش ایزوله می گردد .
اگر علی‌رغم درمان‌ های فوق حال بیمار بدتر گردد توصیه به درمان آنتی ویرال همراه آنتی پنوموکوک آنتی استافی مانند لینزولید می‌گردد
کورتون جزو درمان روتین نمی باشد.
اگر spo2 کمتر است ۹۰ درصد باشد دگزامتازون ۵ تا ۱۰ میلی گرم یا متیل پردنیزولون ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم وریدی قبل از انتقال بیمار توصیه می گردد .
اکسیژن با CPAP جهت رساندن آن به ۸۸ ال ۹۰ درصد توصیه می گردد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است