مژده باد ملت را; هر دم از این باغ بری میرسد ! ضیاء مصباح، جبهه ملی تهران


در پی افزایش هزینه زندگی حداقلی روزانه اکثریت ایرانیان گرفتار حکومت جهل و فساد ، از اواخر سال بگذشته در پی نابودی ریال – تا کنون واینکه بعنوان نمونه : قیمت سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، لبنیات و تخم مرغ که اقلام اصلی مورد مصرف بیش از ۴۰ میلیون نفر از هموطنان شریفمان را در این روزگاروانفسا بعنوان قوت لا یموت تشکیل میدهد ، حداقل بگواه میادین میوه و تره بار تحت کنترل شهرداری ها – دست کم تا ۵/۲ برابر افزایش یافته و این سیر تکاملی !! بطور تدریجی ادامه دارد و از این لحاظ مرتبا درحال ترقی و پیشرفتیم ….
حکومت با تمهیدات خردمندانه قوه مجریه با هماهنگی سایر قوا – متعاقب تکمیل و تثبیت کابینه و استقرار« به اصطلاح» وزیرتعاون و رفاه در مسند جدید ، با پشتوانه مدیریت بهینه وزارت بازرگانی که بسوی استیضاح با همین کم و کیف مجلس منتخب شورای نگهبان مواجه بود و همانان که اورا به برکناری تهدید و تحدید جدی میکردند با یک اشاره و فرمان در مسیر تظاهر به تفاهم ، با اکثریتی شگرف که وابستگی و اطاعت جماعت را نشان میدهد او را برمیز وزارت رفاه و تعاون با قصد اشتغال آفرینی و توسعه رفاه با تعریفی مشابه عملیات ۴ دهه گذشته – گماردند …
وزیر همه فن حریف این وادی همراه معاون اول گرفتار چکنم که بگفته اخیر خود حتی اجازه تغییر منشی خود را ندارد ، همین امروز با آب و تاب آ نچنانکه در شان وشایسته خودشان است از « بسته حمایتی اقشار آسیب پذیر نیازمند » رو نمائی کرد ند
و اینکه قریبا این بسته با افتخار فراوان تقدیم مشمولان یعنی : بازنشستگان ، کارمندان ، کارگران تحت عنوان حقوق بگیران ثابت خواهد شد وبااعضاء تحت پوشش بنیادها و موسسات مختلف باعنوان خیریه ، مجموعا حدود ۴۰ میلیون نفراز ملت ایران را شرمنده الطاف بی پایان ولایت قرار میدهند .
اینکه با اینهمه در آمد ملی چگونه حدود نیمی از جمعیت کشورمان بنا بر اعلام مراجع رسمی زیر خط فقر قرار دارند به یادداشتی دیگر نیاز دارد .
کالاهای درون این بسته که قرار است چند مرتبه تا پایان سال گویا توزیع گردد و چگونگی آن فعلا بصور ت کامل افشاء نشده و شاید بین علماء قم و تهران !!در رفت و آمداست تا با منت فراوان و بعد ماهها ایجاد انتظار- از آغاز گرانی ها – برای ممانعت از تزریق نقدینگی و ابعاد اقتصادی آن ، از همه مهمتر رساندن کالاهائی احتمالا به ارزش ۲۰۰ هزار تومان در هر نوبت ، معادل ۱۳ دلارپول رایج دیار شیطان بزرگ که حد اکثرارزش آن برابر با« ۳ کیلو گوشت » یا « ۱۰ کیلو برنج » بیشتر نیست ، با کوس و کرنا با هدف اصلی توهین و کوچک شمردن ملت گرفتار پنجه نادانان مستولی دشمن تراش و نابود کننده ارزشهای انسانی ایرانیان در بند جهل و خرافات…
این کالا یا حواله طی تشریفاتی بوسیله نهادهای گوناگون چون قارچ روییده برای پرورش سیاهی لشکردر مسیر حفظ موقعیت در چنین وضعیتی ،توزیع میشود وتوسعه تشکیلات با نگاه به « نیرو پروری نیازمند آب باریکه » برای روز مبادا که نزدیک شده میباشد که احمدی نژاد مبتکر آن بود .
جماعت بی توجه به منافع ملی و ضرورت ارج نهادن به منزلت انسانی با روشی شایسته خود آنان که از فقر ونا توانی های فکری ومادی به دلایل بیشمار از جمله تن پروری و مفت خواری به حکومت مداری رسیده اند…… در پی آنند این بسته نا کار آمدرا با تبلیغات هر چه افزون تر توزیع نمایند.
تاخیر چند ماهه و تکرار اینکه قریبا این کمک با کم و کیفی که آمد تحقق میابد و دمیدن بر انتظاراین قوت لایموت در سرزمینی خفته بر منابع غنی معدنی تحت چپاول ، بر آمده از سناریوئی ابلهانه و خائنانه به ملک و ملت در بندمان میباشد ……
که ارزشها ، معیارها و خواسته ها را تا این اندازه تحلیل یافته و نازل تصور کنند و شان و منزلت ایرانیان پاک نهاد و شرف و حیثیت مردمان ساکن این مرزو بوم را کتمان و اعتراض ملت ،در واقع طرد شدن خود را انکار ، بعنوان عکس العمل نا جوانمردانه توهین و تضعیف را روا دارند .
آری این است بطور نمونه برنامه ریزی و اجرای سیاستهای اقتصادی « بفر موده در سال اقتصاد مقاومتی » و تمامی زوایای آن از هر بعد که – با خروج آمریکا از برجام ،به یک باره «تشت رسوائی و ناتوانی مستولیان بی همت ، کم سواد فاقد صلاحیت و شرایط احراز» بعد ۴ دهه حضور خائنانه در مدیریت رانتی وغاصبانه برکشورمان با قوی ترین آهنگ « فرو افتاد » و متعاقب آن به ساکنین این دیار مقدس جسارتهای نا بخشودنی بسیار ی اعمال گردید ..
طبعا این نفی ارزشها با همت و دقت هموطنان با همه آزردگی اما با حفظ روحیه و تسلیم نشدن به این گونه فر مولها که در خور شان تعین کنندگان فاسد رانت جو میباشد – بر دامن کبریاش ننشاند گرد .
با لحاظ همه درایت و توجه به ارزشها -البته با حداقل تلفات انسانی ولطمه به سر مایه های ملی همراه با حفاظت از زیر ساختها که با در آمدهای ارضی و ارزی – در پی بسیاری ریخت و پاشها انجام شده و در مقایسه با تمامی در آمد حاصل ، اندکی از خروار میباشد ..
با یستی تمامی ملت ضمن تعمق وتوجه به شناخت کاملی که طی این مدت بعد از ترک برجام و اثبات ناتوانی در اداره کشور بدست آمده ،با متانت و آرامش از ادامه استیلای حکومت فاسد رانت جوو مغرض در همه سیستم و تمامی زمینه ها ، ممانعت
و آنانی را که آگاهانه از سر استیصال در اوج وقاهت با سوءنیت کامل بر آرام بودن و ثبات شرایط اجتماعی سیاسی ، از همه مضحکتر تسلط بر منطقه و کسب موفقیت ها واصرارو افتخار برتوان دور زدن تحریم ها با همه هزینه ها از جیب ملت دم میزنند از قدرت کاذب و منشاء نابودیها فرود آورند
بیقین پیروزی و بهروزی ایران و ایرانی با یگانگی و همراهی مردمان غیور و شرافتمند وطنمان با هر فرهنگ و باوری « بدون تفرقه و توجه به منافع فردی که خواست دشمنان است » در همین نزدیکی هاست

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است