نامه به عزت الله ضرغامی رییس صدا و سیمای جمهوری اسلامی – کورش زعیم


zaim-kourosh

کورش زعیم

جناب آقای عزت الله ضرغامی

ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

در درازنای تاریخ نه ساله مدیریت شما بر رادیو وتلویزیون دولتی ایران، روزی نبوده که یک بی آبرویی برای ملت ایران بوجود نیاورده باشید. افزون بر برنامه های عمدتا بی کیفیت و مبتذل و ضد فرهنگ ایرانی که هوادارانی ندارد، شما به ایجاد نفاق میان مردم مناطق مختلف و تیره های ایرانی، اهریمن نمایاندن شخصیت هایی که نام ایرانی دارند، تحریف تاریخ پرافتخار ایران، و اکنون توهین چندش آور به یکی از کهنترین و میهن پرست ترین و دلاورترین مردم این سرزمین که بختیاری ها و لرها هستند پا در مسیر خیانت به کشور گذاشته اید.

فراموش نکنید که این تاسیسات و امکانات متعلق به ملت ایران است و با پول ملت ایران کار میکند، و ما می خواهیم صدا و سیما برای ملت ایران برنامه پخش کند نه برای خشنودی دشمنان ایران و توطئه گران علیه یکپارچگی ملی ایران.

از کیفیت مدیریت شما همین بس که از حدود پنجاه هزار پرسنل، در مقایسه با سازمانهای مشابه در جهان، هشتاد درصد بیش از نیاز هستند که بار سنگینی را بر بودجه کشور تحمیل می کند، بدون اینکه با برنامه های کم طرفدار خود توانسته باشید سازمان را خودکفا کنید. نیمی از هزینه سازمان از بودجه کشور تامین می شود، و بیشتر نیمی دیگر از فعالیت های خارج از مسئولیت صدا و سیما بدست می آید. بیش از شصت شبکه تلویزیونی داخلی و خارجی بی خاصیت و شصت و اندی فرستنده رادیویی که بیش از چندتای آن شنونده چندانی ندارند این بودجه هنگفت را می بلعند و نه تنها مردم را سرگرمی یا آموزش نمی دهند که منزجر و فراری می کنند، و هیچکدام بدون دست درازی به بودجه ملی نمیتواند سرپا بایستد، همراه با ولخرجی وفساد گسترده و سراسری در این سازمان بی در و پیکر که مثال زدنی است. اینها همه ناشی از مدیریت بسیار بد صدا و سیما و دسترسی بدون محدودیت به خزانه ملت و فقدان نظارت و حسابدهی است.

شما بزرگترین و تنها سازمان رادیو وتلویزیون در جهان هستید که بجای جذب مخاطب از کشورهایی همسایه، اکثریت مردم کشور خود را به علت بی کیفیت ترین برنامه ها به شبکه های خارجی و همسایه گرایش داده اید. برخی همسایگان از بی کفایتی سازمان شما ترغیب به راه اندازی شبکه هایی با برنامه های جذاب برای بینندگان ایرانی شده اند که لکه ننگی بر مدیریت و فرهنگ ایرانیست که باید این سیما نماد آن باشد.

آقای عزت الله ضرغامی، شما به اندازه کافی فن مدیریت خود را به مردم نشان داده اید؛ و با برنامه توهین آمیز اخیر بردباری مردم را به انتها رسانده اید. ما از شما درخواست میکنیم که هر چه زودتر از ملت بزرگ ایران پوزشخواهی و از سمت خود کناره گیری کنید، پیش از اینکه مردم خشمگین ایران شما را خود مستعفی کنند.

کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – ۲۶ بهمن ۱۳۹۲

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است