منشور سیاسی «همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران»


بیانیه «همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران»

مردم آزادیخواه و کنشگران راه آزادی ایران و ایرانیان

ما جمعی از کنشگران سیاسی که دهه ها با هدف آزادی، داد و دمکراسی، در متن مبارزه علیه استبداد سلطنتی و دینی حضور داشتیم، اکنون زیر چتر سیاسی «همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران» متشکل شده و آغاز فعالیت سیاسی – جبهه ای خود را به آگاهی عموم می رسانیم.

ما مبارزه سازمانیافته خود را بر بنیاد اهداف منشور سیاسی “همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران”، در کنار سایر کنشگران سیاسی (براندازان حکومت اسلامی)، جهت همبستگی ملی ایرانیان، پایان دادن به حکومت اسلامی و استقرار “جمهوری ملی دمکراتیک ایران” آغاز می کنیم.

ما خود را عضوی از خانواده سیاسی – ملی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک دانسته و برای رزم مشترک در کنار کنشگران جنبش براندازی حکومت اسلامی، اعلام آمادگی می کنیم.

منشور سیاسی

«همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران»

حکومت اسلامی از آغاز نشستن بر مسند قدرت، تجاوز تمام عیار به هستی سیاسی، آئینی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان را آغاز نموده، هدفمند و سیستماتیک صدای آزادیخواهان را در گلو خفه کرده و بقای خود را به نقض آزادی، دمکراسی، سرکوب، تجاوز، شکنجه، اعدام و ارتکاب جنایت علیه بشریت، به ملت ایران تحمیل کرد.

ما جمعی از کنشگران سیاسی با باور عمیق بر سرنگونی کلیت نظام ضد بشری “جمهوری اسلامی”، با یکدیگر هم پیمان شده ایم تا بمثابه عضوی از پیکر جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران، در راه تحقق داد، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه کرده و تجارب و توان خود را هزینه آزادی ایران کنیم.

ما کنشگران «همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران» منادی همبستگی ملی – دمکراتیک آحاد مردم ایران بوده و شرط گذار از حکومت اسلامی را، همپیمانی، همگرائی و همبستگی نیروهای سیاسی و ملی مردمان ایران می دانیم.

«جمهوری ملی دمکراتیک ایران» مورد نظر ما، نظامی پارلمانی، نامتمرکز، بر بنیاد آزادی، استقلال، همبستگی ملی، جمهوریت، دمکراسی، لائیسیته و ارزش های حقوق بشری استوار است.

ما پایبند به موازین و مقررات جهانی مصوب سازمان ملل و همزیستی مسالمت آمیز، دوستانه و مداراجویانه با کشورهای جهان بر اساس منافع ملی و حفظ احترام متقابل هستیم.

اهداف ما

۱-ایجاد جبهه جمهوریخواهان لائیک دمکراتیک ایران

ایجاد جبهه جمهوریخواهان لائیک و دمکراتیک برای سرنگونی حکومت اسلامی، سازماندهی هدفمندانه جنبش بزرگ سراسری و همگانی مردم ایران، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، بر مدار جبهه جمهوریخواهانه لائیک دمکراتیک می تواند آزادی، صلح، داد، دمکراسی، لائیسیته و جمهوریت را در ایران نهادینه کند.

هدف سیاسی جبهه جمهوریخواهان لائیک دمکراتیک، ستاندن قدرت از حکومت اسلامی توسط مردم و ایجاد پیش شرط های تشکیل آزاد و دمکراتیک مجلس موسسان نظام پس از سرنگونی حکومت اسلامی می باشد. نمایندگان مردم در مجلس موسسان، بنیادهای نظم سیاسی پس از حکومت اسلامی را خواهند گذاشت.

پس از انتقال قدرت به حکومت (نظام) برآمده از مجلس موسسان، وظایف دوران پیشاسرنگونی پایان خواهد یافت.

۲-“جنبش اقدام”

سرنگونی نظام “جمهوری اسلامی” الویت نخست ما می باشد. “جنبش اقدام”، سامانه و راهکار اجرائی پایان دادن به حکومت اسلامی است. پیشنهاد ما برای جنبش براندازی، همبستگی ملی، پلورالیسم سیاسی آزادیخواهان سرنگون طلب، دفاع از آزادی تشکل، تحزب، بیان و حفظ وحدت در عمل می باشد.

“جنبش اقدام” سامانه مبارزات ملی ایرانیان برای فلج کردن حکومت در محلات، ادارات، بازار، کارخانه ها، دانشگاهها … و تسخیر خیابان توسط نیروهای برانداز است.

۳-انتقال قدرت به مردم

از آنجا که آراء آزاد و دمکراتیک مردم، محک حصول دمکراسی در کشور است، از نظر ما تصمیم نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان نظام نوین، بالاترین و معتبرترین مرجع تصمیم گیری برای قانونگذاری، تغییرات در آن، برگزاری رفراندم و اساسن تعیین سرنوشت سیاسی ملت ایران است.

به باور ما برگزاری رفراندوم آزاد، دمکراتیک و قانونی برای پیشگیری از مماشات احتمالی احزاب سیاسی جهت نادیده گرفتن آراء مردم و به انحراف کشاندن اراده آزادیخواهانه و دمکراتیک آنها ضروری است.

همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است