نرگس عزیز ملت ایران -پیام و تقاضای کورش زعیم از نرگس محمدی


نرگس عزیز ملت ایران
پایداری تو در برابر پلیدی ها و خشونت های عصر حجری افسانه ایست.
ملت ایران جاودانگی فرهنگ و میهن خود را مدیون نرگس هایی چون تو هستند که برای سده ها در برابر جهالت و خشونت وارداتی پایداری کردید و اهریمن بدی ها را شکست دادید.
این بار هم اهریمن از تو شکست خواهد خورد. با گرسنه نگه داشتن تن رنجورت جان خود را به اهریمنان نده و آنها را شاد و آرام نکن. ملت به قهرمانانی چون تو نیاز دارد، کودکانت به تو نیاز دارند، دوستانت به تو نیاز دارند و جنبش بیرون راندن اهریمن از بهشت ایران به چون تو نیاز دارد.
خود را تندرست و نیرومند نگه دار که برآمدن خورشید ایران را از پس ابرهای سیاه ببینی. بگذار اهریمن از پایداری تو اشتهایش را از دست بدهد. تو بمان که او رفتنی است.
کورش زعیم
تهران – ۲۲ تیر ۱۳۹۵خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است