نمیشود و نمیتوانیم ! ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران


«نمیتوانند و نمیگذارند» و « چه کسان یا جریانی نمی گذارد؟» که مملکت توسعه یابد، مورد دقت مطلب میباشد:

توسعهمنافع ملی ، مقبولیت جهانی ، تقویت ارزشها ی غیر مادی ، قانونمندی ،اعتماد، حفظ ارزش پول ملی، حرمت انسانها، روابط اصولی بین المللی، آرامش، رفاه نسبی مادی جامعه، سازندگی، پیشرفت، خلاقیت، سلامت فکر و عمل، رفاه وآسایش، دور شدن از انحرافات گوناگون و…» را همراه میاورد.

عامل اصلی در بی تفاوتی و سر در گریبان ماندن خانواده ها و جوانان که دچار روز مره گی ودغدغه فردای خود میباشد از همه دردناکتر انحرافات شدید از هر نوعی که تصور توان کرد در شرایط حاکم بر کشورمان دلایل بسیار ی دارد که مهمترین آن را میتوان نسپردن مدیریت های کلان امور به متخصصین با تجربه عنوان نمود که با همه امکان تجربه اندوزی «مدیران منصوب بر اساس رابطه » استعداد آموختن را برخود هموار ننموده اند!!

این شعار که شیطان، نفوذی ها و دشمن تا بتواند مانع میشود: برمبنای تفکر « خودی و غیر خودی » « تقوی و تعهد» « قضا و قدر» « مشیت الهی» « رضا و تسلیم» و عناوین و مستمسک هایی از این قبیل میباشد وادامه حضور اغلب متولیان سهم خواه ریز و درشت را بدنبال آورده که در مسیر تضعیف میکوشند تا بقایشان ادامه یابد.

عدول از این القایات یعنی جانشین شدن: « رابطه با کشورهای پیشرفته با حفظ استقلال ملی و استفاده از توانمندی و تکنولژی روز» « جذب سرمایه و سر مایه گذار» « رعایت حقوق شهروندی» « نبستن گلوها و اجرای مفاد همین قانون اساسی در زمینه آزادی ها» « بیان حقیقتها به مردم » و…. که طبعا به سیوال و پاسخگویی می انجامد و شرایط احراز مطرح میشود و تنبیه و تشویق لازمه انست .

اعتقاد به برنامه ریزی و قبول مسولیت بر مبنای شایستگی: میزان صلاحیتها، چگونگی اخذ مدارک دانشگاهی،استفاده از رانتها، انتصابات مبتنی بر رابطه بدون داشتن صلاحیتهای علمی و تجربی، ارزیابی عملکردها، قرار گرفتن هر چیز در جای خود با تعریف حق و عدل از نگاه مولا علی « همزمان با زاد روز فرخنده تولدش »، « اعطای درجات تحصیلی بابت هر دوره نمایندگی» «سپردن کار به کاردان » و بسیار ی نکات دیگر _ ضرورت جابجاییهای بسیاری را مطرح و در پی میاورد و با مقاومتها و کارشکنی های عمدی مواجه میشود

آنوقت است که میگویند صورت مساله را پاک کنید که امکانات توزیع شده خواست خداوند بوده، آش و کاسه همین و چرخیدن درب بر همان پاشنه.

« نتوانستن ها و نبود لیاقت » را به حضور ونفوذ دشمن فرضی نسبت دادن و« تقدیر و قسمت » در اداره امور کلان مملکت که هزاران سال قبل پیشرو مدیریت و سلامت عمل بر مبنای« پندار، گفتار و کردار نیک » بود، مطرح نمودن … در خم کوچه ماندن را به ارمغان آورده است!!

از همه دردناکتر اینکه آنانکه در این وادی خود را نگران می پندارند آگاهانه سر را زیر برف کرده به تذکر، راهنمایی و پرتاب توپ به زمین دیگری اهتمام میورزند، اینکه میگویند « خواب زده» را به هیچوجه نمیتوان بیدار کرد وصف الحال است و خود حدیث مفصل خواندن دارد.

دولت گرفتار و میراث دار روحانی در این روزگار با کادر نسبتا باتجربه و آزموده، با همه ایرادات، ناتوانیها و حرف و حدیث ها، در پایان دور اولباور داریم مید اند ومیخواهد به این وضعیت اسفناک بطور تدریجی و مدیریت شده پایان دهد.

رییس جمهور فعلی به چگونگی نقاط ضعف، کارشکنی ها و ادامه مقاومتها تلویحا ودر مواردی صراحتا اشاره نموده – تحقق توانمندی نسبی او و همفکرانش در پیشبرد برنامه ها به زمان بیشتری با تصویری که داریم نیاز دارد و ناتمام مانده

در جاییکه تریبون ها، نشریات تحت حمایت، منابر، سرمایه ورانتها، اسلحه، توده گرایی، احساسات، شعار وکماکان مقتدرانه با حد اکثر امکان حامی عدم بر قراری ضابطه میشوند ونمی خواهند و نمی گذارند، باور کنید میتوان در این موقعیت دست بکار شد و تجربه آن را با همه مقاومتها داریم چگونگی فعالیتها و بر نامه های انتخاباتی این روزها آنهم از صدا و سیما، تریبونهای همگانی متعلق به عموم ملت که طبق همین مقررات زود هنگام و خلاف میباشد را بخوبی شاهدیم.

راه‌کار برون شد از این نابسامانی ها که « انحصار طلبان »، « سیاه نمایی و دورافتادگان از اصول میخوانندش» همراهی اکثریت خاموش آگاه « به اصطلاح خاکستری و مردد» با کمک جوانان تحصیلکرده برومند حاضر و ناظر در تمامی نقاط کشورمان است که:

با بیان مشکلات و نارسا یی ها ودلایل آن با استفاده از ابزار مدرن ارتباط جمعی الکترونیکی، و انعکاس تحلیل ها بوسیله اهالی مطبوعات پیشرو مستقل و آگاهی بخش که در این روزها با همت دولت تدبیر وامید کمتر با تفکر حذف« خود سانسوری» مواجه میباشندهمه با هم با اعتقاد و استواری برآمده از عرق ملی ایرانی در مسیر منافع عمومی و آینده کشور بزرگمان رفرمی دیگر را در تاریخ معاصر مشابه انتخابات سالهای ۷۶ و ۹۲ ریاست جمهوری و ۹۴ مجلس رقم زنند و ۴ سال دیگر عرصه را امیدوارانه به دولت فعلی بسپرند تا با ثبات مدیریت و داشتن فرصت ادامه برنامه هاتحول تدریجی لازم را شاهد باشیم.

آنچه اشارت رفت بطور نسبی و در همین شرایط با حداقل هزینه با وقوف ونگاه به امکانات درونی و پرهیز از هر گونه مخاطره بر مبنای انتخاب بد از بدتر! میباشد. گرچه بسیاری دگرگونی های بنیادی لازمست که در این موقعیت دور از دسترس….

بقول شادروان مهندس بازرگان که هاشمی درسنوات آخرین حیاتش، از سویی روشن نگری اطرافیان« کار گزارش» حسب ضرورت زمان به تجد ید نظر در باورها پیشقدم، تاکید و پای میفشردباید به سیاست گام به گام امید بست.

بیان نمونه ای از دیدگاهها و برنامه های دولت درمصاحبه اخیر در این رابطه مناسب بنظر میرسد:

& خبرنگاران با فراغ بال و اندیشه متفاوت یا القاء شده برمبنای وابستگی سازمانی تمامی سئوالات خودرا بدون واهمه مطرح و پاسخ صریح و بی پرده و بدون شعار را همراه با سپاس گزاری از پرسش شنیدند .

& از همه جالبتر توصیه وتقاضا ی رییس جمهور منتخب از احاد جامعه بود که: با اعلام علنی نا رضایی ها، اعتراض قوی ،عنوان صریح سوالاتبدون نگرانی و تردید در قبال وظیفه پاسخگویی متولیان امور که دارای اختیارات لازم میباشند و در مواردی به قصور خود اقرار نمیکنند و اینکه این روش و منش بسیار راهگشا میباشد

& نکته مورد غفلت رییس دولت در این گفتگو عدم اشاره به توصیه های غیر اصولی افزایش جمعیت با نبود امکانات به ارث رسیده از دولت های نهم و دهم و دیگر صاحب اختیاران بدون احساس تکلیف و پاسخگویی در قبال ملت بود.

& آنان که غیر مسولانه و شعار گونه بررساندن جمعیت به حدود ۲۰۰ میلیون نفر پای میفشردند ودر صحنه عمل!! خلاف آنرا از ملت هشیار، ساکت و ناظر با وقوف به مشکلات دریافت نمودند که آمار رسمی اعلام شده مربوط به سال ۹۵ در این رابطه مبین آنست.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است