ممانعت از حضور مردم بر آرامگاه سردار اسعد بختیاری در ۲۳ تیر۱۳۹۳ : آویده مطمئن فر


 

بنا بر سنت هر ساله و بر اساس دعوتی که به منظور گرامیداشت سالروز فتح تهران و احیاء مشروطیت از سوی امیررضا امیربختیار، نواده امام قلی خان حاجی ایلخانی، رئیس فقید ایل بختیاری صورت گرفته بود، تجمعی که قرار بود به منظور گرامی داشت سرداران و مجاهدین بختیاری در تکیه بختیاری های تخت پولاد اصفهان در ساعت یازده صبح امروز صورت بگیرد یا ممانعت نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی رو به رو شد و مراجعه کنندگان متفرق شدند.   بنابر خبر دریافت شده توسط بعضی از افرادی که مشتاق حضور در این برنامه بودند، درب ورودی آرامگاه سردار اسع
تجمعی که قرار بود به منظور گرامی داشت سرداران و مجاهدین بختیاری در تکیه بختیاری‌های تخت پولاد اصفهان در ساعت یازده صبح امروز صورت بگیرد با ممانعت نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی رو به رو شد و مراجعه کنندگان متفرق شدند.

بنا بر سنت هر ساله و بر اساس دعوتی که به منظور گرامیداشت سالروز فتح تهران و احیاء مشروطیت از سوی امیررضا امیربختیار، نواده امام قلی خان حاجی ایلخانی، رئیس فقید ایل بختیاری صورت گرفته بود، تجمعی که قرار بود به منظور گرامی داشت سرداران و مجاهدین بختیاری در تکیه بختیاری‌های تخت پولاد اصفهان در ساعت یازده صبح امروز صورت بگیرد یا ممانعت نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی رو به رو شد و مراجعه کنندگان متفرق شدند.

بنابر خبر دریافت شده توسط بعضی از افرادی که مشتاق حضور در این برنامه را داشتند، درب ورودی آرامگاه سردار اسعد بختیاری نیز از داخل قفل شده بوده.

لازم به ذکر است که بیست و دو تیر ماه یکی از افتخار آمیزترین روزهای تاریخ ایران است. روزی که مجاهدین بختیاری به رهبری حاج علی قلی خان، سردار اسعد بختیاری با فتح تهران، قانون اساسی مشروطه که خون بهای شهدا و مجاهدین مشروطه خواه کشورمان بود را دگرباره در ایران برقرار کردند و به استبداد صغیر پایان دادند.

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است