نفیر گلوله بر قلب‌ها نشست تا بانگ آزادی‌خواهی در گلو خفه شود


هم میهن!

سنگ فرش خیابان های شهرهایمان رنگین به خون جوانان و فرزندان پاک سرزمینمان شد به
گناه!؟
آزادی خواهی،خروش بر استبداد،عامل بیکاری ،فقر وبی فردایی
و اینک غمگنانه هایی بر غمگنانه های میهنم انباشته ی تاریخ شد.
پاییز سرد،برگ ریزانی دردناک و ریزش تن های پاک جوانانمان،آری رسم عاشقی چه زیبا بر تاربخ میهن نقش شد.
هم میهن ! برای نجات ایران راهی جز دوست داشتتش نیست.
ملت آزاده و شریف ایران!
چهار دهه از استقرار حاکمیت اسلامی می گذرد. چهار دهه از خروش و خیزش ملت ستم دیده از استبداد وابسته پیشین گذشت.
چهاردهه از انقلاب ملت ایران ملتی که آزادی خواهی را از انقلاب مشروطه فریاد می زد و خون میداد گذشت.
عدالت اجتماعی،آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی و رفع تبعیض ها وکرامت بشری که خواست ملت بود هر روز و هر شب در رسانه های حاکمیتی مبدل به شعار مستمر و ابزاری شد.
اختلاس وچپاول ثروت ملی،در سایه الیگارشی سامان یافته و حاکمیت ملوک الطوایفی و عدم پاسخگویی کاربدستان حکومت تمام روزنه های امید به آینده ای بهتر را در پیش روی ملت نجیب ایران بست.
رانت خواران ،باندهای مافیایی خود را روز به روز بر همه ی عرصه های میهن گستراندند.
صنایع کشور به ثمن بخس به نورچشمی ها و آقا زاده ها واگذار شد تا با ثروت ملت ستم دیده در کشورهای بیگانه به خوشگذرانی مشغول شوند.
مدیران بیسواد و جناحی در راس مهمترین مراکز تصمیم گیری فرهنگی و اقتصادی گماشته شدند تا فساد و رانت خواری و رشوه، شیرازه مملکت را از هم بگسلاند.
به اعتراف زمامداران پولهای کثیف وارد رقابت های انتخاباتی می شود تا حداقل های دموکراسی بادخالت نهادهای قدرت و نظارت استصوابی به مسلخ برده شود.
نمایندگان مجلس که باید نماینده ملت باشند و مدافع حقوق مردم ایران ،وارد بازی قدرت شده و عملا مبدل به سخنگوی جناح های حاکمیتی شده و شوربختی آنکه فراکسیون های وا‌پسگرای قومی و ضد ملی راه انداخته و در زمین دشمن بازی می کنند…
در عرصه خارجی نیز اوضاع تابع همین سبک و سیاق و شیوه مدیریتی است و دیپلماسی ترس خورده و دیپلمات های نا آشنا به دیپلماسی که فاقد حداقل های درک از منافع ملی هستند ایران را دچار انزوا و پایمال کردن منافع ملی در عرصه بین الملل نموده است.

هم میهنان!

آنچه که بیان شد تنها گوشه ی کوچکی از نابسامانی و ناکار آمدی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی بود.
افزایش یک باره قیمت بنزین و عدم صداقت کاربدستان با ملت بهانه ای شد تا خیزش آبان ماه روی دهدو
ملت زیر ستم که سالهاست رنج بیکاری و فقر را برگرده های نحیف خود تحمل میکرد این بار در یک خیزش مسالمت آمیز به خیابان ها آمد تا صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان برساند.
بیش از صد شهر کشور همزمان در یک همبستگی ملی به خیابان ها آمدند.
اعتراض مسالمت آمیز ملت به یک باره رنگ خون و خشونت به خود گرفت، دهها کشته و زخمی و رادیکال تر شدن فضای اعتراضات بهانه ای شد تا نیروهای امنیتی با شدت هرچه تمام تر برای سرکوب اعتراضات وارد عمل شوند.
به استناد اخبار رسمی رسانه های حکومت در عرض دو روز دهها بانک به آتش کشیده و مراکز اقتصادی بسیاری ویران و غارت شد.
حکومت، ملت را از سوریه ای شدن پروا داد،و عنوان داشت که آتش زدنها و ویرانی کار اشرار بوده است و دست های بیگانه دخیل در سازماندهی این اشرار!!
بله ما هم باور داریم که کار اشرار و بیگانه بوده است. چو اینکه یک ایرانی هیچگاه به اموال ملی آسیب نمی زند.
اما پرسش اینجاست مگر نمی گفتید اگر ملت نان ندارند بخورند در عوض امنیت دارند؟
مگر نمی گفتید که سلاح داران و نیروهای امنیتی بر تمام تحرکات دشمن اشراف دارند تا آسیبی به ملت و میهن نرسد؟
پس چه شد؟چگونه دشمن و اشرار!در عرض دو روز توانستند چنین ویرانی هایی را به بار بیاورند و دهها معترض به وضع موجود نیز قربانی شوند؟
چگونه باید پاسخ تناقض منت امنیت بر ملت و اشرار سازمان یافته را داد؟

هم میهنان
باور داریم که اگر فضای سیاسی باز بود و اینچنین محدودیت های گسترده و کمر شکن بر احزاب و جریان های سیاسی ومدنی ،حاکم نبود،هیچگاه اعتراضات مسالمت آمیز منتهی به خشونت و ویرانی نمی شد،چه اینکه در یک فضای دموکراتیک سیاسی احزاب می توانستند ضمن بیان مطالبات ملت و پیگیری خواست های به حق مردم،اعتراضات را نیز مدیریت نمایند.
حزب ملت ایران:

ضمن محکوم نمودن هر گونه خشونت تحت هر عنوانی،هشدار می دهد،ایران آبستن حوادث است،دشمن در برون مرزها در کمین نشسته تا از کوچکترین فرصتی برای ویرانی کشورمان بهره برداری کند.
جامعه ی ایرانی پذیرای خشونت نیست و بیش از این نیر تاب و توان ناکارآمدی سیستم مدیریتی در عرصه های اقتصادی ،سیاسی و‌فرهنگی را ندارد.بردباری و نجابت ملت ایران فرصتی است برای بازگشتن به راه ملت.روا نیست با چنین مردمی درشتی کرد و پاسخ اعتراضات به حقش را با سرب مذاب داد.

حزب ملت ایران با اظهار تسلیت به ملت ایران بویژه خانواده های مصیبت دیده وقایع آبان ۹۸،براین باور است:
استقرار ازادی وتوجه به حاکمیت ملی ورعایت حقوق شهروندی بدور ازهرگونه خشونت تنها راه خروج ازبن بست کنونی است.

ازادی زندانیان سیاسی ومدنی یک خواست ملی است

حزب ملت ایران
تهران ۲۱ اذر۱۳۹۸خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است