نتایج یک نظرسنجی: کاهش چشمگیر محبوبت ایران در عراقنظرسنجی یک مرکز مستقل در عراق نشان می دهد که محبوبیت ایران و ایالات متحده در میان مردم عراق کاهشی چشمگیر داشته و در مورد ایران به کمترین میزان خود رسیده است.

«پژوهشگاه مستقل مدیریت و پژوهش جامعه مدنی» با انتشار یک نظرسنجی نشان داد که ۱۵ درصد مردم عراق ایران را ترجیح می‌دهند (این آمار در سال ۲۰۱۷، ۴۹ درصد بود)، و این نسبت در مورد ایالات متحده ۲۲ درصد (در سال ۲۰۱۷: ۳۴ درصد) و در مورد عربستان سعودی ۲۴ درصد و در مورد ترکیه ۲۳ درصد است.

به لحاظ مناطقی، ۲۱ درصد از اعراب شیعه نگاه مثبتی به ایران دارند (این آمار در سال ۲۰۱۷، ۷۴ درصد بود) و این درصد در میان اعراب اهل سنت ۹ درصد و در میان کردها ۱۲ درصد است.

«منقذ داغر»، رئیس این پژوهشگاه در گفت وگو با «صدای امریکا» گفت که مردم عراق عموما نه به ایران نگاه مثبتی دارند نه به ایالات متحده هرچند این اولین بار است که در میان مردم عراق نگاه مثبت به ایالات متحده از ایران بیشتر شده است.

او گفت که این یک پدیده نوظهور در صحنه سیاسی عراق است.

به گفته داغر این وضعیت در مقایسه با سال ۲۰۱۷ که نگاه مثبت مردم جنوب عراق به ایران بیش از ۷۰ درصد بود نشان دهنده کاهش شدید محبوبیت ایران در عراق است.

افزایش اعتراضات مردمی به احزاب سیاسی حاکم در این کشور از سال ۲۰۰۳ که نوعا احزابی نزدیک به ایران بوده اند از عوامل کاهش محبوبیت ایران در عراق شمرده می شود.

در بخش دیگری از این نظرسنجی که به دولت «مصطفی الکاظمی» و عملکرد آن مربوط می شود ۴۹ درصد مردم عراق گفته اند که از انتخاب الکاظمی رضایت دارند در حالی که ۵۱ درصد ابراز عدم رضایت کرده‌اند.

به لحاظ استانی، در مناطق عربی شمال عراق که اکثریت ساکنان آن اهل سنت هستند و همچنین در بغداد ۶۱ درصد از انتخاب الکاظمی رضایت دارند و ۳۹ درصد نارضی هستند. اما در استان های شیعه نشین جنوبی رضایت از انتخاب الکاظمی ۴۰ درصد و عدم رضایت ۶۰ درصد است.

در پاسخ به این پرسش که «تا چه حد معتقدید که نخست وزیر از زمان تشکیل کابینه اش تا کنون توانسته از عهده مسئولیت هایش برآید؟» ۵۹ درصد او را توانا و ۳۲ درصد ناتوان از عمل به مسئولیت ها دانسته اند و ۹ درصد نیز پاسخی نداده اند.

این نظرسنجی نشان می دهد که که تأیید الکاظمی و اعتماد به او در میان اعراب شیعه و سنی ۶۵-۶۷ درصد است و در میان کردها ۴۲ درصد.

«پژوهشگاه مستقل مدیریت و پژوهش جامعه مدنی» که دفتر آن در بغداد است و در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده دفتر نمایندگی مؤسسه «گالوپ» در عراق محسوب می‌شود و ریاست آن را «منقذ داغر»، کارشناس سیاسی برجسته عراقی، بر عهده دارد.

میدل ایست نیوز

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است