ندایی سرگشاده به آقای خامنه ای: محمود جعفری، هموند شورای عالی جبهه ملی ایران-اروپا


آقای خامنه ای انتخابات هفتم اسفند سپری شد ومن در آن شرکت نکردم، زیرا معتقد بودم وهستم که:
” مشکل اساسی اصلاحات در ایران ساختار سخت و پیچیده‌ مراکز بهم تنیده و پر قدرت حکومتی‌ـ مافیایی ـ مذهبی ـ اطلاعاتی است که جلوی اصلاحاتی که منافع آنان را به خطر بیاندازد، می گیرند، حتا اگر منافع آنها ضد منافع ملی باشد. … نیرویی که توان پس راندن و به کنار زدن گام بگام این مراکز را داشته باشد تنها و تنها نیروی جنبشهای مدنی و اجتماعی است که می‌تواند با فرّ و شکوه خویش حریف این جنایتکاران، دزدان و تاریک اندیشان حاکم گردد.جنبشهای تنومندی که حاکمیت ملت را رصد کرده و برقرارنماید.”*
آقای خامنه ای، لحظه ای بخود آیید و انصافا و به حساب سرانگشتی زیرتوجه کنید:
– شرکت مردم در انتخابات ۶۰٪ بوده یعنی اینکه ۴۰٪ مردم به علت مخالفت با شما وحکومتتان همه عواقب عدم شرکت در انتخابات را به جان خریده ودر این بازی سیاسی شما شرکت نکرده اند. از نتیجه انتخابات میتوان دریافت که:
– هواداران شما با همه امکانات ما لی و تبلیغاتی وهزاران اهرمهای فشار شناخته وناشناخته نتوانستند حتا یکسوم آرای تهران بزرگ را کسب کنند. من داستان تقلب را که حضرتعالی به آن مستحضر هستید، کنار میگذارم.
– بخش بزرگی از مردم در این انتخابات از بغض معاویه شرکت کرده اند نه از حُب علی. لذا بی دلیل نیست که رئیس خبرگان شما هنوز پایش به درون دایرهمنتخبین نرسیده. وی، دستبالا با اعمال نفوذ شما، شاید بتواند با عوض کردن چند صندوق رای در روی آخرین صندلی بنشیند. داستان مصباح یزدی این«چراغ» راهنمای ایدولوژی شما که مجبور شدید او را همان ساعات اول از اتوبوس انتخابات پیاده کنید، دیگر نیازی به گفتن ندارد. حدادتان هم با هزارضربه پتک نتوانست حتی نفر سی ام گردد. نَه ای از این بزرگتر، از طرف جمهور واقعی کشور، یعنی مردم ایران، در شرایط موجود، غیر ممکن است.وانگهی شما بخوبی میدانید که حتی بیشترین آرای آقایان عارف و هاشمی رفسنجانی نیز نه آرای شخص ایشان بلکه غالبا ازبغض با شما به صندوق ریخته شده اند.
در خاتمه این محاسبه، بدرستی که خیلی راحت می توان گفت: مردم، این ولینعمت کشور، شما را نمیخواهد و شما دیگر هیچگونه حقانیت رهبری ندارید.
آقای خامنه ای، صدای شکستن استخوانهای حکومتتان را بشنوید وتا دیر نشده، بیائید درتاریخ ایران مظفرالدین شاه دوم گردید وگر نه تاریخ از شما یک محمد علی شاهی به مراتب منفورتر می سازد.

پاینده ایران
لاهه-هلند
۹ اسفند ۱۳۹۴(۲۸ فوریه ۲۰۱۶)
————————————————–

*) از بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است