نامه‌ی وارده از آقای علی شجاع (کمیته اصناف) از اعضاء دیرپای جبهه ملی ایران و عضو جریان “حُسن نیت ” در دوران خفقان دهه شصت


سلام   از دکتر موسویان بپرس بارها زندان رفتن او کی بوده  تاریخ فقط یکی را بگوید… در سوال از قبل تنظیم شده بی بی سی بعد از شرح وقایع سال ۶۰ توسط اقای موسویان. سوال کننده از فعالیت جبهه ملی درسال۷۳ میپرسد.. !! درتمام طول ۲۴ سال گذشته ایشان  و  دوستانشان برای اینکه بگویند فقط ما بودیم که جبهه ملی را حفظ کردیم حتی مبادرت به نشر جزوه “جبهه ملی در دهه شصت ” را نمودند وبه شخصیت هایی مثل علی اردلان  شاه حسینی  مهندس موحد و فعالین سالهای  ۶۴ تا۷۳  توهین کرده حتی تهمت خیانت زدند در حالی کی این اقایان در طول این سالها بخاطرحفظ نام جبهه ملی  فعال بودند  وبه زندان رفتند و دچار محرومیت اجتماعی و مالی شدند اقای موسویان مطب های خودش را داشت ساختمان سازی هم میکرد  آن دیگری استاد و گزینشگر  دانشگاه بود بقیه دوستان به کسب وکار خودشان مشغول بودند….نفی دگران دلیل  خود ناباوری است . و نتیجه عملکرد اقایان دلسردی و انصراف  خیلی ها شده  نتیجه اینکه برای یک انتخابات مهم درون سازمانی کل توان شورا  ۱۹ نفر ی بیشتر نبود  حالا که اقای موسویان به ارزویش رسید و بالا ترین مقام جبهه ملی را بدست اورد . با همین تعداد  یا با سازمانهای  بدون عضو میخواهد ریاست کند؟. … جبهه ملی نام و مقبولیت تاریخی خودش را دارد با گذشت بحران های داخلی و محدویت های حکومتی ادامه خواهد داشت چون اهداف جبهه ملی همان ارزوهای مردم ایران است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است