نامه آقای احمد خلیل مقدم از مبارزین دیر پای ملی و مصدقی در اعتراض به برنامه ی پرگار- “از ساواک چه می دانیم؟” بی بی سی


مجری محترم برنامه پرگار – آقای کریمی گرامی

برنامه شما تحت عنوان “از ساواک چه می دانیم؟” مرا به عنوان یک زندانی سیاسی دوران شاهنشاهی که امروز در سن ۸۶ سالگی هنوز آثار شکنجه ساواک را بر بدن خود دارم, به شدت لرزاند و متاثر ساخت.

من در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی به عنوان یک نویسنده ملی و طرفدار مصدق بارها در زندان بودم و شکنجه شدم, تا حدی که از جمله توانایی راه رفتن نداشتم و سالها تحت معالجه بودم . جرم من این بود که کتاب هایی با مضمون ملی انتشار داده بودم ( البته با اجازه فرهنگ و هنر و سازمان سانسور آن زمان ) . جرم دیگرم این بود که دارای تفکر سیاسی بودم و نگاه انتقادی به هییت حاکمه داشتم. بنده نه تروریست بودم و نه کمونیست ولی به شدت شکنجه شدم. به هیچ سازمانی زیرزمینی هم وابسته نبودم که بخواهند از من اطلاعات دیگر افراد را به دست بیاورند. از لحظه بازداشت تا قبل از محا کمه شدیدا شکنجه می شدم . لازم به تذکر است که قاعدتا ضمن محاکمه میبایست روشن گردد که آیا متهم مجرم است یا خیر . ولی در ساواک متهم ابتدا شکنجه میشد و سپس محاکمه انجام میگردید. بهتر بود در برنامه شما در کنار دو زندانی سیاسی شکنجه شده دوران پهلوی دوم افراد دیگری از جناح های ملی و از هنرمندان و نویسندگان نیز حضور میداشتند تا این سوء تفاهم ایجاد نگردد که شکنجه های ساواک مختص به زندانیان سیاسی به اصطلاح “تروریست ” و یا “کمونیست ” بوده است و ساواک فقط به منظور جلوگیری از عملیات خرابکارانه سازمانهای مربوطه وجهت مقابله با کشتار مردم بی گناه ا عمال شکنجه میکرده است ( که البته آن هم جای بسی بحث است) . ضروری بود مصونیت و حرمت زندانی سیاسی, چه حاضر در جلسه و چه غایب حفظ میگردید که متاسفانه اینچنین نشد. بلکه بر عکس فضای برنامه شما با دروغپردازی ها, کنایه های بی مایه و سفسطه های آقایان فراستی و قانعی آکنده گردید از باز تولید خشونت در برابر تمامی افرادی که توسط ساواک تحت شکنجه قرار گرفته اند, اعم از حاضردر برنامه ویا غایب. چنانچه پرسشی در مورد سوابق اینجانب دارید با کمال میل پاسخگو میباشم .

با احترام احمد خلیل الله مقدم
۲۸.۰۷.۲۰۱۵

احمد خلیل الله مقدم در سال ١٣٠٧ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. در آن زمان که متفقین ایران را اشغال کرده بودند، در اثر تمایلات سیاسی، مخالفت با سلطه ی بیگانگان در نهادش جای گرفت. از سال ١٣٢٧ خورشیدی بنابر باورهای ملی گرایانه و آزادی خواهانه ی خود در لوای جبهه ی ملی وارد مبارزات سیاسی شد. پس از کودتای ٢٨ مرداد به تلاش های سیاسی زیرزمینی روی آورد و تا زمان انقلاب ١٣۵٧ شش بار زندانی شد. با انتشار نخستین کتاب هایش «تمدن سیاه» و «فساد مدرن » در سال های ١٣۵٠ و ١٣۵٢ به نقد مدرنیته ی تصنعی و وارداتی پرداخت. سپس با انتشار رساله های طنزآمیز «زنگ انشا»، «کابینه ی وحوش»، «محاکمه ی شیطان» و «طنز چیست» نظام سیاسی و فرهنگی حاکم را به نقد کشاند. درسالهای ١٣۵۶ و ١٣۵٧ کتاب های «برای آگاهی نسل جوان»، «حادثه ی ٩ اسفند١٣٣١»، «پژوهشی در کودتای ٢٨ مرداد» و «تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران» را منتشر کرد. «تاریخ جامع ملی شدن نفت» و «تاریخ مستند ایران و جهان» حاصل پنجاه سال تحقیقات تاریخی وی می باشند. به ویژه در خصوص جنبش ملی شدن صنعت نفت تحقیقات احمد خلیل الله مقدم از اهمیت به سزایی برخوردار است. وی با ظرافت و دقت عمل بسیار و به دور از داوری، حقایق مستند تاریخی را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است